Fakültə haqqında

1969-ci ildə Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun Naxçıvan flialının tərkibində “Biologiya” və “Coğrafiya” ixtisaslarının daxil olduğu “Biocoğrafiya” fakültəsi yaradılmış, 1972-ci ilin oktyabr ayında fakültənin adı dəyişdirilərək Coğrafiya fakültəsi adlandırılmışdır. Sonradan Təbiət-Coğrafiya adlanan fakültə 2009-cu ildən Təbiətşünaslıq və kənd təsərrüfatı fakültəsi adı ilə fəaliyyətini davam etdirir.

Fakültəmizdə kadr hazırlığı aparılan ixtisasların profilinə uyğun olan laboratoriyalar, kabinələr, muzeylər fəaliyyət göstərir.

Fakültəmizdə bakalavr təhsil pilləsi üzrə əyani və qiyabi şöbələrdə adları aşağıda qeyd olunan ixtisaslarda kadr hazırlığı işi həyata keçirilir:

 1. Baytarlıq təbabəti
 2. Baytarlıq
 3. Biologiya (əyani və qiyabi)
 4. Biologiya müəllimliyi
 5. Coğrafiya (əyani, əlavə ali təhsil-qiyabi)
 6. Coğrafiya müəllimliyi
 7. Kimya
 8. Kimya müəllimliyi
 9. Torpaqşünaslıq və aqrokimya (əyani və qiyabi)
 10. Yer quruluşu və daşınmaz əmlakın kadastrı

Fakültə dekanı: pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Bəhruz Qibləli oğlu Məmmədov

Tədris işləri üzrə dekan müavini: biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Hilal Zülal oğlu Qasımov

Akademik məsləhətçi: Talıblı Məsmə İsmayıl qızı

Kompüter operatoru: Qasımova Sevda İsgəndər qızı

Fakültədə 4 kafedra fəaliyyət göstərir.

 1. Kimya kafedrası
 2. Biologiya kafedrası
 3. Coğrafiya kafedrası
 4. Baytarlıq təbabəti kafedrası

Baytarlıq təbabəti kafedrası

Naxçıvan Dövlət Universitetində Baytarlıq ixtisasına qəbul 2005-ci ildən aparılır.  Baytarlıq ixtisası 2007-ci ilədək Təbiətşünaslıq və kənd təsərrüfatı fakültəsinin Zoologiya kafedrasının tərkibində fəaliyyət göstərmişdir. 2007-ci ildə ayrıca Baytarlıq kafedrası yaradılmışdır. Universitet Elmi Şurasının 29 oktyabr 2014-cü il tarixli iclasının 02 saylı protokolundan çıxarışa əsasən Naxçıvan Dövlət Universitetinin 31 oktyabr 2014-cü il tarixli 377 saylı əmri ilə Təbiətşünaslıq və kənd təsərrüfatı fakültəsinin tabeliyində olan “Baytarlıq” kafedrasının adı dəyişdirilərək “Baytarlıq təbabəti” adlandırılmışdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 11 fevral tarixli 45 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş ixtisasların (proqramların) təsnifatında ixtisasın şifri və adı – 050704 Baytarlıq təbabəti kimi qəbul edilmişdir. Hazırda həm kafedranın, həm də ixtisasın adı Baytarlıq təbabəti adlanır. 2007-2012-ci illərdə biologiya ü.e.d., dosent Etibar Məmmədov, 2012-2022-ci ilin sentyabr ayına qədər baytarlıq ü.f.d., dosent Yunis Rüstəmli kafedraya rəhbərlik etmişlər.

İxtisasın profilinə uyğun olaraq Baytarlıq təbabəti kafedrası ayrıca tədris korpusu ilə təmin olunmuşdur.

Kafedranın professor – müəllim heyəti:

   Biologiya kafedrası

1973-cü ildə kimya-biologiya kafedrası yaradılmış və kafedraya müdir vəzifəsinə  k.e.n. Emil Rəcəbli təyin edilmişdir. 1976-cı ildə kafedra müdirliyinə isə prof. Y.Səfərov seçilmişdir.

1979-cu ildə kimya-biologiya kafedrası ayrılmışdır. 1983-1989-cü ilədək  “Biologiya” kafedrasına Ə.Qulamov rəhbərlik etmişdir. 1991-ci ildə yeni ixtisasların açılması və elmi-tədqiqat işlərinin istiqamətini müəyyənləşdirmək məqsədilə  kafedra bölünür. “Zoologiya” kafedrasına A.Mehdiyev, “Botanika” kafedrasına T.Talıbov seçilir.

1996-cı ildən 2013-cü ilə qədər Zoologiya kafedrasına dosent A.Axundov rəhbərlik etmiş, 2013-cü ildə qısa müddətə (2 ay) professor S.Məhərrəmov, 2013-cü ildən kafedraya dosent H.Hüseynov rəhbərlik etmişdir. 1990-2003-cü ilə qədər  “Botanika” kafedrasının müdiri b.ü.e.d. prof. Tariyel Talıbov olmuşdur. 2003-2008-ci illərdə b.ü.f.d., dosent Akif    Mərdanlı, 2008-2017-ci ilə qədər b.ü.f.d., dosent Musa Piriyev kafedraya rəhbərlik etmişlər. 2017-ci ilin aprelindən isə b.ü.e.d., dosent Daşqın Qənbərov kafedra müdiri işləyir.

2020-ci ildə “Botanika” və “Zoologiya” kafedrası birləşərək “Biologiya” kafedrası yaradıldı.

