KƏND TƏSƏRRÜFATI  BEYNƏLXALQ KONQRESİ

KƏND TƏSƏRRÜFATI  BEYNƏLXALQ KONQRESİ

01-03 mart 2024-cü il tarixlərində Türkiyənin Iğdır  Universitetində Iğdır  Universiteti, Naxçıvan Dövlət Universiteti və İKSAD Təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə “Kənd Təsərrüfatı”  Beynəlxalq konqresi keçiriləcəkdir.

Tezislərin qəbulu üçün son tarix: 28 fevral 2024

Konqres proqramının elan olunma tarixi: 24 fevral 2024

Tam mətinlərin qəbulu üçün son tarix: 05 mart 2024

Konqres materialların çap olunma tarixi: 25 mart 2024

Qeyd: Konfransla bağlı geniş məlumatı https://tr.iksadkongre.com/sustainable  saytına daxil olaraq əldə edə  bilərsiniz.