FAKÜLTƏ HAQQINDA

Sosial İdarəetmə və Hüquq Fakültəsi Fakültə 2003-cü ildə yaradılmışdır.
Fakültədə  3 kafedra fəaliyyət göstərir.

Fakültə dekanı: fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Yusif  Hüseyn oğlu Hüseynov

Tədris işləri üzrə dekan müavini: Məmmədova Çinarə Mübariz qızı

Fakültədə aşağıdakı ixtisaslar üzrə bakalavr hazırlığı həyata keçirilir:

Beynəlxalq münasibətlər

Hüquqşünaslıq

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

Turizm və otelçilik

Sosial iş

KAFEDRALAR

KAFEDRALAR

Fakültə tərkibində aşağıdakı kafedralar fəaliyyət göstərir:

 “Beynəlxalq münasibətlər” kafedrası

Kafedra müdiri: Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Məmmədov  Şamxal  Şükür oğlu
Kafedranın professor-müəllim heyəti:

Hüquq fənləri kafedrası

Kafedra müdiri: hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Qəhrəman Novruz oğlu Behbudov

Kafedranın professor-müəllim heyəti:

 

Fəlsəfə və Sosial iş kafedrası

Kafedra müdiri: fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, Abbas Heydər oğlu  Əhmədov

Kafedranın professor-müəllim heyəti:

Bələdiyyə və turizm kafedrası

Kafedra müdiri: fəlsəfə doktoru, dosent Flora Bəhlul qızı Kərimova

Kafedranın professor-müəllim heyəti:

  • Flora Bəhlul qızı Kərimova – baş müəllim
  • Günel Şirin qızı İsayeva – müəllim
  • Nigar Nazim qızı Bababəyli – müəllim
  • Ülkər Elxan qızı Həsənzadə – müəllim
  • Həbib Əzim oğlu Zeynalov -müəllim
  • Leyla Pərviz qızı Əliyeva – müəllim

ELMİ ŞURA

Naxçıvan Dövlət Universitetinin Sosial idarəetmə və hüquq fakültəsinin

elmi şura üzvlərinin tərkibi

Soyadı,adı və ata adı Vəzifəsi
1. Allahverdiyev Qərib Vəli o. Fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, dosent,sədr
2. Rəhimov Novruzəli Həmzə o. Dekan müavini,dosent ,sədr müavini
3. Hacıyeva Nüşabə Əzizağa q. Akademik məsləhətçi,katib
4. Əhmədov Abbas Heydər o. Fəlsəfə və sosial iş kafedrasının müdir, dosent,üzv
5. Behbudov Qəhrəman Novruz  o. Hüquq fənləri kafedrasının müdiri, h.f.d.dosent,üzv
6. Kərimova Flora Bəhlul q. Bələdiyyə və turizm kafedrasının  müdiri , baş müəllim,üzv
7. Rzayev Məmməd Hüseyn o. Fəlsəfə və sosial işin təşkili kafedrasının professoru,f.e.d. ,üzv
8. Cəfərli Elman Yusif o. Hüquq fənləri kafedrasının dosenti,t.f.d.,üzv
9. Babayev Bağır Həmid o. Fəlsəfə və sosial iş kafedrasının baş müəllimi,üzv
10. Məmmədov Şükür Aloş o. Hüquq fənləri kafedrasının dosenti,t.f.d.,üzv
11. Hüseynov Sadiq Nəsrulla o. Fəlsəfə və sosial iş kafedrasının baş müəllimi,üzv
12. Vəlizadə Kamran Rövşən o. Fəlsəfə və sosial iş kafedrasının baş müəllimi,üzv
13. Kərimov Rəşid Nizami o. Fakültə tələbə həmkarlar təşkilatının sədri ,üzv
14. Hüseynov Əyyub Asəf o. Fakültə gənclər təşkilatının sədri , üzv
15. İbrahimov Bursay Əlyar o. Fakültə TEC sədri,üzv

Əlaqə

Ünvan: Naxçıvan şəhəri, Naxçıvan Dövlət Universiteti

Universitet şəhərciyi, AZ 7012

 

Tel.:  (+99436) 544-08-61;    Daxili: 26 00