PEDAQOJİ FAKÜLTƏ HAQQINDA

Pedaqoji fakültə 1984-cü ilin sentyabr ayında təşkil olunmuş, “İbtidai təhsil və məktəbəqədər tərbiyə” fakültəsinin bazası əsasında 1996-cı ildə yaradılmışdır.

Pedaqoji fakültənin binası 2012-ci ilin sentyabr ayında bir mərtəbə də artırılaraq tam yenidən təmir olunub istifadəyə verilmişdir.

Fakültədə üç ixtisas üzrə müəllim kadrları hazırlanır.

Fakültədə 1 görüntülü otaq, 5 proektor otağı, 1 elektron imtahan otağı (29 komputer) tələbələrin istifadəsindədir.

“Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq müəllimliyi” ixtisasına tələbə qəbulu 1994-cü ildən bu günədək davam edir və mülki-müdafiə çağırışaqədərki hazırlığın tədrisi metodikası kabinələri fəaliyyət göstərir. Bundan əlavə bu ixtisas üçün açıq şəraitdə sıra təlimi dərslərini tədris etmək üçün yeni təlim meydanı, Atıcılıq dərslərini yüksək səviyyədə keçmək üçün  isə yeni atıcılıq otağı da tələbələrin istifadəsinə verilmişdir.

“Texnologiya müəllimliyi” ixtisasına tələbə qəbulu 2012-ci il tarixdən aparılır. Hazırda bu ixtisasın fakültədə yetərincə maddi texniki bazası var. Belə ki, “Ağac və metal məmulatlarının hazırlanması texnologiyası” labarotoriyası, “Tikiş praktikumu”, “Toxuculuq kabinəsi”, “Kulinariya otağı” və “Atıcılıq kabinəsi” yüksək avadanlıqlarla təchiz olunub tələbələrin istifadəsindədir.

“Bədən tərbiyəsi və idman” ixtisasına tələbə qəbulu 2000-ci il tarixdən 2020-ci il tarixədək aparılmış. 2020-ci ildən isə “Məşqçilik” ixtisası kimi davam etdirilir.

Fakültəmizin idman ixtisasları üçün də maddi texniki imkanlarımız böyükdür.

2009-cu ildə böyük və bütün imkanlara malik olan idman  kompleksi tikilib idmançıların ixtiyarına verilib. Burada Voleybol, Bosketbol, Badminton, Stolüstü tennis, Güləş zalı, Boks meydançası, Trinojor otağı fəaliyyət göstərir. Bundan əlavə fakültə və universitet idmançılarının ixtiyarında 1 böyük futbol və mini futbol meydançaları da vardır.

Fakültədə “Məktəb tarixi” kabinəsi, “İdman muzeyi”, “Əl işləri” muzeyi də fəaliyyət göstərir.

Yuxarıda göstərilən kabinə, muzey, labolatoriyalardan başqa kompyuterlərlə təmin olunmuş 16 tədris auditoriyasıda tələbələrimizin xidmətindədir.

Fakültə dekanı: pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Vəli Heydər oğlu Əliyev

Dekan müavini: İnci Azər qızı Adilzadə

Akademik məsləhətçi (tyutor): Nəcməddin Bayram oğlu Cəfərov

Kompüter operatoru: Xavər Ələkbər qızı Yusifova

Fakültədə aşağıdakı ixtisaslar üzrə bakalavr hazırlığı həyata keçirilir:

  1. Məşqçilik (əyani və qiyabi şöbələr)
  2. Bədən tərbiyəsi və idman (əyani və qiyabi şöbələr)
  3. Fiziki tərbiyə və çağırışaqərki hazırlıq müəllimliyi
  4. Texnologiya müəllimliyi

Faklütənin tərkibində aşağıdakı kafedralar fəaliyyət göstərir:

  1. Pedaqogika və psixologiya
  2. Fənlərin tədrisi metodikası və texnologiya müəllimliyi
  3. Bədən tərbiyə və idman
  4. Çağırışaqədərki hazırlıq və Mülki müdafiə

Kafedralar

Fakültədə 4 kafedra fəaliyyət göstərir:

