Haqqında

Pedaqoji fakültə 1984-cü ilin sentyabr ayında təşkil olunmuş, “İbtidai təhsil və məktəbəqədər tərbiyə” fakültəsinin bazası əsasında 1996-cı ildə yaradılmışdır.

Pedaqoji fakültənin binası 2012-ci ilin sentyabr ayında bir mərtəbə də artırılaraq tam yenidən təmir olunub istifadəyə verilmişdir.

Fakültədə 4 ixtisas üzrə müəllim kadrları hazırlanır.

Fakültədə 1 görüntülü otaq, 5 proektor otağı, 1 elektron imtahan otağı (28 komputer) tələbələrin istifadəsindədir.

“Bədən tərbiyə və idman” və idman ixtisasına tələbə qəbulu 2000-ci il tarixdən 2020-ci il tarixədək aparılmış. 2020-ci ildən isə Məşqçilik ixtisası kimi davam etdirilir.

“Fiziki tərbiyə və çağırışaqərki hazırlıq müəllimliyi” ixtisasına tələbə qəbulu 1994-cü ildən bu günədək davam edir və mülki-müdafiə çağırışaqədərki hazırlığın tədrisi metodikası kabinələri fəaliyyət göstərir. Bundan əlavə bu ixtisas üçün açıq şəraitdə sıra təlimi dərslərini tədris etmək üçün yeni təlim meydanı, Atıcılıq dərslərini yüksək səviyyədə keçmək üçün  isə yeni atıcılıq otağı da tələbələrin istifadəsinə verilmişdir.

“Texnologiya müəllimliyi” ixtisasına tələbə qəbulu 2012-ci il tarixdən aparılır. Hazırda bu ixtisasın fakültədə yetərincə maddi texniki bazası var. Belə ki, Ağac və metal məmulatlarının hazırlanması texnologiyası labarotoriyası, Tikiş praktikumu, Toxuculuq kabinəsi, Kulinariya otağı və Atıcılıq kabinəsi  yüksək avadanlıqlarla təchiz olunub tələbələrin istifadəsindədir.

Fakültəmizin idman ixtisasları üçün də maddi texniki imkanlarımız böyükdür.

2009-cu ildə böyük və bütün imkanlara malik olan idman  kompleksi tikilib idmançıların ixtiyarına verilib. Burada Voleybol, Bosketbol, Badminton, Stolüstü tennis, Güləş zalı, Boks meydançası, Trinojor otağı fəaliyyət göstərir. Bundan əlavə fakültə və universitet idmançılarının ixtiyarında 1 böyük futbol və mini futbol meydançaları da vardır.

Fakültədə “Məktəb tarixi” muzeyi, “İdman muzeyi”, “Əl işləri” muzeyi də fəaliyyət göstərir.

Yuxarıda göstərilən kabinə, muzey, labolatoriyalardan başqa 16 auditoriya da tələbələrimizin xidmətindədir. Bütün auditoriyalar kompüterlərlə tam təmin olunmuşdur.

Fakültə dekanı: pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Vəli Heydər oğlu Əliyev

Tədris və tərbiyə işləri üzrə dekan müavini: pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Taleh Fərman oğlu Xəlilov

Akademik məsləhətçi (tyutor): Nərmin Rasəf qızı Əliyeva

Kompüter operatoru: Xavər Ələkbər qızı Yusifova

Fakültədə aşağıdakı ixtisaslar üzrə bakalavr hazırlığı həyata keçirilir:

  1. Məşqçilik (əyani və qiyabi şöbələr)
  2. Bədən tərbiyəsi və idman (əyani və qiyabi şöbələr)
  3. Fiziki tərbiyə və çağırışaqərki hazırlıq müəllimliyi
  4. Texnologiya müəllimliyi

Kafedralar

Fakültədə 4 kafedra fəaliyyət göstərir:

