Məmmədova Aynur Asəf q – Badminton üzrə

Təbiət-coğrafiya fak II k

  1. 2019-cu il Badminton – Nax. MR. I liyi I yer
  2. 2020-ci il Böyük tennis Nax. MR. I liyi II yer