PEDAQOGİKA VƏ PSİXOLOGİYA KAFEDRASI

“Pedaqogika və psixologiya” kafedrası 22 sentyabr 1970-ci il tarixdə yaranmışdır. Kafedra yarandığı dövrdən universitetin ictimai-siyasi, elmi-pedaqoji həyatında mühüm rol oynamış, təlim-tərbiyə işlərinin əhəmiyyətli iştirakçısı olmuşdur. Tədris işinin yüksək səviyyədə qurulması, tələbələrin ixtisaslı müəllim kadrları kimi hazırlanması onların yetkin vətəndaş kimi formalaşması və digər xüsusi əhəmiyyət kəsb edən məsələlər kafedranın başlıca funksiyası, ümdə vəzifələri kimi həmişə diqqətdə saxlanılmış gələcək müəllimlərin pedaqoji-psixoloji hazırlığının möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə mühazirə və seminar məşğələlərinin dövrün tələblərinə uyğun yüksək səviyədə qurulmasına ciddi fikir verilmişdir.

Kafedranın ilk müdiri professor İbrahim Mollayev olmuşdur.

Kafedra müdiri: Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Taleh Fərman oğlu Xəlilov

Kabinə müdiri: Kübra Ramiz qızı Quliyeva

Laborant: Tünzalə Rəşid qızı Əliyeva

“Pedaqogika və psixologiya”  kafedrasında  12 nəfər professor-müəllim heyəti və 2 nəfər tədrisə köməkçi heyət çalışır. Onlardan 10 nəfəri fəlsəfə doktoru (1 nəfəri  professor, 6 nəfəri dosent, 2 nəfəri baş müəllim, 1 nəfəri müəllim), 2 nəfəri baş müəllim, 1 nəfəri laborant, 1 nəfəri isə kabinə müdiridir.

Adı və Soyadı Akademik Ünvanı
1  Taleh Xəlilov Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
2 Vəli Əliyev Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
3 Gültac Əliyeva Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, professor
4 Vahid Rzayev Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
5 Salatın Hacıyeva Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
6 Nəzakət Yusifova Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
7 Sevda Kərimova Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, baş müəllim
8 Sevinc  Orucova Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
9 Mehparə Əhmədova Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim
10 Elmira İsmayılova Baş müəllim
11 Solmaz Bayramova Baş müəllim
12 Solmaz Cabbarova Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim
13 Tünzalə Əliyeva Laborant
14 Kübra Quliyeva Kabinə müdiri

 

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ METODİKASI VƏ TEXNOLOGİYA MÜƏLLİMLİYİ KAFEDRASI

1995-ci ildə Naxçıvan  Dövlət Universitetində Fənlərin tədrisi metodikası kafedrası  yaradılmışdır. 2012-cü ildən kafedranın adı deyişilərək “Fənlərin tədrisi metodikası və texnologiya müəllimliyi” kafedrası adlandırılmışdır. Hal-hazırda həmin kafedrada  9 nəfər professor , müəllim heyəti fəaliyyət göstərir. Bunlardan 3 nəfər dosent,  2 nəfər fəlsəfə doktoru, 1 nəfər baş müəllimdir.

Naxçıvan  Dövlət Universitetin rektorunun əmri ilə Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Quliyeva Mətanət Həsənqulu qızı 2019-cu ilin mart ayından etibarən “Fənlərin tədrisi metodikası və texnologiya müəllimliyi ” kafedrasının müdiri təyin edilmiş və hal-hazırda kafedraya rəhbərlik edir.

Adı və Soyadı Akademik Ünvanı
1 Mətanət Həsənqulu qızı  Quliyeva Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
2 Mehriban Adıgözəl qızı Quliyeva Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
3 Seyid Surə Namidar qızı Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
4 Nizami Zülfəli oğlu Quliyev Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim
5 Fatma Ramiz qızı Hacıyeva Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim
6 Rövşən Asif oğlu Bağırov Baş müəllim
7 Rəsmiyyə Hüseyn qızı Tağıyeva Kabinə müdiri
8 İnci Azər qızı Adilzadə Dekan müavini
8 Akay Hüseyn qızı Məmmədova Baş laborant
9 Hüzurə Tapdıq qızı Hacızadə Peraparator

