Memarlıq və mühəndislik fakültəsi 1988-ci ildən yüksək ixtisaslı mühəndis kadrların yetişdirilməsi ilə məşğuldur. Fakültədə 4 kafedra fəaliyyət göstərir. Fakültə tərkibində tələbə gənclər təşkilatı, tələbə elmi cəmiyyəti, idman şurası və müxtəlif ixtisaslara uyğun dərnəklər fəaliyyət göstərir. Fakültənin nəznində “Memarlıq muzeyi” və texniki yaradıcılıq kabinələri fəaliyyət göstərir. Fakültə dekanı 2001-2007-ci illərdə Arif Abbasov, 2007-2013-cü illərdə Mübariz Nuriyev olmuşdur. 2013-dən isə fakültə dekanı Cavanşir Zeynalovdur. 2001-2003-cü illərdə Həsən Babayev, 2003-2020 illərdə Məmməd Rəcəbov, 2020-2022-ci illərdə Rüstəm Məmmədov dekan müavini olmuşdur. 2022-ci ildən isə dekan müavini Tərxan Orucovdur.

Fakültədə aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı aparılır:

 

 1. İnformasiya texnologiyaları
 2. Energetika mühəndisliyi
 3. Elektroenergetika mühəndisliyi
 4. Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi
 5. Dəmiryol nəqliyyatı və təsərrüfatı mühəndisliyi
 6. Nəqliyyat mühəndisliyi
 7. Meliorasiya və geodeziya mühəndisliyi
 8. Meliorasiya mühəndisliyi
 9. Ekologiya mühəndisliyi
 10. Geologiya mühəndisliyi
 11. Geodeziya və xəritəçilik mühəndisliyi
 12. Memarlıq
 13. Kompüter mühəndisliyi

 

Fakültə NMR Rabitə və Yeni Texnologiyalar Nazirliyi, NMR Dövlət Energetika Xidməti, NMR Dövlət Nəqliyyat Xidməti, “Naxçıvan Dəmir Yolları” MMC, NMR Dövlət Meliorasiya və Su təsərrüfatı Komitəsi,  NMR Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi, NMR Memarlar Birliyi ilə əməkdaşlıq edir. Məzunlarımız sənayenin müxtəlif sahələrinin inkişaf etdirilməsində böyük xidmətlər göstərirlər. Fakültədə müxtəlif avadanlıqlarla təchiz olunmuş auditoriya və laboratoriyalarda baloniya prosesi ilə təsbit edilən kredit sisteminə uyğun tədris planları əsasında müxtəlif elmi və texnoloji problemləri həll edə biləcək 500-dən çox yerli, 50-dən çox xarici tələbə bakalavr pilləsində təhsil alır. Tələbələrin tədrisi ilə yüksək ixtisaslı kadrlar məşğul olurlar.

Fakültənin nəzdində aşağıdakı kafedralar fəaliyyət göstərir:

Elektronika və informasiya texnologiyaları

 1. Zeynalov Cavanşir İbrahim oğlu-r.e.d.,professor
 2. Nadirova Tofiqə Telman qızı– baş müəllim
 3. Mahmudova Səbinə Vəkil qızı– baş müəllim
 4. Qasımov Hüseyn Ələkbər oğlu– baş müəllim
 5. Süleymanov İlham Hüseyn oğlu- baş müəllim
 6. Zeynalova Səadət Cəbrayıl qızı-müəllim
 7. Əsgərli Hüseyn Cəfər oğlu-müəllim
 8. Xəlilov Heydər Kəramət oğlu-müəllim

                Nəqliyyat mühəndisliyi və texniki fənlər

20 dekabr 1990-cı il “Elektro texnika və materialşünaslıq”  kafedrası kimi fəaliyyətə başlamışdır. 04 may 2001-ci ildən “Yol hərəkətinin təşkili kafedrası”, 01 iyun 2018-ci ildən “Nəqliyyat və informasiya texnologiyaları” kafedrası, 01 aprel 2021-ci ildən isə “Nəqliyyat mühəndisliyi və texniki fənlər” kafedrası kimi fəaliyyət göstərir.

