Fakültə haqqında

İncəsənət fakültəsi 11 dekabr 1998-ci ildə universitetin elmi şurasının qərarı ilə yaranmışdır. Əvvəlcə 3 kafedra ilə fəaliyyətə başlayan fakültə hazırda 7 kafedranı öz tabeliyində birləşdirir. Bu kafedralarda 75 nəfər müəllim, 8 nəfər tədrisə köməkçi heyət çalışır. Əməkdaşlarımızdan 1nəfər sənətşünaslıq elmləri doktoru, 6 nəfər sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, 4 nəfər pedoqogika üzrə fəlsəfə doktoru, 2 nəfər professor, 11 nəfər dosent, 1 nəfər Azərbaycan Respublikasının Xalq Rəssamı, 3 nəfər Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti, 2 nəfər Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar rəssamı, 4 nəfər Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi, 7 nəfər Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti, 3 nəfər Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimi, 4 nəfər Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar müəllimi, 4 nəfər Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar İncəsənət xadimidir.

Fakültə dekanı: Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamı, dosent İsmayılov Cavid  Vəli oğlu

Tədris işləri üzrə dekan müavini: Baş müəllim, Hacıyev Mobil Gülməmməd oğlu

Akademik məsləhətçi (tyutor): Cəfərli Toğrul  İman oğlu

 Kompüter operatoru: Tağıyeva Gülnar Elşən qızı

Fakültədə aşağıdakı ixtisaslar üzrə bakalavr hazırlığı həyata keçirilir:

 1. Rəngkarlıq
 2. Təsviri incəsənət müəllimliyi
 3. Musiqi müəllimliyi
 4. İnstrumental ifaçılıq ( Xalq çalğı alətləri )
 5. İnstrumental ifaçılıq ( Fortepiano )
 6. İnstrumental ifaçılıq ( Simli alətlər )
 7. İnstrumental ifaçılıq ( Nəfəs alətləri )
 8. Solo oxuma
 9. Vokal sənəti (sahələr üzrə – Milli vokal)
 10. Vokal sənəti (sahələr üzrə – Xanəndə)
 11. Bəstəkarlıq
 12. Dirijorluq
 13. Aktyor sənəti
 14. Musiqişünaslıq
 15. İnstrumental ifaçılıq (Xalq çalğı alətləri) (qiyabi)
 16. Musiqişünaslıq (qiyabi)
 17. Dizayn (interyer)

Fakültədə tədris, təlim-tərbiyə işləri Azərbaycan Respublıkası Təhsil Nazirliyi və Universitet rəhbərliyinin qarşıya qoyduğu tələblər əsasında həyata keçirilir.

Fakültədə TEC xətti ilə dövrün aktual problemlərinə həsr olunan mövzularla bağlı müəllimlər tələbələrə rəhbərlik edir, onları elmi yöndə düzgün istiqamətləndirirlər. Tələbə Gənclər Təşkilatının təşəbbüsü ilə fakültədə vaxtaşırı intellektual oyunlar keçirilir ki, bu da tələbələrimizin dünyagörüşünün artırılmasına kömək edir.

Hər il sentyabr ayının 18-də Milli musiqi günü, Azərbaycan bəstəkarlarının yubileyləri qeyd olunur, bütün əlamətdar günlərə aid tədbirlər hazırlanır. Müəllim və tələbələrimiz Naxçıvan Muxtar Respublikasının demək olar ki, bütün incəsənət yönümlü tədbirlərində istər iştirakçı, istərsə də tamaşaçı qismində yaxından iştirak edirlər.

Fakültə tabeliyində olan kafedralar ənənəvi olaraq hər il hesabat konsertləri keçirir. Bu konsertlərin məqsədi tələbələrin qabiliyyətinin üzə çıxarılması, onların yaxşı ixtisaslı kadr kimi formalaşmasına və səhnə davranışının inkişaf etməsinə diqqəti artırmaqdır.

Fakültədə fəaliyyət göstərən tələbə və müəllimlərdən ibarət Kamera orkestri, Xalq çalğı alətləri ansamblı, eyni zamanda müxtəlif tərkibli ansambllar, “Mahur” rəqs qrupu, xor, Şən və Hazırcavablar klubu, Tələbə Teatr Studiyası tələbələrin bacarıq və istedadlarını üzə çıxarmağa geniş imkan yaradır. Musiqi qruplarımız tez-tez Türkiyə Respublikasının müxtəlif şəhərlərində konsert proqramı ilə çıxış edir.

