Heydərova Nahidə Əbülfəz qızı

İngilis dili və metodika kafedrasının müəllimi

 

1990-cı ildə Naxçıvan şəhərində anadan  olub. 2011-ci ildə Azərbaycan Dillər Universitetinin  filologiya  fa­kül­tə­sini bitirmişdir. 2013-cü ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin dilşünaslıq fakültəsinin magistratura pilləsini bitirmişdir. 2013-cü ildən Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 2017-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetində əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 2020-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetində German dilləri ixtisası üzrə dissertanturaya daxil olmuşdur. 7 məqalə və 1 proqram müəllifidir. Ailəlidir. 2 övladı var.

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər:

 1. Phonetic changes in modern english. – Naxçıvan Dövlət Universiteti- “Magistrantların regional elmi konfranslarının materialları” № 4 Səhifə 126-129
 2. The importance of learning english in Azerbaijan – Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu- “Xəbərlər” cild 9, № 2  Səhifə 85-87
 3. Dil milli varlığımız,bütövlüyümüz və əzəmətimizdir. – Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu- “Xəbərlər” cild 56, № 2  Səhifə 113-118
 4. Azərbaycan və ingilis dilində arxaizmlər. – Azərbaycan Dillər Universiteti- “Dil və Ədəbiyyat” cild 9 № 2   Səhifə 106-112
 5. Adjectifs with temporal semantics in the english language. Konfrans məqaləsi. Elmi iş Beynəlxalq elmi jurnal, (humanitar və ictimai elmlər üzrə I beynəlxalq elmi konfrans materialı), Bakı, İSSN 2663-4619, 2020, səhifə148-150
 6. Temporary adjectives in the context of situational nouns. Konfrans məqaləsi. European Research XXXI İnternational Scientific Conference, Penza. Russia, 27 mart 2021, səhifə 195-197.
 7. Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya fənnindən Torpaqşünaslıq və aqrokimya ixtisası üzrə proqram, Naxçıvan, “Qeyrət”, 2021
 8. İnformasiya cəmiyyətinin xüsusiyyətləri: təhsil sistemində ondan istifadə, Məqalə. NDU, “Elmi əsərlər”, Humanitar elmlər seriyası, 2021, səh. 151-155
 9. Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya (ingilis dili) fənni üzrə bakalavr pilləsi üçün proqram, həmmüəlliflər Zeynalova Leyla Kazım qızı, Sadiqova Sərcan İslam qızı, İbrahimli Nərmin qurban qızı, Babasoy Yeganə Kazım qızı, Naxçıvan, “Əcəmi”, 2022, 23 s
 10. The intersection of the spheres “past”, “present”, and “future” in the semantics of temporary adjectives, Deutsche internationale Zetschrift für zeitgenössische Wissenschaft, Sattledorf, Germany, №  31, pp.50-53
 11. İncəsənət fakültəsi tələbələri üçün dərs vəsaiti. Nahidə Heydərova, Sənəm Paşayeva, “Əcəmi” nəşriyyatı, 2022, 176 s.