Fatma Əhməd qızı Müslümova

 İnformatika kafedrasının müəllimi

  Email :f.muslimova@hotmail.com

Müslümova Fatma Əhməd qızı 1991-ci ildə Culfa şəhərində anadan olmuşdur.2008-ci ildə Culfa şəhər 1saylı orta məktəbi bitirib,həmin ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Fizika –Riyaziyyat fakültəsinin Riyaziyyat-İnformatika ixtisasına daxil olub.2012-ci ildə bu ixtisası bitirib, Naxçıvan Dövlət Universitetinin Magistratura fakültəsinin İnformatika ixtisasına daxil olub,2014-cü ildə oranı bitirib,Magistr dissertasiyası müdafiə edib.2014-2018-ci illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin İnformatika kafedrasında Mühəndis-proqramçı vəzifəsində işləyib.2018-ci ildən Həmin universitetin 1202.01-Analiz,Funksional analiz ixtisası üzrə dissertantdır.2020-ci ildən İnformatika kafedrasında laborant vəzifəsində işləməyə başlayıb. 2014-cü ildən saat hesabı yolla müəllim işləyir. 2020 -ci ilin sentyabr ayından 0.5 ştat  müəllim işləyir.

Dərc olunmuş elmi əsərlər :

 1. “Biliklərə əsaslanan sistemlər” Naxçıvan Dövlət Universiteti.Naxçıvan ,Magistrantların regional elmi konfrasnının materialları 2014 №5. s.225-227.
 2. “VBİS tərəfindən verilənlərə müraciətin idarə olunması qaydaları” Magistrantların IV Respublika elmi konfrasnının materialları,I hissə.s149-150
 3. Y.Y. Mammadov,  F.A. Muslumova, Boundedness of the maximal operator associated with the Dunkl operator on Orlicz spaces,
  Nakhcivan State University, 2018, 1-21.
 4. Y.Y. Mammadov,  F.A. Muslumova, Commutators of maximal operator accosiated with the Dunkl operators on Orlicz spaces,
  Trans. Natl. Acad. Sci. Azerb. Ser. Phys.-Tech. Math. Sci. 38 (2018), no. 4, Mathematics, 106-114.
 5. Fatma Muslimova, Characterization of fractional maximal operator on Orlicz spaces in the Dunkl setting,  International conference on  “Modern problems of Mathematics and Mechanics”  dedicated to the 60th anniversary of the Institute of Mathematics and Mechanics, October 23–25, 2019, Baku, Azerbaijan  
 6.  Yagub Mammadov, Fatma Muslimova, Characterization of fractional maximal commutators on Orlicz spaces in the Dunkl setting. International conference on  “Modern problems of Mathematics and Mechanics”  dedicated to the 60th anniversary of the Institute of Mathematics and Mechanics, October 23–25, 2019, Baku, Azerbaijan
 7. Fatma A.Muslimova,Fractional Maxmal OperatorAssociated with the Dunkl Operator on Orlics Spaces,International conference on “Operator in general Morrey-type spaces an applications”(OMTSA 2019)Kutahya Dumlupinar University ,Turkey,16-20 July,pp82-82
 8.  Yagub Y.Mammadov,Fatma A.Muslimova,Commutator of maxcimal operators on Orlics Spaces, International conference on “Operator in general Morrey-type spaces an applications”(OMTSA 2019)Kutahya Dumlupinar University ,Turkey,16-20 July,pp80-81.
 9. V.S. Guliyev, Y.Y. Mammadov,  F.A. Muslumova,
  Boundedness characterization of maximal commutators on Orlicz spaces in the Dunkl setting,
  Journal of Mathematical Study, 53 (1) 2020, 45-65.
 10. F.A. Muslumova, On embeddings into the Morrey and modified Morrey spaces in the Dunkl setting, 

             Trans. Natl. Acad. Sci. Azerb. Ser. Phys.-Tech. Math. Sci. 40 (2020), no. 1, Mathematics, 1-11.