Fakültədə tez-tez istedadlı gənclərin solo konsertlərinin, müəllimlərin sinif konsertlərinin, tələbələrin əl işlərindən ibarət sərgilərin, məzun sərgilərinin keçirilməsi də fakültənin iş qrafikinə daxildir.

Tələbələrin biliklərini daha da artırmaq məqsədilə paytaxtda fəaliyyət göstərən ali musiqi təhsil ocaqlarından ustad dərsləri üçün professor-müəllimlər dəvət olunur.

Universitetimizin xarici ölkə universitetləri ilə olan əlaqələri müəllim və tələbə mobilliyinə imkan verir ki, bu əməkdaşlıqdan İncəsənət fakültəsinin  müəllim və tələbələri də yararlanır. Tələbələrimiz 1 və ya 2 semestr müddətinə xarici ölkə universitetlərində təhsillərini davam etdirir, öz bilik dairəsini genişləndirərək gələcək karyeraları üçün mühüm nailiyyət əldə edirlər.

Fortepiano kafedrası

Fortepiano kafedrası 1996-cı ildən fəaliyyət göstərir. Kafedranın ilk müdiri professor Məmmədova Səidə Müslüm qızı olub. Hal- hazırda da kafedranın müdiri olmaqda davam edir.

Kafedrada 1 professor, 2 dosent, 7 baş müəllim, 3 müəllim, 1 baş laborant işləyir. Hər dərs ilin yekununda Fortepiano kafedrası müəllimlərinin keçirtdiyi səmərəli işin nəticəsi olaraq hesabat konserti keçirdir. Konsertdə Azərbaycan və xarici bəstəkarların iri həcimli əsərlərinə müraciət olunur. Kafedrada ixtisas, fortepiano ansamblı,kamera ansamblı, konsertmeystr sinfi, ümumi fortepiano dərsləri tədris olunur. Tədris işinin yüksək səviyyədə qurulması, tələbələrin ixtisaslı müəllim kadrları kimi hazırlanması kafedranın başlıca funksiyasıdır. Fortepiano kafedrasının müəllimlərinin əksəriyyəti Naxçıvan musiqi mədəniyyətinin inkişafında xüsusi xidmətləri olan sənətkarlardır. Elə bu səbəbdəndir ki, Muxtar Respublikanın musiqi məktəblərində, Musiqi kollecində və ali təhsil ocaqlarında kafedranın yetirmələri fəaliyyət göstərir. Kafedrada tədris, təlim-tərbiyə işləri yüksək səviyyədə həyata keçirilir. Kafedrada tək solo ifaçı deyil, həm də konsertmeystrlər yetişir.

Kafedra müdiri:  Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi professor Səidə Müslüm qızı Məmmədova

Kafedranın professor – müəllim heyəti:

 1. Səidə Müslüm qızı Məmmədova – Azərbaycan Respublikasının “Əməkdar Mədəniyyət İşçisi”, Naxçıvan Muxtar Respublikasının ” Əməkdar İncəsənət Xadimi”, professor
 2. Vidadi Əkbər oğlu Heydərov – Azərbaycan Respublikasının əməkdar mədəniyyət işçisi, dosent
 3. Nərminə Fikrət qızı Qədimova – Naxçıvan Muxtar Respublikasının “Əməkdar müəllimi”, baş müəllim
 4. Rəna Ələkbər Qızı Cəfərova – Naxçıvan Muxtar Respublikasının “Əməkdar Mədəniyyət İşçisi”, baş müəllim
 5. Solmaz Məmməd qızı Axundova –  Azərbaycan Respublikasının “Əməkdar Müəllimi” , dosent
 6. Zemfira Nurəddin qızı Babayeva –  Naxçıvan Muxtar Respublikasının “Əməkdar müəllimi”, baş müəllim
 7. Nazilə Adəm qızı  Qardaşbəyova – Naxçıvan Muxtar Respublikasının “Əməkdar Mədəniyyət İşçisi”, baş müəllim
 8. Elnarə Nəriman qızı Məmmədova – baş müəllim
 9. Fəridə Namiq qızı Ağayeva – baş müəllim
 10. Aynur Səfər qızı Səfərova – müəllim
 11. Nisə Məmməd qızı Əliyarova – müəllim
 12. Ülvi Rüfət oğlu Əhmədov  –  müəllim
 13. Səxavət Şərif oğlu Rəhimov – müəllim
 14. Leylaxanım Mirsübhi qızı Məmmədova –  müəllim
 15. Nərmin Şəmsəddin qızı Məmmədli –  müəllim
 16. Abutər David qızı Allahverdiyeva  – müəllim
 17. Rövşanə Rövşən qızı Mədətova – müəllim
 18. Qənbərova Aytac İbrahim qızı-baş laborant

