Hidayət Abbas oğlu Əkbərov

1983-cü il avqustun 28-də Naxçıvan MR, Şərur rayonu Qarabağlar kəndində anadan olub. 1990-1996-ci illərdə Qarabağlar kənd 1 N-li orta məktəbini,1996-2000-ci illərdə Şərur Türk liseyini, 2001-2005-ci illərdə Naxçıvan Dövlət Universiteti Tarix-filalogiya fakultəsinin fransız dili ixtisasını, 2005-2007-ci illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Magistratura şöbəsinin Dilşunaslıq ixtisasını bitirmişdir. 2006-2014-cü illərdə Babək rayonu Vayxır kənd orta məkəbində İngilis dili müəllimi işləmişdir. 2014-cü ildən etibarən Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Roman-german dilləri” kafedrasında Fransız dili müəllimi kimi fəaliyyət göstərir. Bir sıra beynəlxalq seminarlarda fəal iştirak etmişdir: 2004-cü ildə Fransanın Paris, 2008-ci ildə Bezanson, 2014-cü ildə Bezanson, 2016-cı ildə Belçikanın Brüssel  şəhərində, 2018-ci ildə Fransanın Nis şəhərində dil və təkmilləşdimə kurslarında iştirak etmiş və sertifikatlar almışdır. Müxtəlif illərdə Fransanın Azərbaycandakı səfirliyinin ölkəmizdə təşkil etdiyi kurslarda iştirak edərək  sertifikatlar almışdır.

 

Dərc olunmuş elmi məqalələr:

 1. L’importance de l’enseignement actif. Le Français en Azerbaidjan, Bakou 2014,№6
 2. Təhsilimizdə milli-mənəvi dəyərlər. NMİ-nin “Xəbərlər”i. Cild 10. №4. 2014. s.37-41
 3. Xarici dil dərslərində ənənəvi və interaktiv quruluşun müqayisəli təhlili. NMİ-nin “Xəbərlər”i. 2015, №4 s.37-39
 4. Müasir Fransız və Azərbaycan dillərində ismi xəbər. NMİ-nin “Xəbərlər”i. 2016, №4, s.53-55
 5. Xarici dil dərslərində ənənəvi və interaktiv metodların əhəmiyyəti. NMİ-nin “Xəbərlər”i. 2017
 6. Fransız dilində vurğu. Bakı, ADU, 2018
 7. Xarici dillərin tədrisində yeni təlim üsullarının əhəmiyyəti. Naxçivan- NMİ, “Elmi” əsərlər, 2020, №3
 8. Azərbaycan dilçiliyində təsirli-təsirsiz feillərə dair. Naxçıvan Dövlət Universiteti- “Elmi əsərlər”, 2020, ,№4
 9. Tərcümə nəzəriyyəsi, Tədris proqramı (Fransız dili), Naxçıvan NDU, “Qeyrət” 2021, 23 səh
 10. Dil tarixi Tədris proqramı (Fransız dili), Naxçıvan NDU, “Qeyrət” 2021, 18 səh.
 11. Bilimsel araşdırmalar Tezisler Toplusu “Fransız və Türk dillərinin zenginleşdirilmesinde grafik, fonetik, grammer və sözcüksel alınmaların rolü” səh.24