 1. Əliyev Məftun Eynulla oğlu-kafedra müdiri, f.ü.f.d.,dosent
 2. Əliyev Asəf Asif oğlu-r.ü.f.d.,dosent
 3. Vəliyev Səyyad Məmməd oğlu-baş müəllim
 4. Əliyev Şahin Yusif oğlu– baş müəllim
 5. Həziyev Yadulla Həsən oğlu-müəllim
 6. Orucov Tərxan Zakir oğlu-müəllim
 7. Axundova Gülşadə Əli qızı-laborant

Kafedranın elmi fəaliyyəti:

İnformasiya cəmiyyəti və texnologiyaları problemləri

Yeni nəsil texnologiyaların elmə tətbiqi vacib amillərdən biridir. Məhz buna görədə gələcəkdə istifadə edəcəyimiz təhsil sahəsi bu texnologiyalar əsasında qurulmalıdır. Müasir dövrümüz informasiya əsri olduğundan, elm və texnikanın, cəmiyyətimizin, demək olar ki, bütün sahələrində müasir texnologiyalardan, istifadə olunur. Məhz bu baxımdan təhsildə İKT-nin rolu danılmazdır. Ali məktəblərin xeyri ondadır ki, onların tələbə və professor-müəllim heyətləri ən qabaqcıl istehsal məsələlərinin həllində iştirak edir, ixtiraçının xeyri başa düşüləcəyi bir mühitdə çalışması, investorlarınkı isə hər bir ixtiraçı ilə fərdi yox, yüksək elmi-texnoloji potensiala malik güclü struktur daxilində işləməsidir.

Yük daşımaları texnologiyasının xüsusiyyətləri

Avtomobil nəqliyyatının hərəkət tərkibinin və yükləmə-boşaltma vasitələrinin texniki təkmilliyi, proqressiv texnologiyanın tətbiqi və yük daşımalarının təşkilinin təkmilləşdirilməsi. Hər hansı prosesin məqsədəuyğun şəkildə ayrı-ayrı bəndlərə bölünməsi və bu bəndlər arasında səmərəli əlaqənin yaradılması. Daşıma prosesinin təşkili və idarə edilməsinin yerinə yetirilməsi ilə bağlı əmək və vəsait sərfinin səmərəli qiymətinin tapılması. Hər hansı prosesin məqsədəuyğun şəkildə ayrı-ayrı bəndlərə bölünməsi və bu bəndlər arasında səmərəli əlaqənin yaradılması. Daşımalara sərf olunan vaxtın qısadılması. Yükün zədələnməsi və xarab olmasından yaranan itkilərin aşağı düşməsi. Avtomobil nəqliyyatı və onun xidmət etdiyi sahələr arasında təsərrüfat əlaqələrinin mərkəzləşdirilmiş planlaşdırma sistemi üzrə qurulması. Hər hansı fəaliyyət proqramını həyata keçirmək. Nəqliyyat ekspedi-siya xidmətləri bazarının yaradılması və təkmilləşdirilməsi.

              Memarlıq kafedrası

03 iyun 2003-ci il tarixli qərarına (protokol 12) “Memarlıq” kafedrası yaradılmışdır. Kafedrada eyni adlı ixtisas üzrə tədris prosesi aparılmışdır. 11 oktyabr 2004-cü il tarixli 01 saylı protpkolu əsasında “Mühəndis-Pedoqoji” fakültəsi “Mühəndis” fakültəsi adlandırılmış və “Memarlıq” kafedrası onun tərkibinə daxil edilmişdir. 2007-ci ildən Memarlıq və Mühəndislik fakültəsi yaradılmış və “Memarlıq” kafedrası bu fakultənin tərkibinə verilmişdir.

 1. Memarlıq-Tarixi abidələrin bərpası problemlərilə məşğul olur.
 2. Şəhərsalma, Kəndsalma vəs. layihələrinin hazırlanması problemlərlə məşğul olur.
 3. Tikinti işlərinə nəzarət problemlərilə məşğul olur.
 4. Layihələrin hazırlanması problemlərilə məşğul olur.
 5. Tarixi abidələrin araşdırılması və şəhərsalma istiqamətində məqalələr və elmi kitabların hazırlanması ilə məşğul olur.

Kaferdra əməkdaşları:

1.Qənbərova Gülnarə Qəzənfər qızı, memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent.

2.Rəcəbov Məmməd Yaqub oğlu, Baş müəllim.

3.İsmayılov Abutalıb Kazım oğlu, 0,5ş. müəllim.

4.Əhmədov Heydər Əli oğlu, 0,5ş. müəllim.

5.Məmmədova Xanım Qərib qızı, 0,5ş. müəllim.

 

                Meliorasiya və geodeziya mühəndisliyi kafedrası

15 fevral 1986- cı ildə Naxçıvan  Dövlət Universiteti, Fizika-Riyaziyyat fakültəsinin nəzdində   “Ümumi Texniki fənlər və Əmək” kafedrası yaradılmışdır. Kafedrada eyni adlı ixtisas üzrə tədris prosesi aparılmışdır.  2013-cü ildən kafedranın adı deyişilərək “Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi” kafedrası adlandırılmışdır.

2020-ci ildə kafedranın adı dəyişilərək “ Meliorasiya və geodeziya mühəndisliyi” kafedrası adlandırılmışdır.