PEDAQOGİKA VƏ PSİXOLOGİYA KAFEDRASI

“Pedaqogika və psixologiya” kafedrası yarandığı dövrdən universitetin ictimai-siyasi, elmi-pedaqoji həyatında mühüm rol oynamış, təlim-tərbiyə işlərinin əhəmiyyətli iştirakçısı olmuşdur. Tədris işinin yüksək səviyyədə qurulması tələbələrin ixtisaslı müəllim kadrları kimi hazırlanması onların yetkin vətəndaş kimi formalaşması və digər xüsusi əhəmiyyət kəsb edən məsələlər kafedranın başlıca funksiyası, ümdə vəzifələri kimi həmişə diqqətdə saxlanılmış gələcək müəllimlərin pedaqoji-psixoloji hazırlığının möhkəmləndirilməsi məqsədilə mühazirə və seminar məşğələlərinin dövrün tələblərinə uyğun qurulmasına ciddi fikir verilmişdir. Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Nəriman Orucəliyevin, pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor İsmayıl Əliyevin,  pedaqogika üzrə elmlər doktoru, AMEA-nın müxbir üzvi Oruc Həsənlinin, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, professor Gültac Əliyevanın, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru  Vahid Rzayevin və b. elmi pedaqoji fəaliyyəti bilavasitə pedaqogika və psixologiya kafedrası ilə bağlı oolmuşdur. Naxçıvan  Dövlət Universiteti yarandığı ilk gündən onun nəzdində “Pedaqogika və psixologiya” kafedrası yaradılmışdır. Haliyədə həmin kafedrada  13 nəfər professor , müəllim heyəti fəaliyyət göstərir. Bunlardan 3 nəfəri Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi, 1 nəfəri Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar müəllimi, 1 nəfər  professor, 4 nəfər dosent, 10 nəfər fəlsəfə doktoru, 2 nəfər doktorant,  5 nəfər baş müəllim, 2 nəfər müəllimdir.

Kafedranın ilk müdiri professor  İbrahim Mollayev olmuşdur.  Kafedranın elmi potensialını yüksəltmək məqsədilə ilk öncə həm elmi səriştəyə həm də ali məktəbdə müəyyən tədris pedaqoji təcrübəyə malik müəllimləri- pedaqoji elmlər namizədi İsmayıl Ağayev, pedaqoji elmlər namizədi dosent Məcid Babayev kimi əməkdaşları Azərbaycanın digər bölgələrindən dəvət etmişdir. Ötən əsrin 70-ci illərində gənc ümidverici kadrlar kimi indi pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor İsmayıl Əliyev, pedaqoji elmlər namizədi dosent mərhum Həqiqət Abdullayeva, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru dosent Qadir Quliyev, pedaqogika üzrə elmlər doktoru, AMEA-nın müxbir üzvi Oruc Həsənlinin, pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Ləzifə Qasımova, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  Vahid Rzayev, müəllim Nurəddin Abutalıbov, müəllim Natella Vəliyeva və b. müsabiqə yolu ilə kafedraya müəllim qəbul edilmişlər. Ötən əsrin 80-ci illərinin əvvəllərində pedaqogika və psixologiya kafedrasının müəllimləri sırasına psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, professor Gültac Əliyeva, baş müəllim Elmira İsmayılova, baş müəllim Solmaz Bayramova kafedranın əməkdaşları kimi ümumi fəaliyyətə başlamışdır. XX əsrin 90-cı illərindən etibarən Azərbaycan dövləti digər sahələrdə olduğu kimi ali təhsil sahəsində də Ümummilli lider Heydər Əliyevin təhsil üzrə müəyyənləşdirdiyi siyasəti əsas prinsipləri həyata keçirilirdi. Universitetlərdə tədris maddi-bazanın möhkəmləndirilməsi, təlim-tərbiyə işlərinin Azərbyacançılıq ideyaları əsasında qurulması, tələbə kontingentinin artırılması, müxtəlif elmi istiqamətlərə malik kafedraların elmi-pedaqoji kadrlara olan ehtiyacını ödənilməsini labüd etmişdir.