Musiqi təlimi kafedrası

Naxçıvan Dövlət Universiteti yarandığı gündən onun nəzdində “Musiqi alətləri “ kafedrası yaradılmışdır. O dövrlər bu kafedra “Pedaqoji” fakultənin tərkibində idi.  1998-ci ildə İncəsənət fakultəsi yaranmışdır. 2008-ci ildə isə  bu kafedranın adı dəyişilərək “Musiqi təlimi” kafedrası olmuşdur. Hal-hazırda həmin kafedrada 18 müəllim heyyəti fəaliiyət göstərir. Bunlardan 3 nəfər fəlsəfə doktoru, 1 nəfər Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, 10 nəfər baş müəllim, 4 nəfər isə müəllim vəzifəsində çalışır.

Kafedra haqqında ümumi məlumat

“Musiqi təlimi” kafedrası ali təhsilin bakalavriat pilləsində,musiqi müəllimliyi ixtisası istiqaməti üzrə əsas aparıcı ixtisas kafedralarından biridir. Gələcək mütəxəsislərin hazırlığında kafedra 7 müxtəlif fənn üzrə tədris həyata keçirir. Tədris olunan  fənlər yüksək ixtisaslı mütəxəsislər tərəfindən tədris olunur. Fənlərin tədrisinin keyfiyətini artırmaq, tədris prosesinin səmərəliliyini yüksəltmək üçün müasir təlimin müxtəlif texniki vasitələrindən və metodlarından istifadə olunur. Kafedranın əsas bazası orta ümumtəhsil məktəblərində musiqi müəllimi kadrları hazırlamaqdır.

Kafedraya rəhbərlik

Naxçıvan Dövlət Universitetinin  elmi şurasının 2016- cı il tarixli qərarı ilə Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru , dosent Mürsəlov İsmayıl Hüseyn oğlu “Musiqi təlimi” kafedrasının müdiri təyin edilmiş və 15 iyul 2021-ci il tarixdən azad olunmuşdur. Musayeva Sevinc Hafiz qızı 11 aprel 2023-cü il tarixdən  kafedra müdiri təyin olunmuşdur.

Kafedranın professor – müəllim heyəti:

 1. Musayeva Sevinc Hafiz qızı – kafedra müdiri, 0,5 ştat baş müəllim
 2. Cəfərova Sevda Zöhrab qızı – Sənətşunaslıq üzrə fəlsəfə doktoru.baş müəllim
 3. Xəlilova Sevda Tofiq qızı–Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim
 4. Babayev Zeynalabdın Abdulla oğlu –Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, baş müəllim
 5. Əhmədov Rüfət Rüstəm oğlu – baş müəllim
 6. Əliyev Cəlaləddin Rəşid oğlu– baş müəllim
 7. Nadirova (Abbasova) Mehriban Aydın qızı – baş müəllim
 8. Əliyeva Hicran Etibar qızı – baş müəllim
 9. İsmayılova Günay Sadıq qızı – baş müəllim
 10. Zamanova Afaq Xəlil qızı – baş müəllim
 11. Quliyev Toğrul Həbib oğlu – baş müəllim
 12. İsgəndərova lhamə Kamil qızı– baş müəllim
 13. Vəliyeva İradə Qüdrət qızı- müəllim
 14. Abbasova Leyla Cəlil qızı- müəllim
 15. Əliyeva Fəxriyyə Eldar qızı – müəllim
 16. Səfərova Samirə Fəxrəddin qızı-0.5 ştat müəllim
 17. Talıblı Günel Rafiq qızı- konsertmeyster müəllim
 18. Kazımova Səkinə Oktay qızı- laborant

Musiqinin Tarixi və Nəzəriyyəsi Kafedrası

Musiqinin tarixi və nəzəriyyəsi kafedrası ali təhsilin bakalavriat pilləsində Musiqişünaslıq və Bəstəkarlıq və eyni zamanda     magistratura pilləsində musiqi tənqidi və etnomusiqişünaslıq istiqamətləri üzrə əsas aparıcı ixtisas  kafedralarından biridir. Musiqinin tarixi və nəzəriyyəsi kafedrası 01 oktyabr 1997-ci ildə Musiqinin tədrisi metodikası adı altında fəaliyyətə başlamış, 03 may 1999-cu ildən Musiqi nəzəriyyəsi və metodika kafedrası kimi fəaliyyətini davam etdirmişdir.

