FAKÜLTƏ HAQQINDA

Memarlıq və mühəndislik fakültəsi 1988-ci ildən Naxçıvan Muxtar Respublikasını yüksək ixtisaslı mühəndis kadrları ilə təmin edir.
Fakültədə NATO-nun “AzNET” layihəsi əsasında “CİSCO” akademiyasının laboratoriyası qurulub istifadəyə verilmişdir ki, burada tələbələr internet şəbəkələrinin quruluşu və iş prinsipini öyrənirlər.

Fakültədə  5 kafedra fəaliyyət göstərir.

Fakültə dekanı: komputer elmləri: Riyaziyyat elmlər doktoru, professor Cavanşir İbrahim oğlu Zeynalov

Tədris işləri üzrə dekan müavini:  Rüstəm Tofiq oğlu Məmmədov

Fakültədə aşağıdakı ixtisaslar üzrə bakalavr hazırlığı həyata keçirilir:

 • Memarlıq
 • Elektroenergetika mühəndisliyi
 • Yerüstü nəqliyyat vasitələri mühəndisliyi (əyani və qiyabi şöbələr)
 • Dəmiryol nəqliyyatı və təsərrüfatı mühəndisliyi
 • İnformasiya texnologiyaları
 • Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi
 • Ekologiya mühəndisliyi
 • Geodeziya və xəritəçəkmə mühəndisliyi
 • Geologiya mühəndisliyi

KAFEDRALAR

Fakültənin nəzdində aşağıdakı kafedralar fəaliyyət göstərir:

                 Nəqliyyat və informasiya texnologiyaları kafedrası

Kafedra müdiri: fizika üzrə fəlsəfə doktoru: M.E.Əliyev

Kaferda əməkdaşları:

 1. Zeynalov Cavanşir İbrahim oğlu, Kampyuter elmlərindən: Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru professor     c.zeynalov@mail.ru
 2. Əliyev Məftun Eynulla oğlu, Fizika üzrə fəlsəfə doktoru dosent,  meftun-aliyev@rambler.ru
 3. Əliyev Asəf Asif oğlu, Baş müəllim     veliyev.seyyad@inbox.ru
 4. Vəliyev Səyyad Məmməd oğlu, Baş müəllim    seyyad@inbox.ru
 5. Əliyev Şahin Yusif oğlu, Baş müəllim                 sahin@yahoo.com
 6. Həziyev Yadulla Həsən oğlu, müəllim         ayazbw84@gmail.com
 7. Həsənli Həsən Əsgər oğlu, Fizika üzrə fəlsəfə doktoru dosent               qasanli@mail.ru
 8. Nadirova Tofiqə Telman qızı, Baş müəllim              nadirovatofiqe@mail.ru
 9. Mahmudova Səbinə Vəkil qızı, Baş müəllim           Sabina-sabina73@mail.ru
 10. Qasımov Hüseyn Ələkbər oğlu, Baş müəllim          hqasimov@gmail.com
 11. Süleymanov İlham Həsən oğlu, Baş müəllim          suleymanov85@mail.ru
 12. Zeynalova Səadət Cəbrayıl qızı, müəllim         Zseadet87@mail.ru
 13. Rəcəbov Məmməd Yaqub o, Baş müəllim         recebov52@inbox.ru
 14. Bağırov Qulu Bayram oğlu, Baş müəllim         qbaqrov@bk.ru
 15. Orucov Tərxan Zakir oğlu, müəllim          orucovterxan@gmail.com
 16. Axundova Gülşadə Əli qızı, Laborant         axundova.92@bk.ru

              Memarlıq kafedrası

Kafedra müdiri: Memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru: G.Q.Qəmbərova

Kaferdra əməkdaşları:

 1. Qənbərəva Gülnarə Qəzənfər qızı, Memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru,dosent,     gulnare_qenberova65@yahoo.com
 2. İsayev Abbas İsa oğlu, Baş müəllim,     abbasisayev464@gmail.com
 3. Sadıxova Alizər Rza qızı,         Texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru             alizersadixova789@gmail.com
 4. Əhmədov Heydər Əli oğlu, Müəllim,             heyderahmedov@mail.ru
 5. İsmayıllı İsmayıl Cəfər oğlu, Müəllim ,           arxitektur1991@gmail.com
 6. Fərzəliyeva Aynur Fərəc qızı, Laborant        aynurferzeliyeva413@gmail.com

