Heydərova Aygün Afət qızı

7 aprel 1979-cu ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur1986-ci ildə Naxçıvan şəhər 6 saylı orta məktəbin I sinfinə daxil olmuş, 1997-ci ildə həmin məktəbi bitirmişdir. 1997 -ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Coğrafiya ixtisasına qəbul olmuşdur. 2001 – ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin eyni adlı ixtisasını bitirmişdir. 2002-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Magistratura fakültəsinə daxil olmuş , 2004-cü ildə həmin fakültəni bitirmişdir. Həmin ildən Coğrafiya kafedrasında kabinə rəhbəri işləmiş, 2006-ci ildə isə Coğrafiya kafedrasında müəllim təyin edilmişdir. Hal-hazırdada həmin   kafedrada müəllim işləyir.

 

 

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 

1.A.A.Heydərova. ”Arpaçay gətirmə konusunun yeraltı sularınn hidrogeoloji şəratinə dair.” Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin Əsərləri XV cild. Bakı- 2010

2.A. A.Heydərova , N.N.Bababəyli. Naxçıvan MR düzənlik zonası qurunt sularının tibbi-cografi qiymətləndirilməsi. Naxçıvan Dövlət Universitei, Xəbərlər, Naxçıvan,“Qeyrət”nəş riyyatı, 2006,№ 1(19).

3.A.A.Heydərova. Arazboyu düzənliklərin hidrogeoloji şəratinə dair. Naxçıvan Dövlət Universitei. “ Elmi əsərlər”.Təbiət elmləri və tibb seriyası. № 1(26).

  1. A.A.Heydərova. Kəngərli rayonunun hidrogeoloji şəratinə dair. AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi 60 illik. Bakı “Nurlan” 2005.
  2. A.A.Heydərova. Culfa- Ordubad düzənliyinin hidrogeoloji şəratinə dair . Naxçıvan Dövlət Universitei. “ Elmi əsərlər”. Təbiət elmləri və tibb seriyası. № 1(36).