Heydərov Vidadi Əkbər oğlu, Dosent

Heydərov Vidadi  Əkbər oğlu 1948-ci ildə  Naxçıvan şəhərində anadan olub. 1966 – cı ildə  Naxçıvan şəhər 2 saylı orta  məktəbi və eyni zamanda 7 illik  musiqi məktəbini bitirib. 1968- ci ildə A.Zeynallı adına bakı orta ixtisas musiqi məktəbinə daxil olub, 1972- ci ildə həmin məktəbi bitirib və Naxçıvan şəhər musiqi məktəbinə müəllim təyin olunub. 1986-2004 cü illərdə 1 saylı musiqi məktəbində tədris işləri  üzrə direktor müavini işləmişəm. 2004 -cü ildə Naxçıvan Dövlət Universitetində müəllim, 2011 – ci ildə baş müəllim kimi işləyir. 2016-cı ildən dosent kimi fəaliyyət göstərir. 2018- ci ildə mədəniyyət və incəsənət sahəsində xidmətinə görə  Azərbaycan Respublikasının  Əməkdar Mədəniyyət işçisi fəxri adına layiq görülüb. 9 elmi məqalə, 1 proqramın, 1 metodik vəsaitin, 3 dərs vəsaitinin müəllifidir.

Elmi məqalələri

 1. “ Musiqi dinlənilməsi prosesində müəllimin rolu” Naxçıvan Müəllimlər İnstutunun xəbərləri №4 2013
 2. Musiqi qabiliyyəti və fortepiano ifaçılığının tədrisi  metodikası .Metodik vəsait.NDU  “Qeyrət “ nəşriyyat 2014
 3. Dünyada tanınan bəstəkarlar  “P.İ.Çaykovski “  NDU “Qeyrət” nəşriyyat 2014 №1
 4. “ Musiqi mənəvi ,ruhi varlıqdır”  NDU  “Qeyrət” nəşriyyat 2014 №5
 5. ”Borokko və Rokoko bədii üslubları” NDU “Qeyrət” nəşriyyat 2014№5
 6. XVIII əsr Maarifçilik dövrü və bu dövrün spesifik cəhətləri” NDU  “Qeyrət” nəşriyyat  2018 №5
 7. “Alətlərin şahı” NDU  “Qeyrət “ nəşriyyat 2018 № 1
 8. İtalyan və İspan klavir məktəbləri   NDU  “Qeyrət” nəşriyyat  2018 №5
 9. İmadəddin Nəsimi yaradıcılığında musiqi  .Pakistan 2019

    Dərs vəsaitləri

 1. ”Əlvan rənglər” fortepiano üçün dərs vəsaiti  Naxçıvan “Əcəmi” nəşriyyat  2018
 2. “Fortepiano sənəti tarixi” dərs vəsaiti  Naxçıvan “Əcəmi” nəşriyyat  2019
 3. Xarici ölkə bəstəkarlarının  fortepiano üçün seçilmiş əsərləri ,dərs vəsaiti Naxçıvan “Əcəmi” nəşr 2019