FAKÜLTƏ HAQQINDA

Fakültə 2006 cı ildə yaradılıb. İlkin adı Xarici dillər fakültəsi olub. 2008 ildə bu fakültədə beynəlxalq münasibətlər ixtisası üzrə kadr hazırlığına başlandığından fakültənin adı dəyişdirilərək BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR VƏ XARİCİ DİLLƏR  FAKÜLTƏSİ adlandırılıb.

Fakültədə  6 kafedra fəaliyyət göstərir.

Fakültə dekanı:

Tədris işləri üzrə dekan müavini:

KAFEDRALAR

        “İngilis dili və tərcümə” kafedrasının tərkibi

Kafedranın yaranması. İngilis dili kafedrası 1998 ci ildə təşkil olunmuş, 2015-ci ildən etibarən isə ixtisaslaşmaya əsasən “ İngilis dili və tərcümə”, “İngilis dili və metodika” kafedraları olaraq fəaliyyət göstərməyə başlamışdır.

Kafedra müdiri: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent İlhamə M.Məmmədova
Kafedranın prrofessor-müəllim heyəti:

 

          “Ingilis dili və metodika” kafedrası

“İngilis dili və metodika” kafedrası 13.07.2015 – ildə yaranıb

Kafedra müdiri: Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Eminov Mirhəsən Seyidəli oğlu
Kafedranın prrofessor-müəllim heyəti:

Məzunlardan 7(yeddi) nəfər işləyir

 1. Zeynalova Leyla Kazım qızı
 2. Orucova Dilbər İsgəndər qızı
 3. İbrahimli Nərmin Qurban qızı
 4. Babayev Cavid Sabir oğlu
 5. Quliyeva Röya Seyfəddin qızı
 6. Sadiqova Sərcan İslam qızı
 7. İsmayıllı Türkan Mehrac qızı

         Roman-german dilləri kafedrası

1998-1999-cu tədris ilində Tarix-filologiya fakültəsinin nəzdində Fransız dili müəllimliyi ixtisası, 1999-2000-ci tədris ilində isə Alman dili müəllimliyi ixtisası yaradılmışdır.

Roman-german dilləri kafedrası 2009-cu ildə yaradılmışdır. (1999-cu ildə Qərbi Avropa və Şərq dilləri, 2003-cü ildə Avropa dilləri kafedrası adlanırdı

Əsgərova Məhsəti Qasım qızı – Kafedra müdiri, dosent Fransız dili müəllimi ,Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Allahverdiyev Əli Lazım oğlu –  Dosent Fransız dili müəllimi, Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Qasımova İradə Əsrafıl qızı –  Baş müəllim, fransız dili müəllimi Dissertant

Əliyeva  Əzizə Nazim qızı – Baş müəllim, fransız dili müəllimi Dissertant

Əkbərov Hidayət Abbas oğlu – Müəllim , fransız dili müəllimi

Abbasova Kövsər Məmməd qızı –  Baş müəllim, alman dili müəllimi

Abbasova Nəsibə Yaqub qızı – Baş müəllim, alman dili müəllimi, dissertant

Əliyeva Lamiyə İnşallah qızı – Müəllim, alman dili müəllimi

Əsgərova Rumiyə Mirzə qızı – Preparator

Rəhimova Fatma Məmməd qızı – Laborant (Analıq məzuniyyətində), alman dili müəllimi

 

        “RUS VƏ ŞƏRQ DİLLƏRİ” KAFEDRASI

Hal-hazırda Naxçıvan Dövlət Universitetin “Rus və Şərq dilləri” kafedrası adlanan kafedra universitetin Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitunun Naxçıvan filialı kimi yarandıqdan sonra, 06 aprel 1970-ci ildən 54 saylı əmrlə “Dil-ədəbiyyat” kafedrasına daxil edilmiş, 16 sentyabr 1973-cü ildən 224 saylı əmrlə “Rus və xarici dillər”, 25 may 1995-ci ildən 132 saylı əmrlə digər xarici dillərin tədris saatlarının artması ilə əlaqədar yenidən “Rus dili” kafedrası adlandırılmış, 01 mart 2004-cü il tarixdən 34 saylı əmrlə “Rus dili və ədəbiyyatı müəllimi” ixtisasının açılması ilə bağlı “Rus dili və ədəbiyyatı” adlandırılmışdır.

Hazırda kafedrada 3 ixtisas üzrə kadr hazırlığı aparılır – rus dili müəllimliyi, Tərcümə (fars-Azərbaycan dilləri) və Tərcümə (ərəb-Azərbaycan dilləri).

Kafedranın tərkibi aşağıdakı kimidir:

 1. Adıgözəlov Hüseyn Vəliyullah oğlu – filologiya  doktoru , dosent, kafedra müdiri (rus dili)
 2. Süleymanov Əkbər Süleyman oğlu – baş müəllim
 3. Əhmədova Zemfira Əsgər qızı – baş müəllim
 4. Zeynalov Arif Eynalı oğlu – baş müəllim
 5. Bayramova Məlahət Abış qızı – baş müəllim
 6. Əsgərova Rəmziyə Qəzənfər qızı – baş müəllim
 7. Abbasov Namik Tarverdi oğlu – baş müəllim
 8. Rəsulova Sədaqət Heydər qızı  – baş müəllim
 9. Əliyev Əkbər Nəbi oğlu – baş müəllim  (fars dili)
 10. Əliyev İntiqam Əli oğlu – baş müəllim  (fars dili)
 11. Məmmədova Zeynəb Ramiz qızı – müəllim  (fars dili)
 12. Əliyev Ceyhun Ramiz oğlu – müəllim   (ərəb dili)
 13. Axundov Ayaz Əli oğlu – müəllim (ərəb dili)
 14. Seyidov Rəşad Razmik oğlu – kabinə müdiri  (ərəb dili)
 15. Qənbərova Nuridə Hüseyn qızı – laborant  (rus dili)

ELMİ ŞURA

Naxçıvan Dövlət Universitetinin  Beynəlxalq münasibətlər və xarici dillər fakültəsinin

 elmi şura üzvlərinin tərkibi

elmi şura üzvlərinin tərkibi:
Soyadı,adı və ata adı Vəzifəsi
1. Hüseynov Yusif Hüseyn oğlu Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  sədr
2. Məmmədova Çinarə Mübariz q müəllim, sədr müavini
3. Abbasova  Nəsibə  Yaqub qızı Baş müəllim, elmi katib
4. Abbasova Kövsər  Məmməd qızı Baş müəllim, üzv
5. Eminov Mirhəsən Seyidəli oğlu. kafedra müdiri, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru dosent. , üzv
6. Məmmədova  İlhamə  Mais qızı filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dosent  , üzv
7. Məmmədov Şamxal  Şükür oğlu Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, üzv
8. Adıgözəlov Hüseyn Vəliyullah oğlu filologiya fəlsəfə doktoru, dosent, k/müd, üzv
9. Əsgərova Məhsəti Qasım qızı Kafedra müdiri,  dosent üzv
10. Qulubəyli Şirməmməd Qüdrət oğlu filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dosent üzv
11. Allahverdiyev Əli Lazım oğlu Dosent, üzv
12. Əliyev Əkbər Nəbi oğlu Baş müəllim, üzv
13. Aşurova Elza İttifaq qızı baş müəllim, üzv
14. Muradova  Gültac  Hüseyn qızı tyutor üzv

Əlaqə

Ünvan: Naxçıvan şəhəri, Naxçıvan Dövlət Universiteti

Universitet şəhərciyi, AZ 7012

 

Tel.:  (+99436) 544-08-61;    Daxili: 22 00