[ultimate_heading main_heading=”Fazil Mustafa oğlu Əsədov. Azərbaycan Respublikasının Əməkdar və Mədəniyyət işçisi.” main_heading_color=”#2e73be” alignment=”left” spacer=”line_only” spacer_position=”middle” line_height=”1″ line_color=”#2e73be” margin_design_tab_text=””]Fazil Əsədov 1953- cü ildə anadan olmuşdur. 1974- cü ildə Gəncə şəhərində Q.Hüseynli adına Musiqi Texnikumuna daxil olmuş, kontrabas ixtisası üzrə bitirmişdir. 1979-cu ildə Ü.Hacıbəyov adına  Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına daxil olmuşdur. 1984 –cü ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin İbtidai metodikası bitirmişdir. 1990cı ildə Vənənd kənd musiqi məktəbinin Direktoru vəzifəaində çalışmışdır. 2016-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin İncəsənət fakültəsinin müəllimidir.

 

Dərc olunmuş məqalələri:

  1.  Violonçelin yaranma tarixi NDU “Qeyrət” nəşriyyatı 2018 N5 II cild
  2. Kontrabas və onun orkestrdə rolu Xəbərlər 2019 N1 Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi
  3. Dünya şöhrətli bəstəkar Arif Məlikov AMEA 2019 Axtarışlar N2 cild10
  4. Skripka və altın yaranması və inkişafı Elm əsər.Naxçıvan NDU 2019 N1cild 98 səh 261

[/ultimate_heading]