Bu dövrdə pedaqogika və psixologiya kafedrasının da elmi-pedaqoji potensialının genişləndirilməsi zərurəti yaranmnışdır. Kafedranın əməkdaşları sırasına qəbul edilmiş müəllimlər psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Sevinc Orucova, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Vəli Əliyev, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Salatın Hacıyeva, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru Kamal Camallı, dosent pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru Nəzakət Yusifova, dosent pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru Sevda Kərimova, dosent pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru Məhcəbin Qədimbəyli son illərdə kafedraya qəbul edilmiş pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Taleh Xəlilov, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru Mehparə Əhmədova və Solmaz Cabbarova kafedranın elmi pedaqoji kadrları kimi fəaliyyət göstərirlər.

Kafedranın elmi-pedaqoji çəkisinin tədrisə köməkçi heyətində rolunu xüsusi qeyd etmək lazımdır. Hazırda kafedranın tədris elmi-metodik fəaliyyətinin günün tələbləri səviyyəsində qurulmasında lobarant Tünzalə Əliyeva, kabinə müdiri vəzifəsində işləyən Kübra Quliyeva  fəaliyyət göstərirlər.

Adı və Soyadı Akademik Ünvanı
1 Sevinc  Orucova Kafedra müdiri, Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
2 Vəli Əliyev Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
3 Gültac Əliyeva Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, professor
4 Vahid Rzayev Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
5 Salatın Hacıyeva Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
6 Nəzakət Yusifova Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
7 Sevda Kərimova Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
8 Məhcəbin  Qədimbəyli Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim
9 Taleh Xəlilov Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
10 Mehparə Əhmədova Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim
11 Elmira İsmayılova Baş müəllim
12 Solmaz Bayramova Baş müəllim
13 Solmaz Cabbarova Baş müəllim
14 Tünzalə Əliyeva Laborant
15 Kübra Quliyeva Kabinə müdiri

 

       FƏNLƏRİN TƏDRİSİ METODİKASI VƏ TEXNOLOGİYA MÜƏLLİMLİYİ KAFEDRASI

1995-ci ildə Naxçıvan  Dövlət Universitetində Fənlərin tədrisi metodikası kafedrası  yaradılmışdır. 2012-cü ildən kafedranın adı deyişilərək “Fənlərin tədrisi metodikası və texnologiya müəllimliyi” kafedrası adlandırılmışdır. Hal-hazırda həmin kafedrada  7 nəfər professor , müəllim heyəti fəaliyyət göstərir. Bunlardan 4 nəfər dosent,  1 nəfər fəlsəfə doktoru, 1 nəfər doktorant, 2 nəfər baş müəllim, 1 nəfər müəllimdir.

Naxçıvan  Dövlət Universitetin rektorunun əmri ilə Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Quliyeva Mətanət Həsənqulu qızı 2019-cu ilin mart ayından etibarən “Fənlərin tədrisi metodikası və texnologiya müəllimliyi ” kafedrasının müdiri təyin edilmiş və hal-hazırda kafedraya rəhbərlik edir.

Adı və Soyadı Akademik Ünvanı
1 Mətanət Həsənqulu qızı  Quliyeva Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
2 Mehriban Adıgözəl qızı Quliyeva Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
3 Seyid Surə Namidar qızı Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
4 Nizami Zülfəli oğlu Quliyev Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim
5 Fatma Ramiz qızı Hacıyeva Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim
6 Rövşən Asif oğlu Bağırov Baş müəllim
7 Rəsmiyyə Hüseyn qızı Tağıyeva Kabinə müdiri
8 İnci Azər qızı Adilzadə Baş laborant
9 Həcər Mahmud qızı Hümbətova Peraparator

