Fakültə haqqında

Tarix filologiya fakültəsi 1967-ci ildə yaranmışdır. Tarix-filologiya fakültəsi 1995-ci ildən Tarix, Azərbaycan dili və ədəbiyyat, hüquqşünaslıq, kitabxanaçılıq, tarix və əlavə hüquq müəllimliyi təhsil ixtisasları fəaliyyət göstərmişdir. Hüquqşünaslıq ixtisası 1998-ci ildə İqtisadiyyat və hüquq fakültəsinin tabeliyinə verilmişdir.

Fakültədə Azərbaycan dilçiliyi, Azərbaycan ədəbiyyatı, Ümumi tarix, Azərbaycan tarixi kafedraları  fəaliyyət göstərmişdir.

Fakültədə 2002-ci ildə Jurnalistika ixtisası açılmış, Jurnalistika və dünya ədəbiyyatı kafedrası yaranmışdır.

2009-cu ildə Kitabxanaçılıq kafedrası yaradılmış, 2018-ci ildə Jurnalistika və dünya ədəbiyyatı kafedrasına birləşdirilmiş, 2020-ci ildə o kafedradan ayrılmış Muzeyşünaslıq , arxiv işi və abidələrin qorunması kafedrasının tərkibinə verilmişdir.

2012-ci ildə Muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması ixtisası açılmışdır.

Fakültədə Tarix müəllimliyi, Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi, tarix, jurnalistika, kitabxanaçılıq və informasiya, muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması, filologiya ixtisasları üzrə bakalavr hazırlığı həyata keçirilir.

Qiyabi şöbədə Tarix, kitabxanaçılıq və informasiya fəaliyyəti, filologiya, muzey, arxiv işi və abidələrin qorunması, tarix əlavə təhsil ixtisasları üzrə bakalavr hazırlıqları həyata keçirilir.

Hal-hazırda fakültədə “Azərbaycan tarixi”, “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı”, “Ümumi tarix”, “Jurnalistika və xarici ölkələr ədəbiyyatı”, “Muzeyşünaslıq, arxiv işi və kitabxanaçılıq” kafedraları fəaliyyət göstərir.

Fakültə yarandığı gündən Fakültə Elmi Şurası yaradılmış, hazırda Elmi Şuranın sədri Arif Ağalarov, sədr müavini Qadir Əkbərov, elmi katib Abdulla Mustafayev, tərkibi 16 nəfərdən ibarətdir.

 

Fakültə dekanı:filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Arif Mamo oğlu Ağalarov

Tədris işləri üzrə dekan müavini: tarix üzrə fəlsəfə doktoru, Qadir İsmayıl oğlu Əkbərov

Akademik məsləhətçi (tyutor): Günay Adil qızı Ələkbərova

Aynur Bəhruz qızı Abbasova

Kompüter operatoru:

Fakültədə aşağıdakı ixtisaslar üzrə bakalavr hazırlığı həyata keçirilir:

 • Tarix müəllimliyi əyani
 • Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi (əyani)
 • Jurnalistika
 • Kitabxanaçılıq və informasiya fəaliyyəti (əyani və qiyabi şöbələr)
 • Muzey, arxiv işi və abidələrin qorunması (əyani və qiyabi şöbələr)
 • Tarix (əyani və qiyabi şöbələr)
 • Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı) (əyani və qiyabi şöbələr)

KAFEDRALAR

Fakültə tərkibində aşağıdakı kafedralar fəaliyyət göstərir:

Azərbaycan tarixi kafedrası

Naxçıvan  Dövlət Universiteti  yarandığı ilk gündən onun nəzdində “Tarix” kafedrası yaradılmışdır. Bu kafedra 1984 – cü ildən “ Azərbayca tarixi ” kafedrası adlandırılmışdır. Hal-hazırda  həmin kafedrada  9 nəfər əməkdaş fəaliyyət göstərir. Bunlardan 2 nəfər elmlər doktoru , 4 nəfər dosent, 4 nəfər fəlsəfə doktoru, 2 nəfər baş müəllim, 2 nəfər  müəllimdir.

Kafedranın professor – müəllim heyəti:

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrası

“ Azərbaycan dili və  ədəbiyyatı ” kafedrası ali təhsilin bakalavriat pilləsində, “Azərbaycan dili və  ədəbiyyatı müəllimliyi” istiqaməti üzrə əsas aparıcı ixtisas  kafedralarından biridir.

