Hüseynov Sadiq Nəsrulla oğlu

Şərur rayon Tənənəm kəndində 13.05.1977 ci-ildə anadan olmuş Hüseynov Sadiq Nəsrulla oğlu

1993-cü ildə İran İslam Respublikasında  MƏRKƏZLƏŞMİŞ İSLAM UNİVERSİTETLƏRİNİN Fars dili ixtisasina daxil olub və  1998-ci-ildə bitiribdir. 2002-ci-ildə NAXÇİVAN DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN İqtisadiyyatın tənzimlənməsi ixtisasına daxil olub və 2006-ci-ildə bitiribdir. 2002- ci ildən NDU nun FƏLSƏFƏ VƏ SOSİAL İŞ KAFEDRASİNA baş laborant təyin edilib. 2004- cü ildə müəllim vəzifəsinə təyin edilib. 2005 -ci ildə disertant olaraq “SOSİAL ZƏRURƏT VƏ İNSANLARİN AZAD FƏALİYYƏTİ” mövzusunda tədqiqat sahəsidir və bu mövzu əsnasında səkkiz elmi məqalənin müəllifidir

1.Multikulturalizm cəmiyyətdə azad insani münasibətlərin stimulu kimi. (s.151-157)  NDU 2017 №2 (83)

  1. Multikulturalizm Azərbaycan cəmiyyətində ictimai yaşam tərzi kimi. (s.134-141) NDU 2017. №6 (187)
  2. Şəxsiyyətin cəmiyyətdə azadlığı və sosiallaşması. (s.187-190) Qeyrət nəşriyyatı, 2010. №2 (34)
  3. Dinamik cəmiyyət kontekstində sosial zərurət və təsadüf aspektlərin mahiyyəti. (s.87-91) NDU 2012. №1 (45)
  4. Şəxsiyyət azadlığının şərtləri və bu konteksdə onun formalaşması, tədris prosesində əsaslandırılması. (s.69-72) Müəllimlər İnstitutu. Xəbərlər 2016, №4 (24)
  5. Müasir sosial fəlsəfədə din amilinin əhəmiyyəti. (126-129) Geostrategiya. 2016, №2 (22)
  6. Sosial fəlsəfə kontekstdə ədalət anlayışının əsaslandırılması. (131-137) SDU 2015№3 (24)