Həsənov Əmrah İsmayıl oğlu

baş müəllimi

Bədən tərbiyə və idman 

1949-cu ildə Naxçıvan MR Naxçıvan rayonunun Qaraçuq kəndində anadan olmuşdur. 1974-cü ildə Azərbaycan Dövlət Bədən tərbiyəsi İnstititunun idman fakultəsini bitirib və məşqçi-müəllim ixtisasını almışdır. Əmək fəaliyyətinə     Naxçıvan rayon Qaraçuq kənd orta məktəbində müəllim kimi fəaliyyətə başlamışdı. 1981-ci ildə Naxçıvan Dövlət           Pedaqoji İnstitunda müəllim kimi fəaliyyətini davam etdirmişdi. 1987-ci ildə Qaraçuq məktəbində müəllim işləyib. 2013-cü ildən Naxçıvan Dövlət Universitetində müəllim kimi fəaliyyətini davam etdirir. SSSRİ idman ustalığına namizəd, Respublika dərəcəli hakim 1972-ci ildə Azərbaycan SSSR idman komitəsinin fəxri fərmanına layiq görülüb, 2 dəfə Naxçıvan  MR idman komitəsinin fəxri fərmanına layıq görülür.Rəhbərlik etdiyi komanda Respublika və ümumi İttifaq turnirlərində müvəffəqiyyətlə çıxış etmişdır.  Haliyədə Pedaqoji fakultəsinin Bədən tərbiyə və idman kafedrasının baş müəllimidir.

Dərc olunmuş elmi əsərlər.

1.Alkoqolizmə qarşı mübarizədə idmanın rolu.  Məktəbdə bədən tərbiyəsi   1987   №  4

2.İdmanın texniki vasitələri.NDU “Qeyrət” nəşiriyyatı. Naxçıvan 2017. 8 səh.(Tədris proqramı).

3.Voleybolda blok qoymanın texnikasının təkmilləşdirilməsi.NDU Elmi əsərlər jurnalı.Naxçıvan 2017.№7.Səh 250-252.

4.Voleybolda birləşdirici oyunçunun fəaliyyəti.NDU.Elmi əsərlər.”Qeyrət” nəşiriyyatı.Nax.2017.№1.Səh 219-221.

5.Fiziki tərbiyə prosesində gigiyenanın əhəmiyyəti.Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu.Xəbərlət №3.2016.Səh 81-84.

6.Voleybolçuların psixoloji hazırlığı.Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu.Xəbərlər №3.2016.Səh 139-141.