BƏDƏN TƏRBİYƏSİ VƏ İDMAN KAFEDRASI

Naxçıvan   Dövlət Universitetinin   (Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutu) 1967- ci ildə  fəaliyyətə başlamışdır. Bu zaman bir Bədən tərbiyə müəllimi  olmuşdur.  1972-ci ildə noyabr ayının 1-də “Mülkü Müdafiə və Bədən tərbiyə” kafedrası yaradılmış və Hüseynov Xalid Lətif oğlu  müdir təyin olunmuşdur. 1979-cu ildə  Bədən tərbiyəsi və idman kafedrasına Bağırov İsrafil Məmmədəli oğlu  müəllim təyin edilmişdur. Həmin dövrdən dövlət proqramı əsasında, məcburi dərs formasında keçirilən bədən tərbiyəsi dərsləri ilə yanaşı filial direktorluğunun 01 oktyabr 1970-ci il tarixli əmrinə əsasən filialda stolüstü tennis, futbol, basketbol, voleybol, gimnastika üzrə dərsdənkənar məşğələlər təşkil edilmişdir. Bu məşğələlərə rəhbərlik Hüseynov Xalid Lətif oğlu  və Bağırov İsrafil  Məmmədəli oğlu rəhbərllik etmişdir.   1986- cı ildən Məmmədov Nizami İmaməli oğlu Bədən tərbiyəsi və idman kafedrasının  müdiri işləmişdir. 2000-ci ildən  Rəhimov Məmmədəli Həmzə oğlu Fiziki tərbiyə və idman oyunları kafedrasına, Kazımov İntiqam Hacı oğlu isə Bədən tərbiyəsi və idman kafedrasına müdir təyin edilmişdir. Sonra isə kafedralar Bədən tərbiyəsi və idman kafedrası adı altında  birləşdirilmiş, haliyyədə həmin kafedraya  Tağıyev Əvəz Zeynalabdın oğlu rəhbərlik edir.

Naxçıvan  Dövlət Universitetinin rektorunun əmri ilə  Bədən tərbiyəsi və idman kafedrasına Tağıyev Əvəz Zeynalabdın  oğlu dosent  əvəzi  2016 -cı ilin  iyun ayından etibarən “ Bədən tərbiyəsi və idman” kafedrasının müdiri təyin edilmiş və hal-hazırda kafedraya rəhbərlik edir.

 

Adı və Soyadı Akademik Ünvanı
1  Tağıyev Əvəz Zeynalabdın oğlu Dosent əvəzi
2 Rəhimov Məmmədəli Həmzə oğlu Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
3 İsmayılov Xəqani  Eldar oğlu Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
4 Rəhimov  Cavanşir Həmzə oğlu Dosent
5 Vəliyev Yusif Nəriman oğlu Dosent
6 Babayev Həsən Abbas oğlu Dosent
7 Əlixanov Valeh Məmməd oğlu Baş müəllim
8 Əliyev Nazim Bəhlul oğlu Baş müəllim
9 Əliyev Seymur Həsən oğlu Baş müəllim
10 Əliyev Hümbət Mehrac oğlu Baş müəllim
11 Hüseynova Kifayət Yunis qızı Baş müəllim
12 Həsənov Turan Məmməd oğlu Müəllim
13 Məmişova Gilə Nəsrəddin qızı Laborant

 

   ÇAĞIRIŞAQƏDƏRKİ HAZIRLIQ MÜƏLLİMLİYİ VƏ MÜLKİ MÜDAFİƏ KAFEDRASI

Naxçıvan   Dövlət Universiteti   (Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutu) 1967- ci ildə  fəaliyyətə başlamışdır. 1972-ci ildə noyabr ayının 1-də Naxçıvan Pedaqoji İnstitutunun elmi şurasının qərarıilə “Mülkü Müdafiə və Bədən tərbiyəsi” kafedrası yaradılmış və Hüseynov Xalid Lətif oğlu  müdir təyin olunmuşdur.Ondan sonra isə 1994- cü ilə kimi Həsən Bayramov  Mülki müdafiə kafedrasına rəhbərlik etmişdir. Həsən Bayramovdan sonra kafedra müdiri Xəqani həkim, Mehman Allahverdiyev, Cavanşir Zeynallı və 2007 ci ilin noyabr ayından Dosent Rzayev Oktay Rza oğlu kafedraya rəhbərlik edir. Həmin dövrdən dövlət proqramı əsasında, məcburi dərs formasında keçirilən Mülki müdafiə və Tibbi biliklərin əsasları fənləri kafedrada tədris olunur.

