KADRLAR ŞÖBƏSİ

Naxçıvan Dövlət Universitetinin kadrlar şöbəsi ali məktəbin mühüm struktur bölmələrindən biri kimi öz fəaliyyətini mövcud təlimatlar əsasında qurur. Əməkdaşların işə qəbulu və işdən azad edilməsi, ezamiyyə, məzuniyyət məsələləri və s. müvafiq işlər şöbə tərəfindən həyata keçirilir.