Məmməd Hüseyn oğlu Rzayev

Naxçıvan Dövlət Universiteti, fəlsəfə elmləri doktoru , professor

08.05.1952 ci il tarixində Naxçıvan şəhərində anadan olub. 1972-ci ildə Azərbaycan  Azərbaycan Pedoqoji institunun Naxçıvan filialınını, 1980-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin aspiranturasını bitirmişdir.

22 kitab, 250-yə yaxın elmi məqaləsi var.

1.Müasir fəlsəfədə şəxsiyyət Bakı, “Nurlan”, 2003, 167 bənd.

2. Şəxsiyyət fəlsəfəsi. Bakı, ADPU, 2004, 390 san.
3. Şəxsiyyət və zaman. Bakı, “Elm”, 2004, 83 ay.
4. Fəlsəfədə şəxsiyyət problemi. Bakı, “Elm”, 2004, 114 ay.
5. Müasir şəxsiyyət: azadlıq və məsuliyyət. Bakı, ADPU, 2005, 93 san.
6. Şəxsiyyət və dəyərlər. Bakı, ADPU, 2005, 78 san.7. Şəxsiyyət müasir transformasiya şəraitində. Bakı, 2007, 136 san.
8. Keçid dövrü və şəxsiyyət. Bakı, Yurd, 2007, 391 paraqraf.
9. Insan kültürü  və çevrənin korunmasi. Uluslararası coğrafiya çalışmaları. Van Universiteti, 2003, 5-ci paraqraf..
10. Azərbaycan  fəlsəfə tarixində çeviri və şəxsiyyət tərbiyəsi. Uluslararası simpoziumun materialları, Sakarya Universiteti, 2004, 9.

Beynəlxalq simpozium, konfrans və s. İştirak:
mənəvi problemlərə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans (Frunze, 1985); Cari problemlər Eyanja Nyaslina (Alma-Ata, 19); İqtisadi inkişaf və bazar problemləri (Vorone, 1991), “Yunlu Naxçıvan və Qars” mövzusunda beynəlxalq elmi simpozium (Naxçıvan, 2003); X Beynəlxalq Coğrafiya Konqresi (Vanq, Turçin, 2003), Çeviri Beynəlxalq Simpoziumu (Sakarya, Turçin, 2004) və s.

Beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi təşkilatlarına üzvlük:
Beynəlxalq Turizm Akademiyasının üzvü (2007).
Pedaqoji fəaliyyəti: 1972-ci ildən elmi-pedaqoji fəaliyyətlə məşğuldur.
İş yeri və ünvanı: Naxçıvan Dövlət Universiteti, Naxçıvan şəhəri, Nizami küçəsi 57, mənzil 23
Vəzifəsi: NDU-nun fəlsəfə və sosial iş kafedrasının professoru.
Ev tel.: (+994136) 448666
Mobil telefon: (+99450) 3107323.