01 may 2002-ci ildə kafedranın adı dəyişilərək Musiqişünaslıq və metodika kafedrası adlandırılmışdır. Həmin dövrdə  kafedranın dərs yükünün bir hissəsi İfaçılıq, bir hissəsi isə Musiqi nəzəriyyəsi və metodikası kafedrasının musiqi tarixi, nəzəriyyəsi və praktiki dərsləri əsasında yaranmışdı.

Daha sonra 2018-ci ilin iyun ayında Musiqişünaslıq və metodika kafedrası ilə Bəstəkarlıq kafedrası ilə birləşərək yeni – Musiqinin tarixi və nəzəriyyəsi kafedrası yarandı. Hal-hazırda Musiqinin tarixi və nəzəriyyəsi kafedrasında İncəsənət fakültəsinin bütün musiqi ixtisaslarında təhsil alan tələbələrə musiqi tarixi və nəzəriyyəsi fənləri tədris olunur. Musiqi tənqidi və İnstrumental ifaçılığın tarixi nəzəriyyəsi və metodikası ixtisası üzrə Magistratura şöbəsinin də musiqi tarixi və nəzəriyyə dərsləri bu kafedrada keçirilir.

Kafedranın tərkibi üç nəfər dosent, beş nəfər baş müəllim, iki nəfər müəllim, bir nəfər laborantdan ibarətdir.

Kafedra müdiri: sənətşünaslıq elmləri doktoru, dosent, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimi – İnara Eldar qızı Məhərrəmova

Kafedranın professor – müəllim heyəti:

Orkestr alətləri və dirijorluq kafedrası

Kafedra 2008-ci ildə Orkestr alətləri kafedrası adı ilə yaranmışdır. 2011-ci ildə kafedraya dirijorluq ixtisası birləşərək “Orkestr alətləri və dirijorluq” kafedrası kimi öz fəaliyyətini davam etdirir. 2017-2018-ci tədris ilində kafedraya solo oxuma ixtisası daxil edilmişdir. Kafedramızda 1 nəfər Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, 3 nəfər Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti,  1 nəfər Azərbaycan Respublikasının əməkdar mədəniyyət işçisi, 2 nəfər Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti, 3 nəfər fəlsəfə doktoru, 2 nəfər baş müəllim 2 nəfər müəllim vəzifəsində çalışır. Kafedrada simli, nəfəs alətləri, dirijorluq və solo oxuma ixtisasları fəaliyyət göstərir.  2012-ci ildən kafedramızın kamera orkestri öz fəaliyyətinə başlayıb və  bu günə kimi davam etdirir.  Hər ilin sonunda keçirilən kafedranın hesabat konsertində tələbələr öz məharətini sərgiləyir.

Kafedra müdiri: Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim  Mübariz Səməd oğlu Əsgərov

Kafedranın professor – müəllim heyəti:

 1. Çingiz Məmməd oğlu Axundov  – Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, dosent
 2. Mübariz Səməd oğlu Əsgərov –  Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, dosent
 3. Fərzəliyeva Gülyanaq Əhəd – Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, baş müəllim
 4. Fazil Mustafa oğlu Əsədov – Azərbaycan Respublikasının əməkdar mədəniyyət işçisi, müəllim
 5. Tural Nüsrət oğlu Nəcəfov– Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, müəllim
 6. Amil Əkbər oğlu Əsgərov -Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti, Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 7. Validə Vəli qızı Hüseynova – Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti, dosent
 8. Sevinc Zöhrab qızı Cəfərova – Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim
 9. Şəbnəm Mirzəmməd qızı Şirinova – baş müəllim
 10. Elvira Nuca qızı Əliyeva – baş müəllim
 11. Tural Nüsrət oğlu Nəcəfov – baş müəllim
 12. Aidə İbrahim qızı Novruzova    müəllim
 13. İbrahimov Rüstəm Cəbrayıl oğlumüəllim
 14. Cəfərova Mehriban Vaqif qızı – Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru
 15. Quliyeva Rəfayə Qara – Laborant

Teatr və mədəniyyətşünaslıq kafedrası

2011-ci il tarixdə  NDU-da Teatr və mədəniyyətşünaslıq kafedrası yaradılmışdır. Hazırda həmin kafedrada 5 nəfər müəllim heyəti fəaliyyət  göstərir. Bunlardan bir nəfəri Azərbaycan Respublikasının əməkdar mədəniyyət işçisi , bir nəfəri  Azərbaycan Respublikasının xalq artisti , bir nəfəri Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, bir nəfəri isə Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar atisti, bir nəfər dosent, bir nəfər fəlsəfə doktoru  , iki nəfər baş müəllim, iki  nəfər müəllim , dörd nəfər 0.5 ştat müəllimdir.

