Arxiv haqqında məlumat         

Naxçıvan Dövlət Universitetinin arxiv fondunda qorunub mühafizə olunan sənədlər.

İdarə, təşkilat və müəssisələrin fəaliyyəti nəticəsində yaranan və Milli arxiv fonduna daxil olan arxiv sənədləri “Milli arxiv fondu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 10-cu maddəsində göstərilən müddətlər başa çatdıqdan sonra daimi mühafizə üçün müvafiq dövlət arxivlərinə təhvil verilir. Naxçıvan Dövlət Universitetinin arxivi 1967 – ci ildən 2015 ci ilə qədər bütün sənədləri MR Naxçıvan Dövlət Arxivinə təhvil verib. Hal hazırda Naxçıvan Dövlət Universitetinin arxivində 2016-2022 ci ilə qədər sənədlər qorunub mühafizə olunur.

Kadr və ümumi işlər şöbəsinin Baş arxivçisi: Məmmədova Xədicə

tel: +994703330282