Gülşadə Əli qızı Axundova.

1992-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 2010-cu ildə Naxçıvan şəhər Əli sultanlı adına 10 saylı orta məktəbi bitirib, həmin ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Memarlıq və mühəndislik fakultasinin  “Yerüstü nəqliyyat vasitələri mühəndisliyi”  ixtisasına daxil olmuş, 2014-cü ildə universiteti bitirmişəm. 2015-ci ildə “Yerüstü nəqliyyat vasitələri mühəndisliyi” ixtisası üzrə Magistratura pilləsinə daxil olmuş, 2017-ci ildə Magistraturanı bitirmişdir. 2019-cu ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Memarlıq və mühəndislik fakultasininin “Nəqliyyat və informasiya texnologiyaları” kafedrasında laborant vəzifəsində fəaliyyətə başlamışdır. Hazırda Memarlıq və mühəndislik kafedrasında akademik məsləhətçi kimi fəaliyyət göstərir. Ailəlidir, 2 övladı var.

  1. Avtomobillər və onların ətraf mühitə təsiri. NDU Elmi əsərlər. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası № 7 (108) Naxçıvan 2020
  2. Avtomobil daşımaları və vahid nəqliyyat sistemi. Proqram Naxçıvan,-2020,14səh
  3. Qarabağ regionunda nəqliyyat infrastruktrunun bərpası və inkişafının strateji planlaşdırılması. Qarabağ regionunun iqtisadi və sosial inkişaf problemləri konfransı.18.06.2021, AzMİU.329-331
  4. Vahid nəqliyyat sisteminin inkişafında İKT nailiyyətlərindən istifadə edilməsinin üstünlükləri. Azərbaycan Texniki Universiteti. “Gənclər və elmi innovasiyalar” mövzusunda Respublika elmi texniki konfransının materialları s.389-391. Bakı 4-5may 2022.