Naxçıvan  Dövlət Universiteti rektorunun əmri ilə  Çağırışaqədərki hazırlıq və Mülki müdafiə kafedrasına  Dosent Rzayev Oktay Rza  oğlu    2007-cı ilin  noyabr ayından etibarən “Çağırışaqədərki hazırlıq və Mülki müdafiə” kafedrasının müdiri təyin edilmiş və hal-hazırda kafedraya rəhbərlik edir.

Adı və Soyadı Akademik Ünvanı
1 Oktay Rza oğlu Rzayev Dosent
2 Vidadi Kərim oğlu Salmanov Baş müəllim
3 Cavanşir Abbasəli oğlu Zeynallı Baş müəllim
4 Nazim Əsgər oğlu Həsənov Baş Müəllim
5 Pərviz Rəşad oğlu Allahverdiyev Müəllim
6 Nazirə Vüqar qızı Qənbərova Laborant

Elmi Şura

Naxçıvan Dövlət Universitetinin Pedaqoji fakültəsinin Elmi Şurası 1984-cü ildə fəaliyyətə başlamışdır. Şura hər tədris ilinin başlanğıcında rektorun müvafiq əmri ilə fakültə şurasının iş planı təsdiq olunur.

Fakültə Şurasının iclasları ildə 11 dəfə olmaqla hər ay üzvlərin iştirakı ilə iclaslarını vaxtı-vaxtında keçirir. Şuranın ildə 2 dəfə də genişləndirilmiş iclası keçirilir. Bu iclaslarda iş planına uyğun olaraq gündəlikdəki məsələlər müzakirə olunur və qərar qəbul edilir.

 Pedaqoji fakültənin Elmi şurasının üzvlərinin Tərkibi:

Adı, soyadı və ata adı  Elmi dərəcəsi, elmi adı və vəzifəsi
1 Əliyev Vəli Heydər oğlu Pedaqogika üzrəfəlsəfə doktoru, dosent – Dekan, Sədr
2 Xəlilov Taleh Fərman oğlu Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent – Kafedra müdiri, Sədr müavini
3 Əsədullasoy Mehriban Adıgözəl qızı Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent – Katib
4 Quliyeva Mətanət Həsənqulu qızı Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent.  Kafedra müdiri
5 Tağıyev Əvəz Zeynalabdın oğlu Kafedra müdiri, Baş müəllim
6 Rzayev Oktay Rza oğlu Kafedra müdiri, dosent – Üzv
7 Salmanov Vidadi Kərim oğlu Baş müəllim – Üzv
8 Əlixanov Valeh Məmməd oğlu Baş müəllim – Üzv
9 Bayramova Solmaz Musa qızı Baş müəllim – Üzv
10 Əhmədova Mehparə Kamran qızı Pedaqogika üzrə fəlsəf doktoru, baş müəllim – Üzv
11 Cəfərov Nəcməddin Bayram oğlu Akademik məsləhətçi (Tyutor) – Üzv
12 Əliyeva Nərmin Rasəf qızı Akademik məsləhətçi (Tyutor) – Üzv
13 İsmayılov Aslan Loğman oğlu Fakültə YAP Gənclər Birliyinin Sədri – Üzv
14 Musalı Kənan Məzahir oğlu Fakültə Tələbə Gənclər Təşkilatını Sədri – Üzv
15 Cavadov Samir Tofiq oğlu Fakültə Həmkarlar Təşkilatının Sədri – Üzv
16 Orucova Xatın Səfər qızı Fakültə Tələbə Elmi Cəmiyyətinin Sədri – Üzv
17 Məmmədov Abbas Hafiz oğlu Fakültə Tələbə İdman Şurasının Sədri – Üzv

 

Əlaqə

Ünvan: Naxçıvan şəhəri, Naxçıvan Dövlət Universiteti Universitet şəhərciyi, AZ 7012
Tel.:  (+99436) 544-08-61;    Daxili: 32 00