Gələcək mütəxəsislərin hazırlığında kafedra müxtəlif fənn üzrə tədris həyata keçirir. Tədris olunan  fənlər yüksək ixtisaslı mütəxəsislər tərəfindən tədris olunur. Fənlərin tədrisinin keyfiyətini artırmaq, tədris prosesinin səmərəliliyini yüksəltmək üçün müasir təlimin müxtəlif texniki vasitələrindən və metodlarından istifadə olunur.

Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrası 13 mart 1970-ci ildə APİ-nin Naxçıvan filialında fəaliyyət göstərir. “Azərbaycan ədəbiyyatı” kafedrası 31 may 1982-ci ildə təşkil olunmuşdur. 2018-ci ildə “Azərbaycan dilçiliyi” kafedrası nazirlər kabinetinin əmrinə əsasən “Azərbaycan ədəbiyyatı” kafedrasına birləşdirilib və “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı” kafedrası yaranıb.

Kafedranın professor-müəllim heyətinin tərkibi 13 nəfərdən – 2 nəfər professor, 7 nəfər filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, 4 nəfər filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim, 1 nəfər filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, müəllimdən ibarətdir. Kafedranın 2 texniki heyəti var: 1 “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı” kabinəsinin müdiri, 1 nəfər kafedranın baş laborantı var.

Kafedraya rəhbərlik

Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrası 13 mart 1970-ci ildə APİ-nin Naxçıvan filialında fəaliyyət göstərdiyi müddətdən 31 may 1982-ci il tarixədək “Azərbaycan dili və  ədəbiyyatı” kafedrasına prof. Axundlu Yavuz İbrahimxəlil oğlu rəhbərlik etmişdir. 31 may 1982-ci il tarixdən 01 noyabr 2007-ci il tarixədək professor Axundlu Yavuz İbrahimxəlil oğlu, 01 noyabr 2007-ci il tarixdən bu günədək professor Qədimov Əsgər Nadir oğlu rəhbərlik edir.

2018-ci ildə “Azərbaycan dilçiliyi” kafedrası nazirlər kabinetinin əmrinə əsasən “Azərbaycan ədəbiyyatı” kafedrasına birləşdirilib və “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı” kafedrası yaranıb. Kafedraya prof. Qədimov Əsgər Nadir oğlu 2021-ci il sentyabradək rəhbərlik edib. 6 sentyabr 2022-ci ildən kafedraya Vəliyev Elburus Əli oğlu rəhbərlik edir.

Kafedranın tərkib hissəsi

Ümumi tarix kafedrası

Kafedra müdiri: tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ələkbər Həsən oğlu Cabbarlı

Kafedranın professor-müəllim heyəti:

Jurnalistika və xarici ölkələr ədəbiyyatı kafedrası

“Jurnalistika və xarici ölkələr ədəbiyyatı” kafedrası ali təhsilin bakalavriat pilləsində, Jurnalistika ixtisası üzrə kadr hazırlayan kafedradır.

Universitetdə “Jurnalistika” ixtisası 2001-ci ildən fəaliyyət göstərir. Kafedra 2002-ci ildə “Jurnalistika və dünya ədəbiyyatı” kafedrası adı ilə təşkil olunmuşdur. 2018-ci ildən  “Jurnalistika və kitbxanaçılıq”, 2020-ci ilin sentyabrından isə “Jurnalistika və xarici ölkələr ədəbiyyatı”  kafedrası adı ilə regionda ali təhsilli jurnalist mütəxəssislərin yetişdirilməsində mühüm rol oynayır. Kafedraya 2001-2006-cı illərdə dos.İ.Cəfərov, 2006-2013-cü illərdə dos. S.Surə və 2013-cü ildən bu günədək filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Şəhla Şirəliyeva  rəhbərlik edir. Bölmənin ilk buraxılışı  2005-ci ildə olmuşdur.

Bölmənin professor-müəllim heyətinin tərkibi 7 nəfərdən – 4 nəfər dosent, 6 nəfər fəlsəfə doktoru və   2 nəfər baş müəllimdən ibarətdir.

