Məmmədova Təranə Əbülfət qızı

Laborant

E- mail:  zeyneb_turan @ mail.ru

1993-cü ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 2012-ci ildə Asəf Zeynallı adına Musiqi Kollecini (fortepiano ixtisası üzrə), 2017-ci ildə Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Musiqişünaslıq ixtisasını bitirib. Əmək fəaliyyətinə 2017-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universiteti İncəsənət fakültəsinin Bəstəkarlıq kafedrasında laborant, 2018-ci ildən isə Musiqinin tarixi və nəzəriyyəsi kafedrasında laborant kimi başlamışdır.