 

                Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi kafedrası

Kafedra müdiri: Memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru: Q.Ə.Əliyev

Kafedra əməkdaşları:

 1. Əliyev Qadir Əli oğlu, Memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru,dosent,    kadiraliyev@yahoo.com.tr
 2. Mazanov Baxşəli Sədəli oğlu,  müəllim              baxchelimazanov1953@mail.com
 3. Hüseynov Yaqub Pəncalı oğlu, müəllim         yaqubmuəllim@gmail.com
 4. İbrahimova Leyla Pənah qızı, müəllim               leyla meherremli 91@hotmail.com
 5. Nəsirov Səttar Şəmsəddin oğlu, müəllim              natiqoruc2015@gmail.com
 6. Axundov Akim Yasin oğlu, müəllim           akhundov7@gmail.com
 7. Qocayev Firdovsi Sultan oğlu, müəllim             firdovsiqocayev@gmail.com
 8. Quliyeva Rəna Əhəd qızı, Baş laborant            quliyevarena85@gmail.com

 

               Elektroenergetika mühəndisliyi kafedrası

Kafedra müdiri: fizika üzrə fəlsəfə doktoru Ş.K.Kazımov

Kafedra əməkdaşları:

 1. Kazımov Şəmsəddin Kazım oğlu, kafedra müdiri. dosent s_kazimov@mail.ru
 2. Mirişli Faiq Əqil oğlu, dosent faiqmirisli38@gmail.com
 3. Hacıyeva Validə İbrahim qızı, dosent, valide.haciyeva@mail.ru
 4. Hacıyeva Billurə Təvəkkül qızı, fizika üzrə fəlsəfə doktoru, billur_haciyeva@mail.ru
 5. Novruzova Sevinc Yaqub qızı, baş müəllim, sevincrzayeva1969@gmail.com
 6. Məmmədova Gülşən Nurəddin qızı, müəllim, gulsen3yasar@mail.ru
 7. Əliyeva Aysel Süleyman qızı, laborant ayselalisoy92@gmail.com

ELMİ ŞURA

Naxçıvan Dövlət Universitetinin Memarlıq və Mühəndislik fakültəsinin
elmi şura üzvlərinin tərkibi
Soyadı,adı və ata adı Vəzifəsi
1. Zeynalov Cavanşir İbrahim oğlu Fakültə dekanı, riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor  sədr
2. Nadirova Tofiqə Telman qızı Nəqliyyat və informasiya texnologiyaları kafedrasının  baş müəllimi, katib
3. Əliyev Məftun Eynulla oğlu Fizika üzrə fəlsədə doktoru, dosent, üzv
4. Kazimov Şəmsəddin Kazım oğlu Fizika üzrə fəlsədə doktoru, dosent,üzv
5. Əliyev Qadir Əli oğlu Memarlıq  üzrə fəlsədə doktoru, dosent, üzv
6. İlham Həsən oğlu Süleymanov Nəqliyyat və informasiya texnologiyaları kafedrasının müəllimi, üzv
7. Asəf Asif oğlu Əliyev Riyaziyyat üzrə fəlsədə doktoru, üzv
8. Billurə Təvəkkül qızı Hacıyeva Elektroenergetika kafedrasının baş müəllimi, üzv
9. Gülşən Nurəddin Məmmədova Elektroenergetika kafedrasının müəllimi, üzv
10. Gülnarə Qəzənfər qızı Qənbərova Memarlıq  üzrə fəlsədə doktoru, dosent, üzv
11. Sevinc Yaqub qızı Novruzova Elektroenergetika kafedrasının baş müəllimi, üzv

Əlaqə

Ünvan: Naxçıvan şəhəri, Naxçıvan Dövlət Universiteti

Universitet şəhərciyi, AZ 7012

 

Tel.:  (+99436) 544-08-61;    Daxili: 23 00