Kafedraya rəhbərlik

Kafedraya  rəhbərlik- NDU-nin rektorunun əmri ilə Filologiya üzrə fəlsəfə  doktoru-dosent Gülxarə Mənaf qızı  Əhmədova 6 iyul 2011-ci ildən Teatr və mədəniyyətşünaslıq kafedrasının müdiri təyin edilmiş və hazırda kafedraya rəhbərlik  edir.

Kafedra müdiri: Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Mədəniyyət işçisi, Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent – Gülxarə Mənaf qızı Əhmədova

 1. Tofiq Həbib oğlu Seyidov – Azərbaycan Respublikasının Əməkdar  Artisti,  baş müəllim
 2. Vüsal Elman oğlu Rzayev – Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti, müəllim
 3. Azər Babalı oğlu Cəfərli – Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti, müəllim
 4. Elza Sultanəli qızı Fərzəliyeva – müəllim
 5. İlkanə İsmayıl qızı Talıblı -laborant

Təsviri incəsənət kafedrası

“Təsviri incəsənət” kafedrası 1995 – ci ildən fəaliyyət göstərir. ”Təsviri incəsənət” kafedrası fəaliyyət göstərdiyi müddətdən öz tələbələrinə böyük imkanlar yaradır. Burada iki ixtisas – Təsviri incəsənət müəllimliyi və Rəngkarlıq ixtisası fəaliyyət göstərir. Tələbələr həm rəsm, rəngkarlıq, dekorativ tətbiqi sənət, heykəltəraşlıq, plastik anatomiya, həm də digər fənlərin sirlərinə yiyələnir.

Bizi seçən tələbələrimiz hər il müxtəlif mövzularda sərgilər keçirir. Əlamətdar günlərdə, yubileylərdə, fərdi sərgilərdə müəllim və tələbə heyəti sərgilər təşkil edirlər. Naxçıvan Rəssamlar Birliyi, Gənclər Fondunun, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri Komitəsinin təşkil etdiyi sərgi və müsabiqələrdə həm tələbələr, həm də müəllimlər yaxından və böyük həvəslə iştirak edir. Qabiliyyətli tələbələrimizə fərdi sərgilərinin açılmasında rəhbərliyimiz kömək edir və onlar üçün böyük imkanlar yaradır. Bundan əlavə, rəssam tələbələr mütəmadi olaraq etüdlərə aparılır, açıq səma altında zövqlə və böyük həvəslə tələbələrimiz bu etüdlərdə iştirak edirlər.

Kafedra müdiri:  Siddiqə Zakir qızı Hacıyeva – Prezident mükafatçısı, Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının dissertantı

Kafedranın professor – müəllim heyəti:

Hüseynqulu Əli oğlu Əliyev – Azərbaycan Respublikasının Xalq rəssamı, professor

Cavid Vəli oğlu İsmayılov – Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamı, dosent

Səyyarə Namiq qızı Sadıxova – Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Baş müəllim

Mahir Xanlar oğlu Xəlilov – Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, Baş müəllim

Elman Məhərrəm oğlu Cəfərov – Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi, Müəllim

Əlövsət Ərrəhman oğlu Allahverdiyev – Müəllim

Əzizə Akif qızı Məmmədova – Müəllim

Türkan Məhəmmədəli qızı Quliyeva– Kabinə müdiri

Arzu Zakir oğlu Novruzov – Laborant

Xalq çalğı alətləri kafedrası

Xalq Çalğı Alətləri kafedrası 2008-ci ildə yaranıb. Həmin ildən Kafedrada tar, kamança, nağara, qanun, qarmon ixtisasları üzrə mütəxəssislər hazırlanır. Kafedrada Açıq dərs, Elmi seminar və TEC xətti ilə keçirilən konfranslarda tələbə və müəllimlərin iştirakı təmin edilir. Hər il kafedrada hesabat konserti keçirilir. Bu konsertlərdə tələbələrlə yanaşı müəllim kollektivi də iştirak edir.

