Hümbətova Həcər Mahmud qızı, Preparator

30.09.1971-ci ildə Naxçıvan şəhər Şahbuz Rayon Sələsüz kəndində anadan olmuşdur. 2010-cu ildə Naxçıvan Biznes Mərkəzinin nəzdində fəaliyyət göstərən xalq yaradıcılığı emalatxanasında xalça ustası vəzifəsində çaləışmışdır. 2019-cu ildə Heydər Əliyev Uşaq Gənclər yaradıcılıq Mərkəzində Xalça dərnəynin rəhbəri vəzifəsində işləmişdir. 2021 – ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Fənlərin tədrisi metodikası və Texnologiya müəllimliyi” kafedrasında preparator vəzifəsində çalışır.  Xalçaçılıq sənəti üzrə mütəxəssisdir.

 

    Dərc olunmuş elmi əsərləri və proqramlar.

  1. M.Quliyeva, H.Hümbətova, İ.Adilzadə – Azərbaycan xalçaçılıq sənəti və inkişaf yolları” metodik vəsait. Naxçıvan 2021