Fakültə haqqında

Tarix filologiya fakültəsi 1967-ci ildə yaranmışdır. Tarix-filologiya fakültəsi 1995-ci ildən Tarix, Azərbaycan dili və ədəbiyyat, hüquqşünaslıq, kitabxanaçılıq, tarix və əlavə hüquq müəllimliyi təhsil ixtisasları fəaliyyət göstərmişdir. Hüquqşünaslıq ixtisası 1998-ci ildə İqtisadiyyat və hüquq fakültəsinin tabeliyinə verilmişdir.

Fakültədə Azərbaycan dilçiliyi, Azərbaycan ədəbiyyatı, Ümumi tarix, Azərbaycan tarixi kafedraları  fəaliyyət göstərmişdir.

Fakültədə 2002-ci ildə Jurnalistika ixtisası açılmış, Jurnalistika və dünya ədəbiyyatı kafedrası yaranmışdır.

2009-cu ildə Kitabxanaçılıq kafedrası yaradılmış, 2018-ci ildə Jurnalistika və dünya ədəbiyyatı kafedrasına birləşdirilmiş, 2020-ci ildə o kafedradan ayrılmış Muzeyşünaslıq , arxiv işi və abidələrin qorunması kafedrasının tərkibinə verilmişdir.

2012-ci ildə Muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması ixtisası açılmışdır.

Fakültədə Tarix müəllimliyi, Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi, tarix, jurnalistika, kitabxanaçılıq və informasiya, muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması ixtisasları üzrə bakalavr hazırlığı həyata keçirilir.

Qiyabi şöbədə Tarix, kitabxanaçılıq və informasiya fəaliyyəti, tarix əlavə təhsil ixtisasları üzrə bakalavr hazırlıqları həyata keçirilir.

Hal-hazırda fakültədə “Azərbaycan tarixi”, “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı”, “Ümumi tarix”, “Jurnalistika və xarici ölkələr ədəbiyyatı”, “Muzeyşünaslıq, arxiv işi və kitabxanaçılıq” kafedraları fəaliyyət göstərir.

Fakültə yarandığı gündən Fakültə Elmi Şurası yaradılmış, hazırda Elmi Şuranın sədri Bağırov Rəsul, sədr müavini Vəliyev Elbrus, elmi katib Mustafayev Abdulla, tərkibi 16 nəfərdən ibarətdir.

 

Fakültə dekanı: tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Rəsul Başirəli oğlu Bağırov.

Tədris işləri üzrə dekan müavini: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Elbrus Əli oğlu Vəliyev

Akademik məsləhətçi (tyutor): Püstə Səməddin qızı Əhmədova

Kompüter operatoru: Cəmilə Məmməd qızı Əhmədova

Fakültədə aşağıdakı ixtisaslar üzrə bakalavr hazırlığı həyata keçirilir:

 • Tarix müəllimliyi (əyani və qiyabi şöbələr)
 • Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi (əyani və qiyabi şöbələr)
 • Jurnalistika
 • Kitabxanaçılıq və informasiya
 • Muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması
 • Tarix

KAFEDRALAR

Fakültə tərkibində aşağıdakı kafedralar fəaliyyət göstərir:

Azərbaycan tarixi kafedrası

Kafedranın müdiri: Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimi, AMEA-nın müxbir üzvü, tarix üzrə elmlər doktoru, professor  Zəhmət Əbülfət oğlu Şahverdiyev

Kafedranın professor – müəllim heyəti:

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrası

“ Azərbaycan dili və  ədəbiyyatı ” kafedrası ali təhsilin bakalavriat pilləsində, “Azərbaycan dili və  ədəbiyyatı müəllimliyi” istiqaməti üzrə əsas aparıcı ixtisas  kafedralarından biridir.

Gələcək mütəxəsislərin hazırlığında kafedra müxtəlif fənn üzrə tədris həyata keçirir. Tədris olunan  fənlər yüksək ixtisaslı mütəxəsislər tərəfindən tədris olunur. Fənlərin tədrisinin keyfiyətini artırmaq, tədris prosesinin səmərəliliyini yüksəltmək üçün müasir təlimin müxtəlif texniki vasitələrindən və metodlarından istifadə olunur.

Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrası 13 mart 1970-ci ildə APİ-nin Naxçıvan filialında fəaliyyət göstərdiyi müddətdən 31 may 1982-ci il tarixədək “Azərbaycan dili və  ədəbiyyatı” kafedrasına prof. Axundlu Yavuz İbrahimxəlil oğlu rəhbərlik etmişdir. “Azərbaycan ədəbiyyatı” kafedrası 31 may 1982-ci ildə təşkil olunmuşdur. Kafedraya yarandığı vaxtdan 01 noyabr 2007-ci il tarixədək prof. Axundlu Yavuz İbrahimxəlil oğlu, 01 noyabr 2007-ci il tarixdən bu günədək prof. Qədimov Əsgər Nadir oğlu rəhbərlik edir.

2018-ci ildə “Azərbaycan dilçiliyi” kafedrası nazirlər kabinetinin əmrinə əsasən “Azərbaycan ədəbiyyatı” kafedrasına birləşdirilib və “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı” kafedrası yaranıb. Kafedraya prof. Qədimov Əsgər Nadir oğlu rəhbərlik edir.

Kafedranın professor-müəllim heyətinin tərkibi 13 nəfərdən – 2 nəfər professor, 6 nəfər filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, 4 nəfər filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim, 1 nəfər müəllimdən ibarətdir. Kafedranın 2 texniki heyəti var: 1 “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı” kabinəsinin müdiri, 1 nəfər kafedranın baş laborantı var.

Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrası 13 mart 1970-ci ildə APİ-nin Naxçıvan filialında fəaliyyət göstərdiyi müddətdən 31 may 1982-ci il tarixədək “Azərbaycan dili və  ədəbiyyatı” kafedrasına prof. Axundlu Yavuz İbrahimxəlil oğlu rəhbərlik etmişdir. 31 may 1982-ci il tarixdən 01 noyabr 2007-ci il tarixədək professor Axundlu Yavuz İbrahimxəlil oğlu, 01 noyabr 2007-ci il tarixdən bu günədək professor Qədimov Əsgər Nadir oğlu rəhbərlik edir.

2018-ci ildə “Azərbaycan dilçiliyi” kafedrası nazirlər kabinetinin əmrinə əsasən “Azərbaycan ədəbiyyatı” kafedrasına birləşdirilib və “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı” kafedrası yaranıb. Kafedraya prof. Qədimov Əsgər Nadir oğlu rəhbərlik edir.

Kafedranın tərkib hissəsi

Ümumi tarix kafedrası

Kafedra müdiri: tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ələkbər Həsən oğlu Cabbarlı

Kafedranın professor-müəllim heyəti:

Jurnalistika və Kitabxanaçılıq kafedrası

Kafedra müdiri: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Şəhla Kifayət qızı Şirəliyeva

Kafedranın professor-müəllim heyəti:

 • İman Zeynalabdın oğlu Cəfərov –  filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Hikmət Mehdi oğlu Mehdiyev – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Xumar Şəmsi qızı Məmmədova – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Sədaqət Nəsir qızı Nemətova – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Nəzakət Rza qızı İsmayılova- filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
 • Aypara Novruz qızı Behbudova – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim
 • Şərəbanı Əli qızı Məmmədova – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim
 • Yasəmən İsa qızı İsmayılova – baş müəllim
 • Samir Natiq oğlu Tarverdiyev – müəllim
 • Səadət Əli qızı Əliyeva – müəllim

 Arxiv işi və Muzeyşünaslıq kafedrası

Naxçıvan  Dövlət Universitetinin nəzdində “Arxiv işi və Muzeyşünaslıq “ kafedrası 2012-ci ildə yaradılmışdır. Hazırda kafedranın 12 əməkdaşı vardır. Bunlardan 1 nəfəri elmlər doktoru, 6 nəfəri fəlsəfə doktoru, 1 nəfəri Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar müəllimi, 3 nəfər müəllim və 1 nəfər laborantdır.

Naxçıvan  Dövlət Universitetinin nəzdində “Arxiv işi və Muzeyşünaslıq “ kafedrası 2012-ci ildə yaradılmışdır. Hazırda kafedranın 12 əməkdaşı vardır. Bunlardan 1 nəfəri elmlər doktoru, 6 nəfəri fəlsəfə doktoru, 1 nəfəri Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar müəllimi, 3 nəfər müəllim və 1 nəfər laborantdır.