Kafedranın “Buta” instrumental ansamblı fəaliyyət göstərir. “Buta” instrumental ansamblı universitet daxilində və Muxtar Respublikada keçirilən tədbirlərdə yaxından iştirak edir və eləcə də xarici ölkələrdə keçirilən tədbirlərdə  maraqlı proqram ilə çıxış edirlər.

Kafedra müdiri: Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət işçisi, İmamqulu İsgəndər oğlu Əhmədov

Kafedranın professor – müəllim heyəti:

 1. Əhmədov İmamqulu İsgəndər oğlu – Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Mədəniyyət İşçisi
 2. Quliyeva Aynurə Arif qızı– Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 3. Nəcəfova Zəminə Məhərrəm qızı– Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 4. Məmmədov Vahid Məmmədəli oğlu– Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru
 5. Mürsəlov İsmayıl Hüseyn oğlu – Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 6. Mərdanova Xalidə Abbasəli qızı– baş müəllim
 7. Seyidov Aqib Miribrahim oğlu– baş müəllim
 8. Abdullayev Sərxan Qəhrəman oğlu– baş müəllim
 9. Rəhimov Səxavət Şərif oğlu – müəllim
 10. Babayeva Sevinc Məmmədəli qızı-Müəllim
 11. Hacıyev Mobil Gülməmməd oğlu- baş müəllim
 12. Quliyev Elnur Kamran oğlu– müəllim
 13. Paşayev Emin Vidadi oğlu-müəllim
 14. Məmmədli Əkrəm Məmməd oğlu-müəllim

Elmi Şura

“İncəsənət”  fakültəsinin Elmi şurası

Soyadı,adı və ata adı Vəzifəsi
1. İsmayılov Cavid Vəli oğlu Naxçıvan  Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssam,dekan – Sədr
2. Hacıyev Mobil Gülməmməd Dekan müavini, müəllim , sədr müavini
3. Hacıyeva Siddiqə Zakir qızı “Təsviri incəsənət ” kafedrasının baş müəllim,doktorant -Katib
4. Allahverdiyeva Həbibə Rəşid “Təsviri incəsənət ” kafedrasının müdiri, Naxçıvan
5. Mürsəlov İsmayıl Hüseyn “Musiqi təlimi” kafedrasının müdiri, Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent-üzv
6. Cəfərova Mehriban Vaqif “Orkestr alətləri və Dirijorluq ” kafedrasının müdiri, Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru -üzv
7. Quliyeva Aynurə Arif “Xalq Çalğı alətləri” kafedrasının müdiri,Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə   doktoru,dosent – üzv
8. Məhərrəmova İnara Eldar “Musiqinin tarixi və nəzəriyyəsi” kafedrasının müdiri Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimi, Sənətşünaslıq elmləri doktoru, dosent – üzv
9. Məmmədova Səidə Müslüm “Fortepiano” kafedrasının müdiri,  Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi, professor- üzv
10. Əhmədova Gülxarə Mənaf “Teatr və mədəniyyətşünaslıq” kafedrasının müdiri Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Mədəniyyət işçisi,  Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent-üzv
11. Əhmədov Kamal Rüstəm “Musiqinin tarixi və nəzəriyyəsi” kafedrasının dosenti,         Naxçıvan Muxtar Respublikasının  Əməkdar incəsənətXadimi – üzv
12. Axundov Çingiz Məmməd “Orkestr alətləri və Dirijorluq ” kafedrasının professor,Azərbaycan Respublikasının xalq artisti -üzv
13. Nəcəfova Zəminə Məhərrəm “Xalq Çalğı alətləri” kafedrasının dosenti, Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar müəllimi, Sənətşünaslıq üzrə  fəlsəfə doktoru- üzv
14. Qədimova Nərminə Fikrət “Fortepiano” kafedrasının baş müəllim, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar müəllimi -üzv
15. Bayramzadə Rauf Xansuvar “Xalq Çalğı alətləri”   ixtisası üzrə IV kurs tələbəsi Heydər Əliyev adına adlı təqaüd – üzv
16. Əhmədli Rəşad Niyaməddin Təsvir incəsənət müəllimliyi ixtisası üzrə I kurs tələbəsi,Tələbə Elmi Cəmiyyəti sədr
17. Babayev Turqay Rasim Rəngkarlıq ixtisası üzrə I kurs tələbəsi, Həmkarlar sədri

Əlaqə

Ünvan: Naxçıvan şəhəri, Naxçıvan Dövlət Universiteti Universitet şəhərciyi, AZ 7012
Tel.:  (+99436) 544-08-61;    Daxili: 21 00