 1. Meliorasiyə və su təsərrüfatı sitemlərinin tikintisi və istismarının problemləri ilə məşğul olur.
 2. Ekoloji problemlərlə məşğul olur.
 3. Bu istiqamətlərdə məqalələr və elmi kitabların hazırlanması ilə məşğul olur.

Kafedra əməkdaşları:

 1. Əliyev Qadir Əli oğlu, memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent.
 2. İmanov Hüseyn Kamil oğlu, 0,5 ştat müəllim
 3. Nəsirov Səttar Şəmsədiin oğlu, 0,5 ştat müəllim
 4. Mazanov baxşəli Sədəli oğlu, müəllim
 5. İbrahimova leyla Pənah qızı, baş müəllim
 6. Axundov Akim Yasin oğlu, müəllim
 7. Əsdov Heydər Bayram oğlu, müəllim
 8. Quliyeva Rəna Əhəd qızı, baş laborant

 

               Elektroenergetika mühəndisliyi kafedrası

Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektorunun əmri ilə fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəsfə doktoru, dosent Kazımov Şəmsəddin Kazım oğlu 2009-cu ilin aprel ayından etibarən “Elektroenergetika mühəndisliyi” kafedrasının müdiri təyin edilmiş və hal hazırda kafedraya rəhbərlik edir.

Kafedra əməkdaşları:

  1. Kazımov Şəmsəddin Kazım oğlu –   Kafedranın müdiri, Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, Dosent
  2. Mirişli Faiq Əqil oğlu –  Müəllim, Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, Dosent
  3. Hacıyeva Validə İbrahim qızı –  Müəlim, Fizika üzrə fəlsəfə doktoru, Dosent
  4. Novruzova Sevinc Yaqub qızı –  Baş müəllim,
  5. Məmmədova Gülşən Nurəddin qızı –  Baş müəllim,
  6. Bağırova Günay Nadir qızı –  Müəllim, Doktorant
  7. Əliyeva Aysel Süleyman qızı – Laborant

Elektroenergetika kafedrasının əməkdaşlarının elmi fəaliyyəti haqqında məlumat
Kafedra əməkdaşlarının beş üzvü 2021-2025 ci ildə energetika sənayesinin perespektiv inkişafında innovasiya texnologiyalarından istifadə elmi problemi üzərində 5 illik  elmi tətqiqat işinə qoşulmuşdur.Kafedranın müdiri Kazımov Şəmsəddin Kazım oğlu – 6 elmi əsər(2-sidərslik), 70 elmi məqalənin müəllifidir.Kafedranın dossenti Mirişli Faiq Əqil oğlu – 35 elmi məqalənin müəllifidir.Kafedranın dossenti  Hacıyeva Validə İbrahim qızı – 5 elmi əsər(2-si dərslik), 35 elmi məqalənin müəllifidir.Kafedranın  baş müəllimi,Ali Texniki Universitetin doktoranti Novruzova Sevinc Yaqub qızı – 30 elmi məqalənin müəllifidir.Kafedranın baş müəllimi Məmmədova Gülşən Nurəddin qızı – 14 elmi məqalənin müəllifidir  

Naxçıvan Dövlət Universitetinin Memarlıq və Mühəndislik fakültəsinin
elmi şura üzvlərinin tərkibi
Soyadı,adı və ata adı Vəzifəsi
1. Zeynalov Cavanşir İbrahim oğlu Fakültə dekanı, riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor  sədr
2. Nadirova Tofiqə Telman qızı Nəqliyyat və informasiya texnologiyaları kafedrasının  baş müəllimi, katib
3. Əliyev Məftun Eynulla oğlu Fizika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, üzv
4. Kazimov Şəmsəddin Kazım oğlu Fizika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent,üzv
5. Əliyev Qadir Əli oğlu Memarlıq  üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, üzv
6. İlham Həsən oğlu Süleymanov Nəqliyyat və informasiya texnologiyaları kafedrasının müəllimi, üzv
7. Asəf Asif oğlu Əliyev Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, üzv
8. Billurə Təvəkkül qızı Hacıyeva Elektroenergetika kafedrasının baş müəllimi, üzv
9. Gülşən Nurəddin Məmmədova Elektroenergetika kafedrasının müəllimi, üzv
10. Gülnarə Qəzənfər qızı Qənbərova Memarlıq  üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, üzv
11. Sevinc Yaqub qızı Novruzova Elektroenergetika kafedrasının baş müəllimi, üzv
Ünvan: Naxçıvan şəhəri, Naxçıvan Dövlət Universiteti Universitet şəhərciyi, AZ 7012
Tel.:  (+99436) 544-08-61;    Daxili: 23 00