Həsən Əlisoy Hüseyn oğlu

İngilis dili və tərcümə kafedrasının müəllimi 

 

Həsən Hüseyn oğlu Əlisoy 1978-ci ildə Naxçıvan Muxtar Res­pub­li­ka­sı Kəngərli rayonunda anadan olmuşdur. 2015-ci ildə Naxçıvan Universitetinin Xarici dillər fa­kül­tə­si­­nin İngilis dili müəllimliyi ixtisasını, 2017-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin İngilis dili (Dilşünaslıq) üzrə magistratura pilləsini bitirmişdir. 2017-ci ildən ilə Naxçıvan Dövlət Universitetinin «İngilis dili və Tərcümə» kafedrasına müəllim təyin edilmişdir. 2018-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin Dilşünaslıq üzrə doktorantura pilləsinə qəbul olmuşdur. Hazırda “Sosio-mədəni və kommunikativ yanaşmada dil mövcudluğu formaları” adlı dissertasiya işi üzərində işləyir.

 

        Dərc olunmuş elmi əsərlər:

  1. İnsanın dünyanı qavramasında dilin təsiri  Naxçıvan, “NAXÇIVAN” UNİVERSİTETİ Elmi əsərlər nəşriyyatı, 2019
  1. “Dil insan kimliyinin təzahürü kimi” Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi əsərlər 2020 № 4 (!05) İSSN 2224-5529
  2. “Qədim Prussiya dili” AMEA NB ISSN 2311-8482 AXTARIŞLAR (ədəbiyyatşünaslıq, folklorşünaslıq, dilçilik və sənətşünaslıq) № 2 (40)
  3. “Azərbaycan bədii tərcümə sənətinin inkişafında naxçıvanlı ziyalıların rolu” Bədii tərcümə məsələləri, NDU. Naxçıvan. aprel, 2020
  4. “About the relationship between language and personality” Lənkəran Dövlət Universiteti. “İnformasiya, elm, texnologiya və universitet perspektivləri” mövzusunda doktorantların və gənc tədqiqatçıların onlayn respublika elmi konfransı, Lənkəran, 18 dekabr 2020-ci il
  5. “Digitalization as an inevitable fate of future education: A global perspective” Təhsildə rəqəmsallaşdırma: Elektron təhsil və informasiya cəmiyyəti onlayn respublika elmi konfransı NDU, Naxçıvan 2021
  6. “Sinxron tərcümə müzakirəsi, onun problemləri və çətinlikləri” Sloveniya “Znanstvena misel” № 65 (2022. ISSN 3124-1123)
  7. Frazeoloji birləşmələrin yaranma mənbələri Naxçıvan elmi əsərlər 2022 №1 (114)