       BƏDƏN TƏRBİYƏSİ VƏ İDMAN KAFEDRASI

Naxçıvan   Dövlət Universitetinin   (Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutu) 1967- ci ildə  fəaliyyətə başlamışdır. Bu zaman bir Bədən tərbiyə müəllimi  olmuşdur.  1972-ci ildə noyabr ayının 1-də “Mülkü Müdafiə və Bədən tərbiyə” kafedrası yaradılmış və Hüseynov Xalid Lətif oğlu  müdir təyin olunmuşdur. 1979-cu ildə  Bədən tərbiyəsi və idman kafedrasına Bağırov İsrafil Məmmədəli oğlu  müəllim təyin edilmişdur. Həmin dövrdən dövlət proqramı əsasında, məcburi dərs formasında keçirilən bədən tərbiyəsi dərsləri ilə yanaşı filial direktorluğunun 01 oktyabr 1970-ci il tarixli əmrinə əsasən filialda stolüstü tennis, futbol, basketbol, voleybol, gimnastika üzrə dərsdənkənar məşğələlər təşkil edilmişdir. Bu məşğələlərə rəhbərlik Hüseynov Xalid Lətif oğlu  və Bağırov İsrafil  Məmmədəli oğlu rəhbərllik etmişdir.   1986- cı ildən Məmmədov Nizami İmaməli oğlu Bədən tərbiyəsi və idman kafedrasının  müdiri işləmişdir. 2000-ci ildən  Rəhimov Məmmədəli Həmzə oğlu Fiziki tərbiyə və idman oyunları kafedrasına, Kazımov İntiqam Hacı oğlu isə Bədən tərbiyəsi və idman kafedrasına müdir təyin edilmişdir. Sonra isə kafedralar Bədən tərbiyəsi və idman kafedrası adı altında  birləşdirilmiş, haliyyədə həmin kafedraya  Tağıyev Əvəz Zeynalabdın oğlu rəhbərlik edir.

Naxçıvan  Dövlət Universitetinin rektorunun əmri ilə  Bədən tərbiyəsi və idman kafedrasına Tağıyev Əvəz Zeynalabdın  oğlu dosent  əvəzi  2016 -cı ilin  iyun ayından etibarən “ Bədən tərbiyəsi və idman” kafedrasının müdiri təyin edilmiş və hal-hazırda kafedraya rəhbərlik edir.

 

Adı və Soyadı Akademik Ünvanı
1  Tağıyev Əvəz Zeynalabdın oğlu Kafedra müdiri, dosent əvəzi
2 Rəhimov Məmmədəli Həmzə oğlu Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
3 İsmayılov Xəqani  Eldar oğlu Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
4 Rəhimov  Cavanşir Həmzə oğlu Dosent
5 Vəliyev Yusif Nəriman oğlu Dosent
6 Babayev Həsən Abbas oğlu Dosent
7 Əlixanov Valeh Məmməd oğlu Baş müəllim
8 Əliyev Nazim Bəhlul oğlu Baş müəllim
9 Bağırov Məşuq Hüsü oğlu Baş müəllim
10 Məmmədov Həbib Misir oğlu Baş müəllim
11 Həsənov Əmrah İsmayıl oğlu Baş müəllim
12 Əliyev Seymur Həsən oğlu Baş müəllim
13 Əliyev Hümbət Mehrac oğlu Baş müəllim
14 Hüseynova Kifayət Yunis qızı Baş müəllim
15 Musayeva Elza Kamal qızı Baş müəllim
16 Məmişova Gilə Nəsrəddin qızı Laborant

 

 

   ÇAĞIRIŞAQƏDƏRKİ HAZIRLIQ MÜƏLLİMLİYİ VƏ MÜLKİ MÜDAFİƏ KAFEDRASI

Naxçıvan   Dövlət Universiteti   (Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutu) 1967- ci ildə  fəaliyyətə başlamışdır. 1972-ci ildə noyabr ayının 1-də Naxçıvan Pedaqoji İnstitutunun elmi şurasının qərarıilə “Mülkü Müdafiə və Bədən tərbiyəsi” kafedrası yaradılmış və Hüseynov Xalid Lətif oğlu  müdir təyin olunmuşdur.Ondan sonra isə 1994- cü ilə kimi Həsən Bayramov  Mülki müdafiə kafedrasına rəhbərlik etmişdir. Həsən Bayramovdan sonra kafedra müdiri Xəqani həkim, Mehman Allahverdiyev, Cavanşir Zeynallı və 2007 ci ilin noyabr ayından Dosent Rzayev Oktay Rza oğlu kafedraya rəhbərlik edir. Həmin dövrdən dövlət proqramı əsasında, məcburi dərs formasında keçirilən Mülki müdafiə və Tibbi biliklərin əsasları fənləri kafedrada tədris olunur.

