Hüseynov Şamxal Mürsəl oğlu

Müəllim

1946-cı ildə Şahbuz rayonunun Kükü kəndində anadan olub.1972 ci ildə BDU hüquqşünaslıq fakultəsinə daxil olmuşam.1977 – ci ildə həmin Unversitetin tam kursunu bitirmişəm. 2000 ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin Hüquq fənləri kafedrasında işləyirəm.Elmi- tədqiqat, metodik göstərişlər,kitab və məqalələrin siyahisı.

1.Bələdiyyələrə dair Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik toplusu Bakı Qanun 2003

  1. Bakalavr hazırlığı üçün Mülki hüquq (ümumi hissə) fənni üzrə Metodik göstəriş NDU Qeyrət nəş.2002.

3.Naxçıvanda seçkilərin tarixi kitab  Bakı.Qanun 2003

4Seçkilərin daha da demokratikləşdirilməsi istiqamətində əsaslı dəyiıikliklər vardır. Mövzusunda məqalələr Şərq qapısı 25.2001.

5.Hüquqi əsası olmayan  seçkilər məqalə Şərq qapısı1997.

  1. Konstitusiyamız demokratiyanın, insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təminatçısıdır.
  2. H.Əliyev və Azərbaycan Respublikasının Kinstitusiyası məqalə Naxçıvan MR-ı Mərkəzi Seçki Komisiyasının Bületeni .