Günay Nadir qızı Bağırova

Bağırova Günay Nadir qızı 22.08.1980- ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olub. 1986-1997 – ci illərdə Naxçıvan şəhər  15 saylı orta məktəbində təhsil alıb.1997-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Fizika-riyaziyyat fakltəsinin Fizika ixtisasına daxil olub, 2001 – ci ildə bakalavr pilləsinin bitirib elə həmin ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Yarımkeçirici sistemlərin və cihazların fizikası  ixtisası üzrə magistratura şöbəsinə daxil olub  və 2003 – cü ildə bitirib. 2003-cü ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Ümumi və nəzəri fizika kafedrasının  baş laborantı vəzifəsinə təyin olunub.2022-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin Energetika kafedrasında 0,5 ştat müəllim vəzivəsinə təyin olunub