Məmmədov Həbib Misir oğlu

 baş müəllim

 e-mail: mamedov@yahoo.com

Fiziki tərbiyə nəzəriyyəsi və metodikası

1951-ci  ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası  Şahbuz rayonunun  Kükü   kəndində fəhlə ailəsində  dünyaya  gəlmişdir.1973- cü ildə  Azərbaycan Bədən Tərbiyə İnstitutuna daxil olmuşdur və 1977 – ci  ildə  İnstitutu  fərqlənmə diplomu  ilə  bitirib.   1977-79 – cu illərdə  Şahbuz rayon Kükü  kənd orta  məktəbində  müəllim  işləyib.  1979- 81 ci illərdə Babək  rayon Sıxmahmud  kənd orta məktəbində müəllim işləyib. 1981- ci il müsabiqə yolu ilə Naxçıvan Pedaqoji İnstitunun  Bədən  Tərbiyəsi və İdman kafedrasına müəllim vəzifəsinə təyin edilmişdir. 1981- 86 – ci illərdə İnstitutun idman  klubunun sədri vəzifəsində işləyib.    1990- cı ildən  NDU –nun baş müəllimi  vəzifəsində işləyir. 2000- ci ildə Naxçıvan  Müəllimlər İnstitutunda baş müəllim  və 2008 ildən 2018-ci ilə qədər NMİ –nun  Ümumi fənlər kafedrasının müdiri  vəzifəsində işləyib.  2007- ci  ildən NMİ  Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri  vəzifəsində  də  işləyir.

                                               Dərc olunmuş elmi əsərləri.

