Fakültə haqqında

Beynəlxalq münasibətlər və hüquq fakültəsi 2003-cü ildə yaradılan Sosial idarəetmə və hüquq fakültəsinin bazasında 2020-ci ilin 15 mayında Universitet Elmi Şurasının qərarı ilə yaradılmışdır.

Fakültədə 3 kafedra “Beynəlxalq münasibətlər”, “Hüquq fənləri”, “Fəlsəfə və Sosial iş” fəaliyyət göstərir. Fakültədə 41 əməkdaş çalışır, onlardan 1-ri professor, 12 nəfər isə fəlsəfə doktorudur. Fakültədə ilk dekan 2003-2018-ci ildə dos.Qərib Vəli oğlu Allahverdiyev olmuşdur. 04 dekabr 2020-ci il tarixdə isə dosent Hüseynov Yusif Hüseyn oğlu dekan vəzifəsinə seçilmişdir. Fakültənin fəaliyyət göstərdiyi müddət ərzində dekan müavinləri Y.Hüseynov(2003-2009), A.Əhmədov(2009-2016), B.Cəfərov(2017-2018), N.Rəhimov(2018-2020) olmuşdur. 2021-ci ildən dekan müavini A.Əhmədovdur.

Fakültədə:

  • Hüquqşünaslıq-152
  • Beynəlxalq münasibətlər-1101
  • Sosial iş-66
  • Fəlsəfə-10

ixtisasları üzrə mütəxəssis hazırlanır.

Fakültədə bakalavr təhsil səviyyəsində mövcüd 308 tələbədən 26 nəfəri xarici tələbədir. Qiyabi şöbədə Hüquqşünaslıq ixtisası üzrə 115 tələbə təhsil alır.

Fakültədə Diplomatiya mərkəzi, Diplomatiya kabinəsi, Kriminalistika və Məhkəmə ekspertizası kabinələri fəaliyyət göstərir.

Fakültədə ali orqan sayılan fakültə elmi şurasının hər ayda 1 dəfədən az olmayaraq iclası keçirilir. Şura iclaslarında ilin əvvəlində tutulmuş və təsdiq olunmuş plan əsasında tədris, elm, təlim və tərbiyə proseslərini əhatə edən ən aktual məsələlər müzakirə edilərək qərarlar çıxarılır.

KAFEDRALAR

Fakültə tərkibində aşağıdakı kafedralar fəaliyyət göstərir:

 “Beynəlxalq münasibətlər” kafedrası

Kafedra müdiri: Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Məmmədov  Şamxal  Şükür oğlu
Kafedranın professor-müəllim heyəti:

Hüquq fənləri kafedrası

1996-cı ilin yayında ümummilli lider Heydər Əliyevin xeyr-duası, Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun təşəbbüsü, yaxından köməyi ilə qayğısı sayəsində NDU-da hüquqşünaslıq  ixtisası açıldı. Həmin il hüquqşünaslıq ixtisasında əyani  və qiyabi şöbələrə cəmi 50 nəfər qəbul olundu. 1997 -ci ildən  etibarən ölkənin  hüquq-mühafizə  orqanlarında və digər idarəetmə strukturlarında çalışan  kadırların ali hüquq təhsili almasına şərait yaratmaq məqsədilə onların əlavə ali təhsilə cəlb edilməsinə  başlandı.  Artıq 2000-ci ildə NDU- nun ilk hüquqşünas məzunları həyata vəsiqə almışdır.

Həmin  illərdə  universitet rəhbərliyinin  gündəlik qayğısı  və diqqəti sayəsində  hüquqşünaslıq ixtisasınin  tədris strukturları  formalaşdı. İlk illərdə  bu ixtisas tarix-filologiya fakultəsinin  tərkibində idi. 1998- ci ildə hüquqşünaslıq ixtisasında  təhsilin səviyyəsini yüksəltmək, onun təşkilini daha da yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə bu ixtisas tarix fakultəsindən alındı və iqtisad fakultəsi ilə birləşdirildi. Beləliklə, 1999-cu ilin  fevralında dosent Ağarza  Rüstəmovun  dekan olduğu ıqtisad – hüquq fakultəsi təşkil olundu. Bir neçə il sonra  istər tələbə kontingentinin sayı və maddi-texniki bazanın möhkəmlənməsi universitet rəhbərliyinə imkan verdi ki, müstəqil hüquqşünaslıq fakultəsini  təşkil etsin. 2003- 2004- cü dərs ilindən dosent Qərib Allahverdiyevin  dekan seçildiyi müstəqil fakultə yarandı.

