Heydərova Nahidə Əbülfəz qızı

İngilis dili və metodika kafedrasının müəllimi

 

1990-cı ildə Naxçıvan şəhərində anadan  olub. 2011-ci ildə Azərbaycan Dillər Universitetinin  filologiya  fa­kül­tə­sini bitirmişdir.

2013-cü ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin dilşünaslıq fakültəsinin magistratura pilləsini bitirmişdir.

2013-cü ildən Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 2017-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetində əmək fəaliyyətinə başlamışdır.

Dərc olunmuş elmi əsərlər:

  1. Phonetic changes in modern english. – Naxçıvan Dövlət Universiteti- “Magistrantların regional elmi konfranslarının materialları” № 4 Səhifə 126-129
  2. The importance of learning english in Azerbaijan – Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu- “Xəbərlər” cild 9, № 2  Səhifə 85-87
  3. Dil milli varlığımız,bütövlüyümüz və əzəmətimizdir. – Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu- “Xəbərlər” cild 56, № 2  Səhifə 113-118
  4. Azərbaycan və ingilis dilində arxaizmlər. – Azərbaycan Dillər Universiteti- “Dil və Ədəbiyyat” cild 9 № 2   Səhifə 106-112