Kafedranın tərkib hissəsi

 • Əliyev Məmməd Həsən oğlu-tarix üzrə fəlsəfə doktoru, kafedra müdiri
 • Cəfərov Fəxrəddin Adil oğlu- tarix üzrə elmlər doktoru, baş müəllim
 • Hacıyev Abbas Bəbir oğlu- Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim
 • İsmayılova Nəzakət Rza qızı- Dos. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim
 • Nemətova Sədaqət Rza qızı- Dos. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim
 • Məmmədova Şərəbanı Əli qızı- Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim
 • İsmayılova Yasəmən İsa qızı- Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim
 • Behbudova Aypara Novruz qızı- Dos. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim
 • Kəngərli Sübhi Fərrux oğlu- baş müəllim
 • Seyidova Zenfira Sərvər qızı- müəllim
 • Orucova Nərmin Zahir qızı- müəllim
 • Ocaqquliyeva Sevda İsa qızı- laborant

ELMİ ŞURA

Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tarix -Filologiya fakültəsinin
elmi şura üzvlərinin tərkibi
1

 

 Rəsul Bəşirəli оğlu  Bаğırоv Tаriх-filоlоgiyа fаkültəsinin dеkаnı, filоlоgiyа üzrə fəlsəfə doktoru, dоsеnt, sədr
2

 

Elbrus Əli oğlu Vəliyev Tədris işləri üzrə dеkаn müаvini, filоlоgiyа üzrə fəlsəfə doktoru, müаvin
3

 

 Abdulla Nəriman oğlu Mustafayev Еlmi işləri üzrə dеkаn müаvini, tаriх üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, еlmi kаtib
4

 

 Rafiq Vilayət oğlu Rəhimov

 

Nахçıvаn Dövlət Univеrsitеtinin tədris işləri üzrə prоrеktоru, filоlоgiyа üzrə fəlsəfə doktoru, dоsеnt, üzv
5

 

 Zəhmət Əbülfət оğlu Şаhvеrdiyеv

 

«Аzərbаycаn tаriхi» kаfеdrаsının müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü, tаriх  üzrə еlmlər doktoru,üzv
6

 

 Əsgər Nаdir оğlu Qədimоv

 

«Аzərbаycаn ədəbiyyаtı» kаfеdrаsının müdiri, filоlоgiyа üzrə еlmlər dоktоru, professor, üzv
7

 

 Ələkbər Həsən oğlu Cabbarov

 

«Ümumi tаriх» kаfеdrаsının müdiri, tаriх üzrə  fəlsəfə doktoru, dоsеnt, üzv
8

 

 Məmməd Həsən оğlu Əliyеv

 

«Arxiv işi və muzeyşünaslıq» kаfеdrаsının müdiri, tarix üzrə  fəlsəfə dоktоru, dosent, üzv
9

 

 İmаn Zеynаlаbdın оğlu Cəfərоv Filоlоgiyа üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, üzv
10

 

 Şəhla Kifayət qızı Şirəliyeva

 

«Kitаbхаnаçılıq» kаfеdrаsının müdiri, filоlоgiyа üzrə fəlsəfə doktoru, dоsеnt, üzv
11 Xanəli Abbasəli oğlu Kərimli «Аzərbаycаn ədəbiyyаtı» kаfеdrаsının dosenti, filоlоgiyа üzrə fəlsəfə dоktоru,  üzv
12

 

 

 Nаdir Qəşəm оğlu İsmаyılоv Fаkültə HİK sədri, filоlоgiyа üzrə fəlsəfə doktoru, üzv
13

 

 Qadir İsmayıl oğlu Əkbərov «Аzərbаycаn tаriхi» kаfеdrаsının müəllimi, tаriх  üzrə fəlsəfə doktoru, üzv
14

 

 Murad Natiq oğlu Muradov «Tarix müəllimliyi» iхtisаsı üzrə III kurs tələbəsi, fаkültə TЕC sədri,üzv
15

 

 Vüqar Abbas oğlu Rəcəbli «Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi» iхtisаsı üzrə III kurs tələbəsi, fakultə tələbə HİK sədri, üzv
 16  Nurlan Mehman oğlu Bağırlı «Muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması» iхtisаsı üzrə III kurs tələbəsi, fakültə gənclər təşkilаtının sədri, üzv

Əlaqə

Ünvan: Naxçıvan şəhəri, Naxçıvan Dövlət Universiteti Universitet şəhərciyi, AZ 7012
Tel.:  (+99436) 544-08-61;    Daxili: 13 00