Kafedra müdiri: biologiya üzrə elmlər doktoru, professor Daşqın Şahbaz oğlu Qənbərov
Kafedranın professor – müəllim heyəti:

Coğrafiya kafedrası

Coğrafiya kafedrası 1972-ci ildə yaradılmışdır. Kafedraya 1972-1978-ci illərdə coğrafiya ü.f.d., dosent Səfərəli Babayev, 1978-1990 illərdə Biocoğrafiya kafedrasına biologiya ü.f.d., dosent Abbas Mehdiyev, 1990-2003-cü illərdə coğra-fiya elmləri doktoru, AMEA-nın müxbir üzvi Səfərəli Babayev, 2003-2016-cı ilə qədər coğrafiya ü.f.d., dosent Nazim Bababəyli və 2016-2022-ci il avqust ayına kimi isə coğrafiya ü.f.d., dosent Əli Həsənov rəhbərlik etmişlər.

Kafedra müdiri: Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru Elnarə Miryasin qızı Seyidova
Kafedranın professor – müəllim heyəti:

  Kimya kafedrası

Kimya kafedrası 1975-ci ildə yaradılmışdır. Kafedraya 1975-1976-cı illərdə kimya elmləri namizədi Emil Rəcəbli, 1976-1984-cü illərdə kimya elmləri doktoru, professor Əkbər Nəsirov, 1984-1990-cı illərdə kimya elmləri doktoru, dosent Qasım Hüseynov, 1990-1999-cu illərdə kimya elmləri namizədi, dosent Yasin Babayev, 1999-2019-cü illərdə kimya elmləri doktoru, AMEA-nın müxbir üzvi, professor Tofiq Əliyev, 2019-cu ilin oktyabrından isə kimya elmləri doktoru, professor Yasin Babayev kafedraya rəhbərlik etmişlər. 2021-ci ilin sentyabr ayından kafedraya kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Şəmil Mahmud oğlu Mahmudov rəhbərlik edir.

Kafedra müdiri: Kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Şəmil Mahmud oğlu Mahmudov
Kafedranın professor – müəllim heyəti:

S/№ Sоyаdı, adı, atasının adı Vəzifəsi
1 Mahmudov Şəmil Mahmud oğlu Kafedra mudiri, Kimya üzrə fəlsəfə doktoru, 0,5 ştat dosent
2 Məmmədov Bəhruz Qibləli oğlu Dekan, Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
3 Babayev Yasin Nağı oğlu Kimya üzrə elmlər doktoru, professor
4 Abbasov Əliəddin Dəyyan oğlu Kimya üzrə elmlər doktoru, AMEA-nın müxbir üzvü, dosent
5 Əliyev Akif Səttar oğlu Kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
6 Qasımov Firdovsi Xanbaba oğlu Kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
7 Seyidov Mirnazim Adil oğlu Kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
8 Mehdiyev İsgəndər Sultan oğlu Baş müəllim
9 Quliyev Pərvin Heydər oğlu Laboratoriya müdiri, Kimya üzrə fəlsəfə doktoru, 0,5 ştat müəllim
10 Kərimova Sevinc Şahbaz qızı Müəllim
11 Qocayeva Aygün Elbrus qızı Laboratoriya müdiri
12 Məmmədova İradə Məmməd qızı Laborant
13 Qafarova Natiqə Məmmədhüseyn qızı Preparator
14 İsgəndərova Vüsalə Qüdrət qızı Preparator

Naxçıvan Dövlət Universitetinin Təbiətşünaslıq və kənd təsərrüfatı fakul-təsinin fakültə Elmi Şurasının tərkibi:

Soyadı,adı və ata adı Vəzifəsi
1. Məmmədov Bəhruz Q.o. Təbiəşünaslıq və k/t  fak.dekanı, dos. – sədr
2. Qasımov Hilal  Z.o. Tədris üzrə dekan müavini, dos. –sədr müavini
3. Mahmudov Şəmil M.o. Kimya kafedrasının müdiri,  kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent- Elmi katib
4. Qənbərov Daşqın Ş. o. Biologiya kafedrasının müdiri, biologiya elmləri doktoru, dosent
5. Hüseynli Aysun H.q. Fakültə Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri– üzv
6. Babayev Yasin N.o. Kimya kafedrasının professoru, kimya elmləri doktoru – üzv
7. Babayeva Zərövşən Y.q. Biologiya kafedrasının dosenti, pedaqoji elmləri doktoru – üzv
8. Məmmədov Etibar N.o. Baytarlıq təbabəti kafedrasının dosenti,biologiya elmləri doktoru– üzv
9. Bababəyli Nazim S.o. Coğrafiya kafedrasının dosenti,coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru – üzv
10. Rüstəmli Yunis M.o. Baytarlıq təbabəti kafedrasının dosenti,baytarlıq üzrə fəlsəfə doktoru  – üzv
11. Əliyev Tofiq Ə.o. Biologiya kafedrasının dosenti, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru-üzv
12. Mehdiyev İsgəndər  S. o. Kimya kafedrasının baş müəllimi – üzv
13. İsgəndərova Ülviyyə N.q. Coğrafiya kafedrasının müəllimi
14. Kərimova Sevinc Ş.q. Kimya kafedrasının müəllimi
15. Quliyev Pərvin H.o. Kimya kafedrasının müəllimi, kimya üzrə fəlsəfə doktoru, fakültə müəllim həmkarlar təşkilatının sədri
16. Novruzlu Sevindik A.o. Fakültə TGT sədri
17. İsmayıllı Ülvü A.o. Fakültə THT sədri
Ünvan: Naxçıvan şəhəri, Naxçıvan Dövlət Universiteti Universitet şəhərciyi, AZ 7012
Tel.:  (+99436) 544-08-61;    Daxili: 31 00