Naxçıvan Dövlət Universitetinin xüsusi şöbəsi sərbəst struktur bölməsi kimi 1973-cü ildən fəaliyyət göstərir.

Şöbə aşağıdakı vəzifələri icra edir:

  • Universitetdə məxfi kargüzarlığın aparılması;
  • Məxfilik rejiminin qorunması ilə əlaqədar tədbirlər planının hazırlanması;
  • Universitetin struktur bölmələrində dövlət və idarə sirlərinin qorunmasına nəzarət etmək;
  • Məxfi sənədlərin etibarlı saxlanılması və onların uçotunun aparılması;
  • İşləyən, oxuyan hərbi mükəlləfiyyətlərin və çağırışçıların hərbi qeydiyyatının təşkili;
  • İşləyən hərbi vəzifəlilərin səfərbərlik zamanı və müharibə dövrü üçün bron edilməsi işinin təşkili.


Xüsusi şöbənin müdiri –
Tahirov Əli Səfəralı oğlu – biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

İnspektor – Allahverdiyevа Fuada Nəriman qızı