 1. Fiziki tərbiyə prosesində beynəlmiləlçilik ruhunun tərbiyə olunması  III   Respublika  Bakı-1983 (konfrans).
 2. Fiziki tərbiyədə əməyə məhəbbət. M.B.T.jurnalı, №2, 1985.
 3. Fiziki tərbiyə məşğələlərinin təşkili . M.B.T.jurnalı, № 6, 1985.
 4. Fiziki tərbiyə prosesində əmək vərdişlərinin aşılanması .Az.Res.elmi.konfrans.,Bak-1986.
 5. Məktəbyaşlı uşaqlarda gimnastika məşqinin aşılanması. B.T. jurnalı, № 2, 1986.
 6. Turizim yürüşlərinin təşkili və aparılması. M.B.T. jurnalı, № 3, 1986
 7. Altıyaşlıların intellektualının inkişafında fiziki tərbiyənin rolu. İbtidai metodika  tərbiyə jurnalı, № 6 ,1986
 8. Məmmədəliyev adına NDPİ-də tərbiyə işinin perispektiv planı . Naxçıvan Statistika mərkəzi- Naxçıvan -1986 .
 9. Ailədə uşaqların fiziki tərbiyəsi. M.B.T. jurnalı, № 2, 1987.
 10. Şagirdlərin ictimai faydalı əməyə hazırlanmasında fiziki tərbiyə. M.B.T.jurnalı, № 1,1988.
 11. Məktəblilərin fiziki tərbiyəsinə diqqət. Məktəbdə Bədən Tərbiyəsi jurnalı, № 4, 1988.
 12. Yüngül atletika məşqlərinin aparılması. M.B.T jurnalı, .№ 1, 1989.
 13. Bədən tərbiyəsi və bronxial asmanın müalicəsi. Tibbi jurnalı , № 5, 1985.
 14. İdmanın kütləviliyində ƏMH kompleksinin rolu.M.B.T. jurnalı, № 4,1990.
 15. Fiziki tərbiyəyə diqqətin artırılması.M.B.T.jurnalı, № 4,1982.
 16. Naxçıvan Muxtar Respublikasında idmanın inkişafı.Nax. Elm.Mər.Konfrans, 1984
 17. Onbirillik Ümumtəhsil məktəblərinin II siniflərində bədən tərbiyəsinin tədrisi  Az.Xalq.Təhsili Naz, Bakı-1990 (Dərs vəsaiti).
 18. Sinifdən xaric idman işləri. M.B.T.jurnalı, № 5, 1985
 19. Onbirillik Ümumtəhsil məktəblərinin III siniflərində bədən tərbiyəsinin tədrisi Az.Xalq.Təh.Naz, Bakı-1995 (Dərs vəsaiti).
 20. Fiziki tərbiyə prosesində beynəlmiləlçilik.Nax.Elmi. Mərkəzi Konfrans,1987.
 21. Sabah Sporunun faydaları. Nəqşicahan jurnalı , № 1, 2000. Bilim Kültür dərnəyi-Türkiyə
 22. Bayatılarımızda fiziki tərbiyə . NDU Elmi əsərlər, №6 ,2000.
 23. İbtidai siniflərdə bədən tərbiyə dərslərinin texniki vasitələrlə tədrisi  metodikası.NMİ, Konfrans materialı, 2006.
 24. Bədən tərbiyə dərslərində estetik və əmək tərbiyəsi metodlarının aşılanmsı. NMİ, Konfrans materialı, 2007.
 25. Fiziki tərbiyə prosesində əxlaq və əqli tərbiyənin aşılanması metodları.NMİ, Xəbərlər, № 3, 2007.
 26. Fiziki tərbiyə prosesində dəqiq elmlərin tətbiqi. NMİ, Xəbərlər № 4,2007.
 27. Məktəblilərdə müstəqillik iradi keyfiyyətlərinin formalaşması. NMİ, Xəbərlər,№ , 2009.
 28. İdmanda psixo diaqnostikanın formalaşması. NMİ, Xəbərlər, №2, 2009.
 29. Əmək tərbiyəsi ilə fiziki tərbiyənin vahəm inkişafı. NMİ, Xəbərlər, №3,2009.
 30. Fiziki tərbiyənin elmi nəzəri əsasları. NMİ, Xəbərlər, №4, 2009.
 31. Fiziki tərbiyədə tələbələrin sosial fəallığının artırılması. Nax. Elm.Mərkəzi. Konf, 1989.
 32. Bədən tərbiyəsi dərslərində məktəblilərin əzələ qüvvəsinin inkişafetdirilməsi.NMİ,Elmi.Konf, 2009.
 33. Fiziki mədəniyyətin elmi anlayışları . NMİ, Xəbərlər jurnalı, №1, 2010.
 34. Bədən tərbiyə dərslərində fiziki tərbiyənin əsas keyfiyyətləri. NMİ,Elm.Konfrans, 2010.
 35. Bədən tərbiyəsi və idmanın elmi-nəzəri əsasları. NMİ, Xəbərlər jurnalı,№4,2010.
 36. Fiziki tərbiyənin tədrisi metodikası. NMİ, 2011 (Proqram).
 37. Bədən tərbiyəsi.NMİ, 2011 (Proqram).
 38. İbtidai siniflərin fiziki tərbiyəsində fiziki keyfiyyətlərin mövqeyi .NMİ,Elmi.konfrans,2011.
 39. Təhsil sistemində pedoqoji ünsiyyətin bəzi xüsusiyyətləri .NMİ,Xəbərlər,№4, 2011.
 40. Fiziki keyfiyyətlərin aşılanması və fiziki hərəkətlərin öyrənilməsi metodikası. NMİ,Elm.Konf,2012.
 41. Bədən tərbiyəsi dərslərində təlimin texniki vasitələrindən istifadə metod və üsulları. NMİ, E.P.K, 2013.
 42. Fiziki tərbiyənin tədrisində müasir texnologiyanın tətbiqi. NMİ, Xəbərlər  jur, №1 ,2014.
 43. Fiziki tərbiyə üzrə ümumtəlim nəticələrinin reallaşmasının  başlıca meyarları. NMİ, E.P.K,2014.
 44. Fiziki tərbiyənin təlimində  fəaliyyətlərin   tənzimlənməsini. NMİ, Konfrans.2015.
 45. Fiziki tərbiyə fənni üzrə təhsil proqramı.(kurikulumu) və onun xarakterik cəhətləri. NMİ,E.P.K,2015.
 46. Fiziki tərbiyədə texniki vasitələrin tətbiqi  texnologiyası. NMİ, E.P.K, 2016.
 47. Məktəbli idmançıların özünü tərbiyə işinə pedaqoji rəhbərlik. NMİ, E.P.K. 2016.
 48. Fiziki tərbiyənin elmi –nəzəri əsaslarının tətbiqi. Beynəlxalq kon. NDU,2016.
 49. Naxçıvan məktəblərində fiziki tərbiyənin elmi əsaslarla tədrisi komponentləri, NMİ, 2017
 50. Fiziki hərəkətlərin optimal texnoloji əsaslarla tətbiqi texnologiyası, NMİ, 2017.
 51. Fiziki tərbiyə təliminin stimullaşdırılmasının metod və üsulları, NMİ, 2018.
 52. Fiziki tərbiyənin tədrisi (proqram), NMİ, 2018.