İsmayılov Nadir Qəşəm oğlu

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

baş müəllim

1962-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1979-cu ildə orta məktəbi bitirmişdir. 1992-ci ildə Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutunu bitirmişdir. 2005-ci ildən etibarən Naxçıvan Dövlət Universitetinin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrasında müəllimidir.

Dərc olunmuş elmi əsərlər

MONOQRAFİYA

 1. Hüseyn Razinin yaradıcılıq yolu. B., “Elm”, 2003, 237 s.

KİTAB

 1. Uşaq ədəbiyyatından səhifələr. B., “Elm və təhsil”, 2014, 88 s.

MƏQALƏLƏR

 1. Özü getdi, sözü qaldı dünyada. “Azərbaycan” jurnalı, 2000, № 4, s.47-48
 2. Hüseyn Razinin dramaturgiyası. “Qobustan” jurnalı, 2001, № 2, s.15-16
 3. Yusif Məmmədəliyev haqqında poema. NDU “Elmi əsərlər”, 2002, № 2, s.102-103
 4. Hüseyn Razinin müharibə movzusunda yazdığı poemaların təhlili. NDU “Elmi əsərlər”, 2002, № 10, s.90-92
 5. Ömür yolu. “Hüseyn Razi. Ömür keçdi” adlı kitabda. B., “Elm və təhsil”, 2011, s.286-294
 6. İslam Səfərlinin lirikası. “Filologiya məsələləri” toplusu. 2012, № 6, s.467-473
 7. Balaş Azəroğlu və uşaq ədəbiyyatı. “Filologiya məsələləri” toplusu. 2013, № 2, s.360-367
 8. Məmməd Araz və uşaq ədəbiyyatı. “Filologiya məsələləri” toplusu. 2013, № 7, s.288-293
 9. Nəriman Həsənzadə və uşaq ədəbiyyatı. “Filologiya məsələləri” toplusu. 2013, № 8, s.286-294
 10. Hacı Kərim Sanılı və uşaq ədəbiyyatı. “Filologiya məsələləri” toplusu. 2014, № 4, s.270-278
 11. Əhməd Cavad və uşaq ədəbiyyatı. “Filologiya məsələləri” toplusu. 2014, № 6, s.278-284
 12. İslam Səfərli və uşaq ədəbiyyatı. “Filologiya məsələləri” toplusu. 2015, № 1, s.363-369
 13. Hüseyn Cavid və uşaq ədəbiyyatı. NDU “Elmi əsərlər” (humanitar elmlər seriyası), 2015, № 5 (70), s.41-45
 14. Nigar Rəfibəyli və uşaq ədəbiyyatı. “Filologiya məsələləri” toplusu. 2016, № 4, s.270-278
 15. Əhməd Cəmil və uşaq ədəbiyyatı. NDU “Elmi əsərlər” (humanitar elmlər seriyası), 2016, № 4 (78), s.102-103
 16. Əli Məhzun və uşaq ədəbiyyatı. NDU “Elmi əsərlər” (humanitar elmlər seriyası), 2017, № 1 (82), s.39-42
 17. Əhməd Cavad və folklor. NDU “Elmi əsərlər” (humanitar elmlər seriyası), 2018, № 1 , s.40-44
 18. Məmməd Rahim və uşaq ədəbiyyatı. NDU “Elmi əsərlər” (humanitar elmlər seriyası), 2018, № 5, I cild, s.41-45
 19. Hacı Kərim Sanılı poeziyasında təbiət. NDU “Elmi əsərlər” (humanitar elmlər seriyası), 2019, № 2