Kafedra müdiri: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Şəhla Kifayət qızı Şirəliyeva

Kafedranın professor-müəllim heyəti:

 • İman Zeynalabdın oğlu Cəfərov –  filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Hikmət Mehdi oğlu Mehdiyev – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Xumar Şəmsi qızı Məmmədova – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Mehriban Paşa qızı Sultanova-  filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim
 • Elnarə İslam qızı Allahverdiyeva – siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim
 • Səadət Əli qızı Əliyeva – baş müəllim
 • Novruzova Leyla Səyavuş qızı – laborant

Muzeyşünaslıq, arxiv işi və kitabxanaçılıq

“Muzeyşünaslıq, arxiv işi və kitabxanaçılıq” kafedrası ali təhsilin bakalavriat pilləsində, muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması və kitabxanaçılıq və informasiya ixtisası əsas ixtisaslardır.

Gələcək mütəxəsislərin hazırlığındakafedra 59 müxtəlif fənn üzrə tədris həyata keçirir. Tədris olunan  fənlər yüksək ixtisaslı mütəxəsislər tərəfindən tədris olunur. Fənlərin tədrisinin keyfiyətini artırmaq, tədris prosesinin səmərəliliyini yüksəltmək üçün müasir təlimin müxtəlif texniki vasitələrindən və metodlarından istifadə olunur.

Naxçıvan  Dövlət Universitetinin nəzdində “Muzeyşünaslıq, arxiv işi və kitabxanaçılıq “ kafedrası 2012-ci ildə yaradılmışdır. Hazırda kafedranın 11 əməkdaşı vardır. Bunlardan 1 nəfəri elmlər doktoru, 4 nəfəri fəlsəfə doktoru, 1 nəfəri Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar müəllimi, 4 nəfər müəllim və 1 nəfər laborantdır.

Naxçıvan  Dövlət Universitetinin rektorunun əmri ilə tarix üzrə fəlsəfə doktoru Əliyev Məmməd Həsən oğlu 2012-cı ilin sentyabr   ayından etibarən kafedraya ictimai əsaslarla müdir təyin edilmişdir.  2015-ci ildən etibarən isə tam ştat kafedra müdiri təyin edilmiş və hal-hazırda kafedraya rəhbərlik edir.

Kafedranın tərkib hissəsi

ELMİ ŞURA

Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tarix -Filologiya fakültəsinin
elmi şura üzvlərinin tərkibi

1

 

Ağalarov Arif Mamo oğlu Dekan, dosent, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, sədr

2

 

Əkbərov Qadir İsmayıl oğlu Dekan müavini, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, sədr müаvini

3

 

Mustafayev Abdulla Nəriman oğlu Ümumi tarix kafedrasının dosenti, tаriх üzrə fəlsəfə doktoru, еlmi kаtib

4

 

Vəliyev Elburus Əli oğlu Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrasının müdiri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, üzv

5

 

Şirəliyeva Şəhla Kifayət qızı Jurnalistika və xarici ölkələr ədəbiyyatı kafedrasının müdiri, dosent filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,üzv

6

 

Əliyev Məmməd Həsən oğlu Muzeyşünaslıq, arxiv işi və kitabxanaçılıq  kafedrasının müdiri, dosent, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, üzv

7

 

Cabbarlı Ələkbər Həsən oğlu «Ümumi tаriх» kаfеdrаsının müdiri, tаriх üzrə  fəlsəfə doktoru, dоsеnt, üzv

8

 

Azərbaycan tarixi kafedrasının müdiri , üzv

9

 

Fakültə Tələb Elmi Cəmiyyətinin sədri , üzv

10

 

Rəhimov Rafiq Vilayət oğlu Ümumi tarix kafedrasının dosenti, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, üzv
11 Cəfərov İman Zeynalabdin oğlu Jurnalistika və xarici ölkələr ədəbiyyatı kafedrasının dosenti, filologiya üzrə ,üzv

12

 

 

Həşimov Əli Həsənqulu oğlu Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrasının dosenti, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, üzv

13

 

Yaqubov Nicat Əsgər oğlu Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrasının dosenti, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, üzv

14

 

İsmayılova İlkanə Şakir qızı Fakültə üzrə tələbə YAP təşkilatının nümayəndəsi, üzv

15

 

Nuriyeva Aysel Əli qızı Fakültə Gənclər Təşkilatının nümayəndəsi , üzv
 16 Yarıyev Əli İlqar oğlu Fakültə HİK nümayəndəsi, üzv

Əlaqə

Ünvan: Naxçıvan şəhəri, Naxçıvan Dövlət Universiteti Universitet şəhərciyi, AZ 7012
Tel.:  (+99436) 544-08-61;    Daxili: 13 00