Naxçıvan Dövlət Universitetində hüquqşünaslıq ixtisası təşkil ediləndə Naxçıvan Muxtar Respublika Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov universitet rəhbərliyinə tövsiyə etdi  ki,  fakultəyə müəllim kadrları seçərkən, başlıca olaraq, muxtar respublikanın  hüquq-mühafizə  orqanlarında və dövlət strukturlarında çalışan  səriştəli və təcrübəli mütəxəssislərə üstünlük verilsin. Bu tövsiyəni əldə rəhbər tutan  universitet rəhbərliyi əsas iş yerləri saxlanmaqla  göstərilən  mütəxəssisləri yarım ştat və saat hesabıyolu ilə tədrisə cəlb etməklə 1997- ci ilin iyununda “hüquq fənləri” kafedrasını təşkil etdi. Fəxrəddin Nağıyev kafedranın ilk müdiri təyin olundu. 2001-ci ilin  mayından onu bu vəzifədə təcrübəli hüquqşünas, hüquq elmlər namizədi Nəcəf Orucov əvəz etdi.  2004- cü ilin may ayından isə kafedra müdirliyinə dosent Şükür Məmmədov seçilmişdir.2016-cı ilin iyun ayından isə hüquq üzrə fəlsəfə  doktoru Qəhraman Novruz oğlu Behbudov rəhbərlik edir.

Kafedranın professor-müəllim heyəti:

 

Fəlsəfə və Sosial iş kafedrası

Fəlsəfə və sosial iş kafedrası müxtəlif adlar altında 1972-ci ildə yaranmışdır. Kafedra Naxçıvan  Dövlət Universitetinin bütün  fakültələrində  Fəlsəfə,politologiya,sosiologiya,məntiq ,multikulturalizmə giriş fənlərinin tədrisi ilə məşğuldur.

Kafedra bundan əlavə Sosial idarəetmə və hüquq fakültəsinin tərkibində olan sosial  ixtisası üzrə kadr hazırlığı ilə məşğul olur. Sosial iş ixtisasında bakalavr təhsil pilləsində 26 adda ixtisas fənni, magistr təhsil pilləsində isə 20 adda ixtisas fənni tədris edilir. Bütövlükdə Fəlsəfə və sosial iş kafedrası 51-dən çox ixtisas fənni tədris edir.

Bütün fənlər üzrə proqramlar, metodik vəsaitlər, dərsliklər hazırlanıb çap olunmuşdur. Kafedrada Fəlsəfə, Məntiq, Fəlsəfə tarixi fənləri üzrə dərsliklər və dərs vəsaitləri hazırlanmışdır.

Hal-hazırda Fəlsəfə  və sosial iş kafedrasında 2 fəlsəfə elmləri doktoru, professor, 3 fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent,3 baş müəllim fəaliyyət göstərir.

Kafedrada 1 laborant vardır. Bütövlükdə kafedrada 11 ştatda olan əməkdaş çalışır.

Kafedrada elmlər doktoru proqramı üzrə 2 nəfər doktorant, fəlsəfə doktoru proqramı üzrə 6 nəfər doktorant və dissertant hazırlanır.

Fəlsəfə və sosial iş  kafedrasının professor-müəllim heyəti Universitetin və Naxçıvan Muxtar  Respublikasının ictimai həyatında fəal iştirak edir.

Kafedra müdiri: fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, Abbas Heydər oğlu  Əhmədov

Kafedranın professor-müəllim heyəti:

ELMİ ŞURA

Naxçıvan Dövlət Universitetinin Sosial idarəetmə və hüquq fakültəsinin

elmi şura üzvlərinin tərkibi

Soyadı,adı və ata adı Vəzifəsi
1. Allahverdiyev Qərib Vəli o. Fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, dosent,sədr
2. Rəhimov Novruzəli Həmzə o. Dekan müavini,dosent ,sədr müavini
3. Hacıyeva Nüşabə Əzizağa q. Akademik məsləhətçi,katib
4. Əhmədov Abbas Heydər o. Fəlsəfə və sosial iş kafedrasının müdir, dosent,üzv
5. Behbudov Qəhrəman Novruz  o. Hüquq fənləri kafedrasının müdiri, h.f.d.dosent,üzv
6. Kərimova Flora Bəhlul q. Bələdiyyə və turizm kafedrasının  müdiri , baş müəllim,üzv
7. Rzayev Məmməd Hüseyn o. Fəlsəfə və sosial işin təşkili kafedrasının professoru,f.e.d. ,üzv
8. Cəfərli Elman Yusif o. Hüquq fənləri kafedrasının dosenti,t.f.d.,üzv
9. Babayev Bağır Həmid o. Fəlsəfə və sosial iş kafedrasının baş müəllimi,üzv
10. Məmmədov Şükür Aloş o. Hüquq fənləri kafedrasının dosenti,t.f.d.,üzv
11. Hüseynov Sadiq Nəsrulla o. Fəlsəfə və sosial iş kafedrasının baş müəllimi,üzv
12. Vəlizadə Kamran Rövşən o. Fəlsəfə və sosial iş kafedrasının baş müəllimi,üzv
13. Kərimov Rəşid Nizami o. Fakültə tələbə həmkarlar təşkilatının sədri ,üzv
14. Hüseynov Əyyub Asəf o. Fakültə gənclər təşkilatının sədri , üzv
15. İbrahimov Bursay Əlyar o. Fakültə TEC sədri,üzv

Əlaqə

Ünvan: Naxçıvan şəhəri, Naxçıvan Dövlət Universiteti Universitet şəhərciyi, AZ 7012
Tel.:  (+99436) 544-08-61;    Daxili: 26 00