İsmayıllı Türkan Mehrac qızı

 İngilis dili və metodika kafedrasının baş müəllimi

                                                                                                                                                                             

8 iyul 1990-cı ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Babək rayon Cəhri kəndində anadan olmuşdur.  2007-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Xarici dil (İngilis dili müəllimliyi) ixtisasına qəbul olmuş, 2011-ci ildə həmin ixtisas üzrə bakalvr təhsilini əla qiymətlərlə bitirmişdir. 2011-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Dilşunaslıq” ixtisasına magistr dərəcəsi almaq üçün daxil olmuş, 2013-cü ildə həmin ixtisası əla qiymətlərlə bitirmişdir. 2014-cü ildən Naxçıvan Dövlət Universitetində, “İngilis dili Metodika” kafedrasında müəllim olaraq çalışır. 2018-ci ildə NDU-nun doktorantura pilləsinin, Roman-German dilləri ixtisasına qəbul olmuşdur. “Ingili dili və tərcümə “ kafedrasının dissertantıdır. Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün professor Əfqan Abdullayevin rəhbərliyi ilə “Affirmativliyin koqnitiv təhlili” dissertasiya işi üzərində işləyir. 11 məqalənin və 1 dərs vəsaitinin müəllifidir. Ailəlidir. 3 övladı var.

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər: 

 1. Interrelation between levels of language- Naxçivan Dövlət Universiteti. “Magistrantların regional elmi konfransının materialları”, № 4 (49), 2013, 139-140
 2. Sosial şəbəkələrin xarici dil öyrənilməsi prosesindəki üstün və qeyri-üstün cəhətləri- Elmi Əsərlər” jurnalı, Humanitar elmlər seriyası, Naxçivan Dövlət Universiteti, № 1 (86)2018, 75-78
 3. Networks’ affect on language learning process- Naxçivan Dövlət Universiteti. “Elmi Əsərlər” jurnalı, Humanitar elmlər seriyası, № 1 (90), 2018, 133-136
 4. Koqnitiv dilçilik- Naxçivan Dövlət Universiteti. “Elmi Əsərlər” jurnalı, Humanitar elmlər seriyası, №  (1), 2020, səh 140-142
 5. “Bədii tərcümə sənətinə Həmid Arzulu töhfəsi (Bədii tərcümə sənətində Naxçıvanlı ziyalıların rolu” adlı respublika elmi konfransının materialı), 2020
 6. “Afirmativlik anlayışının Koqnitiv Təhlili”. Konfrans məqaləsi. I Humanitar və ictimai elmlər üzrə Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları 24 iyul 2020, Bakı, səhifə 162-165
 7. Afirmativlik anlayışının çatdırılmasında jest və mimikaların rolu (The Role of Gestures and Mimics in Conveying Affirmation Concept). Məqalə. Bulletin of Science and Practice Scientific Journal, İSSN 2414-2948, 2021, Volume 7, İssue 4, səhifə 357-363. (Rusiyada çıxmış), Penza
 8. Təsdiqlər, öz təsdiqlər. Məqalə. AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi, “Axtarışlar”, İSSN 2311-8482, №1, cild 15, 2021, səhifə 105-109.
 9. Affirmativlik anlayışının çatdırılmasında paralinqvistik ifadə, Məqalə. NDU, “Elmi əsərlər”, Humanitar elmlər seriyası, 2021, səh.82-85
 10. Əczaçılıq terminləri. İngiliscə-Azərbaycanca, Azərbaycanca-İngiliscə Lüğət, Metodik vəsait, NDU, Qeyrət, 2021, 111 s.
 11. Colloquial expression of affirmative category, European Research, XXXV International Scientific Conference,  Penza , Russia,  February 7, 2022, p. 155-157
 12. İnkarlıqla ifadə olunan affirmativlik, Naxçıvan Universiteti Elmi Əsərləri, Naxçıvan “Nuh”, 2022 № 1 (24), səh 172-176
 13. General cognitive overview to the category of affirmation, Deutsche internationale Zetschrift für zeitgenössische Wissenschaft, Sattledorf, Germany, № 31,  53-55