Naxçıvan  Dövlət Universiteti rektorunun əmri ilə  Çağırışaqədərki hazırlıq və Mülki müdafiə kafedrasına  Dosent Rzayev Oktay Rza  oğlu    2007-cı ilin  noyabr ayından etibarən “Çağırışaqədərki hazırlıq və Mülki müdafiə” kafedrasının müdiri təyin edilmiş və hal-hazırda kafedraya rəhbərlik edir.

Adı və Soyadı Akademik Ünvanı
1 Oktay Rza oğlu Rzayev Dosent
2 Vidadi Kərim oğlu Salmanov Baş müəllim
3 Cavanşir Abbasəli oğlu Zeynallı Baş müəllim
4 Rüxsarə Əsədova Baş müəllim
5 Rəna Quliyeva Baş müəllim
6 Nazim Əsgər oğlu Həsənov Baş Müəllim
7 Pərviz Rəşad oğlu Allahverdiyev Müəllim
8 Təhmasib Quluzadə Laborant

Elmi Şura

Naxçıvan Dövlət Universitetinin Pedaqoji fakültəsinin Elmi Şurası 1984-cü ildə fəaliyyətə başlamışdır. Şura hər tədris ilinin başlanğıcında rektorun müvafiq əmri ilə fakültə şurasının iş planı təsdiq olunur.

Fakültə Şurasının iclasları ildə 11 dəfə olmaqla hər ay üzvlərin iştirakı ilə iclaslarını vaxtı-vaxtında keçirir. Şuranın ildə 2 dəfə də genişləndirilmiş iclası keçirilir. Bu iclaslarda iş planına uyğun olaraq gündəlikdəki məsələlər müzakirə olunur və qərar qəbul edilir.

Pedaqoji fakültənin  Elmi şurasının üzvlərinin Tərkibi:

 

Adı, soyadı və ata adı Elmi dərəcəsi, elmi adı və vəzifəsi
1 Əliyev Vəli Heydər oğlu Pedaqogika üzrəfəlsəfə doktoru, dosent – Dekan, Sədr
2 Xəlilov Taleh Fərman oğlu Pedaqogika üzrəfəlsəfə doktoru, dosent – Dekan müavini, sədr müavini
3 Əsədullasoy Mehriban Adıgözəl qızı Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent – Katib
4 Orucova Sevinc Vaqif qızı Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Kafedra müdiri – Üzv
5 Quliyeva Mətanət Həsənqulu qızı Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent.  Kafedra müdiri
6 Tağıyev Əvəz Zeynalabdın oğlu Kafedra müdiri, Baş müəllim
7 Rzayev Oktay Rza oğlu Kafedra müdiri, dosent – Üzv
8 Salmanov Vidadi Kərim oğlu Baş müəllim – Üzv
9 Əhmədova Mehparə Kamran qızı Pedaqogika üzrəfəlsəfə Doktoru, müəllim – Üzv
10 Bayramova Solmaz Musa qızı Baş müəllim – Üzv
11 Əlixanov Valeh Məmməd oğlu Dos.əvəzi – Üzv
12 Adilzadə İnci Azər qızı  Tyutor – Üzv
13 İsmayılov Aslan Loğman oğlu Fakültə YAP Gənclər Birliyinin Sədri – Üzv
14 Musalı Kənan Məzahir oğlu Fakültə Tələbə Gənclər Təşkilatını Sədri – Üzv
15 Vəliyev Nizami Elşən oğlu Fakültə Həmkarlar Təşkilatının Sədri – Üzv
16 Orucova Xatın Səfər qızı Fakültə Tələbə Elmi Cəmiyyətinin Sədri – Üzv
17 Məmmədov Abbas Hafiz oğlu Fakültə Tələbə İdman Şurasının Sədri – Üzv

Əlaqə

Ünvan: Naxçıvan şəhəri, Naxçıvan Dövlət Universiteti Universitet şəhərciyi, AZ 7012
Tel.:  (+99436) 544-08-61;    Daxili: 32 00