Laboratoriyalar və auditoriyalar

Kimya laboratoriyaları Y.H.Məmmədəliyev adına elmi-tədqiqat kimya laboratoriyası, laboratoriya müdiri otaqları, anbarlar, müxtəlif fənlərin tədrisi üçün nəzərdə tutulmuş laboratoriya və auditoriyalardan ibarətdir.

100 – Anbar
101 – Ümumi və qeyri-üzvi kimya laboratoriyası
102 – Analitik kimya
103 – Laboratoriya müdiri otağı
104 – Üzvi və YMB kimyası laboratoriyası
105 – Kimya texnologiyası və neft kimyası
106 – Anbar
107 – Fiziki və kolloid kimya laboratoriyası
108 – Auditoriya
109 – Auditoriya
110 – Akademik Yusif Məmmədəliyev adına elmi tədqiqat kimya laboratoriyası
111 – Laboratoriya müdiri otağı
112 – Elektrokimya və metallar kimyası
113 – Auditoriya

Laboratoriyalarda olan cihaz və avadanlıqlar

Cihaz və avadanlığın adıMarkası və modeliSayı
SpektrafotometrSOİF V-50002
Analitik tərəziAND HR-2001
Həssas tərəziKERN PFB1
Qurutma və qızdırma peçiM19141
Kül peçiElektromag1
Santrifüj Elektromag M815P1
Konduktometr1
pH metrCRİSON Basic204
RefrektometrATAGO1
Potensiostat1
Maqnit qarışdırıcı qızdırıcı ilə birlikdəbiosan MSH-300, Wisd MSH-20A2
Elektron pipet Axygen 13
ViskozimetrMyr VP 10001
Eksikator3
Digital BüretİSOLAB1
Distilyator1
Reostat3
Maqnit qarışdırıcı, qızdırıcı VELP SCİENTİFİCA F20500162 2
Cilalayıcı Dentalfarm 1