FAKÜLTƏ HAQQINDA

Memarlıq və mühəndislik fakültəsi 1988-ci ildən Naxçıvan Muxtar Respublikasını yüksək ixtisaslı mühəndis kadrları ilə təmin edir.
Fakültədə NATO-nun “AzNET” layihəsi əsasında “CİSCO” akademiyasının laboratoriyası qurulub istifadəyə verilmişdir ki, burada tələbələr internet şəbəkələrinin quruluşu və iş prinsipini öyrənirlər.

Fakültədə  5 kafedra fəaliyyət göstərir.

Fakültə dekanı: komputer elmləri: Riyaziyyat elmlər doktoru, professor Cavanşir İbrahim oğlu Zeynalov

Tədris işləri üzrə dekan müavini:  Rüstəm Tofiq oğlu Məmmədov

Fakültədə aşağıdakı ixtisaslar üzrə bakalavr hazırlığı həyata keçirilir:

 • Memarlıq
 • Elektroenergetika mühəndisliyi
 • Yerüstü nəqliyyat vasitələri mühəndisliyi (əyani və qiyabi şöbələr)
 • Dəmiryol nəqliyyatı və təsərrüfatı mühəndisliyi
 • İnformasiya texnologiyaları
 • Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi
 • Ekologiya mühəndisliyi
 • Geodeziya və xəritəçəkmə mühəndisliyi
 • Geologiya mühəndisliyi

KAFEDRALAR

Fakültənin nəzdində aşağıdakı kafedralar fəaliyyət göstərir:

                 Nəqliyyat və informasiya texnologiyaları kafedrası

Kafedra müdiri: fizika üzrə fəlsəfə doktoru: Məftun Eynulla oğlu Əliyev

Kafedra əməkdaşları:

 1. Cavanşir İbrahim oğlu Zeynalov-Komputer elmlərindən: Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru professor
 2. Rüstəm Tofiq oğlu Məmmədov – Müəllim
 3. Asəf Asif oğlu Əliyev -Baş müəllim
 4. Səyyad Məmməd oğlu Vəliyev – Baş müəllim
 5. Şahin Yusif oğlu Əliyev – Baş müəllim
 6. Yadulla Həsən oğlu Həziyev-Müəllim
 7. Hüseyn Cəfər oğlu ƏsgərliMüəllim
 8. Həsən Əsgər oğlu Həsənli– Fizika üzrə fəlsəfə doktoru dosent
 9. Tofiqə Telman qızı Nadirova -Baş müəllim
 10. Səbinə Vəkil qızı Mahmudova-Baş müəllim
 11. Hüseyn Ələkbər oğlu Qasımov-Baş müəllim
 12. İlham Hüseyn oğlu Süleymanov-Baş müəllim
 13. Səadət Cəbrayıl qızı Zeynalova-müəllim
 14. Məmməd Yaqub oğlu Rəcəbov -Baş müəllim
 15. Qulu Bayram oğlu Bağırov -Baş müəllim
 16. Tərxan Zakir oğlu Orucov-Müəllim
 17. Gülşadə Əli qızı Axundova -Laborant

              Memarlıq kafedrası

Kafedra müdiri: Memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru: Gülnarə Qəzənfər qızı Qəmbərova

Kaferdra əməkdaşları:

 1. Abbas İsa oğlu İsayev -Baş müəllim,
 2. Alizər Rza qızı Sadıxova-Texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
 3. Heydər Əli oğlu Əhmədov -Müəllim,
 4. İsmayıl Cəfər oğlu İsmayıllı -Müəllim ,
 5. Fərzəliyeva Aynur Fərəc qızı-Laborant

 

                Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi kafedrası

Kafedra müdiri: Memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru: Q.Ə.Əliyev

Kafedra əməkdaşları:

 1. Əliyev Qadir Əli oğlu, Memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru,dosent,    kadiraliyev@yahoo.com.tr
 2. Mazanov Baxşəli Sədəli oğlu,  müəllim              baxchelimazanov1953@mail.com
 3. Hüseynov Yaqub Pəncalı oğlu, müəllim         yaqubmuəllim@gmail.com
 4. İbrahimova Leyla Pənah qızı, müəllim               leyla meherremli 91@hotmail.com
 5. Nəsirov Səttar Şəmsəddin oğlu, müəllim              natiqoruc2015@gmail.com
 6. Axundov Akim Yasin oğlu, müəllim           akhundov7@gmail.com
 7. Qocayev Firdovsi Sultan oğlu, müəllim             firdovsiqocayev@gmail.com
 8. Quliyeva Rəna Əhəd qızı, Baş laborant            quliyevarena85@gmail.com

 

               Elektroenergetika mühəndisliyi kafedrası

Kafedra müdiri: fizika üzrə fəlsəfə doktoru Ş.K.Kazımov

Kafedra əməkdaşları:

 1. Kazımov Şəmsəddin Kazım oğlu, kafedra müdiri. dosent s_kazimov@mail.ru
 2. Mirişli Faiq Əqil oğlu, dosent faiqmirisli38@gmail.com
 3. Hacıyeva Validə İbrahim qızı, dosent, valide.haciyeva@mail.ru
 4. Hacıyeva Billurə Təvəkkül qızı, fizika üzrə fəlsəfə doktoru, billur_haciyeva@mail.ru
 5. Novruzova Sevinc Yaqub qızı, baş müəllim, sevincrzayeva1969@gmail.com
 6. Məmmədova Gülşən Nurəddin qızı, müəllim, gulsen3yasar@mail.ru
 7. Əliyeva Aysel Süleyman qızı, laborant ayselalisoy92@gmail.com

ELMİ ŞURA

Naxçıvan Dövlət Universitetinin Memarlıq və Mühəndislik fakültəsinin
elmi şura üzvlərinin tərkibi
Soyadı,adı və ata adı Vəzifəsi
1. Zeynalov Cavanşir İbrahim oğlu Fakültə dekanı, riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor  sədr
2. Nadirova Tofiqə Telman qızı Nəqliyyat və informasiya texnologiyaları kafedrasının  baş müəllimi, katib
3. Əliyev Məftun Eynulla oğlu Fizika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, üzv
4. Kazimov Şəmsəddin Kazım oğlu Fizika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent,üzv
5. Əliyev Qadir Əli oğlu Memarlıq  üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, üzv
6. İlham Həsən oğlu Süleymanov Nəqliyyat və informasiya texnologiyaları kafedrasının müəllimi, üzv
7. Asəf Asif oğlu Əliyev Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, üzv
8. Billurə Təvəkkül qızı Hacıyeva Elektroenergetika kafedrasının baş müəllimi, üzv
9. Gülşən Nurəddin Məmmədova Elektroenergetika kafedrasının müəllimi, üzv
10. Gülnarə Qəzənfər qızı Qənbərova Memarlıq  üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, üzv
11. Sevinc Yaqub qızı Novruzova Elektroenergetika kafedrasının baş müəllimi, üzv

Əlaqə

Ünvan: Naxçıvan şəhəri, Naxçıvan Dövlət Universiteti

Universitet şəhərciyi, AZ 7012

 

Tel.:  (+99436) 544-08-61;    Daxili: 23 00