Heydərova Nahidə Əbülfəz qızı

İngilis dili və metodika kafedrasının müəllimi

 

1990-cı ildə Naxçıvan şəhərində anadan  olub. 2011-ci ildə Azərbaycan Dillər Universitetinin  filologiya  fa­kül­tə­sini bitirmişdir. 2013-cü ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin dilşünaslıq fakültəsinin magistratura pilləsini bitirmişdir. 2013-cü ildən Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 2017-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetində əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 2020-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetində German dilləri ixtisası üzrə dissertanturaya daxil olmuşdur. 7 məqalə və 1 proqram müəllifidir. Ailəlidir. 2 övladı var.

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər:

  1. Phonetic changes in modern english. – Naxçıvan Dövlət Universiteti- “Magistrantların regional elmi konfranslarının materialları” № 4 Səhifə 126-129
  2. The importance of learning english in Azerbaijan – Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu- “Xəbərlər” cild 9, № 2  Səhifə 85-87
  3. Dil milli varlığımız,bütövlüyümüz və əzəmətimizdir. – Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu- “Xəbərlər” cild 56, № 2  Səhifə 113-118
  4. Azərbaycan və ingilis dilində arxaizmlər. – Azərbaycan Dillər Universiteti- “Dil və Ədəbiyyat” cild 9 № 2   Səhifə 106-112
  5. Adjectifs with temporal semantics in the english language. Konfrans məqaləsi. Elmi iş Beynəlxalq elmi jurnal, (humanitar və ictimai elmlər üzrə I beynəlxalq elmi konfrans materialı), Bakı, İSSN 2663-4619, 2020, səhifə148-150
  6. Temporary adjectives in the context of situational nouns. Konfrans məqaləsi. European Research XXXI İnternational Scientific Conference, Penza. Russia, 27 mart 2021, səhifə 195-197.
  7. Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya fənnindən Torpaqşünaslıq və aqrokimya ixtisası üzrə proqram, Naxçıvan, “Qeyrət”, 2021
  8. İnformasiya cəmiyyətinin xüsusiyyətləri: təhsil sistemində ondan istifadə, Məqalə. NDU, “Elmi əsərlər”, Humanitar elmlər seriyası, 2021, səh. 151-155