Kifayət Yunis qızı   Hüseynova

baş müəllim

E-maili Kifayət Hüseynova  @ mail . ru

 

1958-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1983-cü ildə ildə Azərbaycan DBTİ-nin Pedaqoji fakültəsini Qırmızı

diplomla bitirmişdir. Həmin ildən Naxçıvan şəhər məktəbində işə başlamışdır. 1990-cı ildən NDU-nun Pedaqoji fakültəsində

müəllim işləmişdir. 1996-cı ildən  baş müəllim vəzifəsinə təyin edilmişdir. Hazırda Bədən tərbiyə və idman kafedrasında  baş

müəllim vəzifəsində çalışır.

 

 

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 

  1. İdman kollektivlərində istifadə olunan tərbiyə metodları.       Naxçıvan Özəl Universiteti . Elmi konfrans materialları. 2000 səh. 43-45
  2. Naxçıvanın ilk idman müəllimləri. Konfrans materialları .    Naxçıvan Özəl Universiteti.  Elmi konfrans materialları  Səh. 60-61
  3. Naxçıvan Muxtar Respublikasında Bədən tərbiyə və idmanın inkişaf tarixindən.     Elmi əsərlər   2000  səh.  101-103
  4. Müasir mərhələdə idman kollektivlərinin iş üslubu. II –ci Beynəlxalq  Elmi  Praktik  konfrans materialları. Özəl Universiteti 2000. Səh. 63-64

5..Məktəbəqədər tədris müəssisələrində fiziki tərbiyənin səmərəli təşkili yolları.    Naxçıvan Özəl Universiteti . Elmi əsərlər 2000.  Səh.48

  1. Gənclərin fiziki tərbiyəsinə diqqət . Elmi əsərlər  2004. Səh. 63-64
  2. Şahmat fənni üzrə   tədris proqramı.      2017
  3. Fiziki tərbiyənin təşkili fənni üzrə tədris proqramı.   2017.
  4. Şahmat fənni üzrə metodik vəsait. NDU 2017