Mərdanova Xalidə Abbasəli qızı

Baş müəllim

E- mail: Xalide.67@mail.ru

Mərdanova Xalidə Abbasəli qızı 3 Mart 1967- ci ildə anadan olmuşdur.1974-cü ildə Naxçıvan şəhər 2 saylı tam orta məktəbin 1-ci  sinifinə  daxil olmuş, 1984-cü ildə isə  həmin məktəbi bitirmişdir. 1984-cü ildə  Naxçıvan  şəhər Ü.Hacıbəyov adına Orta ixtisas musiqi məktəbinə qəbul olmuş, 1988-ci ildə həmin məktəbi fərqlənmə diplomu ilə  bitirmişdir. 1989-cu  ildə  Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına qəbul olmuş , 1994-cü ildə isə Bakı musiqi Akademiyasını  tar  və  Xalq  Çalğı Alətləri orkestrinin  dirijoru  ixtisasları  üzrə  bitirib. Əmək fəaliyyətinə  2 №  uşaq musiqi məktəbində  muəllim kimi başlamişdir. 1995-ci ildən  Naxçıvan   Musiqi  Kollecində  müəllim işləmişdir. 2005-ci ildən  NDU -nun  İncəsənət  fakultəsində  muəllim, 2017- ci ildən isə baş muəllimdir.

                                                                            Dərc olunmuş elmi əsərlər

                                                                                MƏQALƏLƏR

1.Mərdanova X.A.Aşıq sənəti və onun inkişaf mərhələləri. Naxçıvan, NDU,”Qeyrət” 2014 Humanitar elmlər seriyası. №1 (57)səh.112-115

2.Mərdanova X.A., R.Bənövşə.Ümummilli lider Heydər Əliyevin milli dəyərlərimizə qayğısı. Naxçıvan, NDU, “Qeyrət”  № 1 (66) 2015. səh.152-156

3.Mərdanova X.A., R.Bənövşə.Naxçıvanda xalq musiqi yaradıcılığı tarixindən. AMEA  Naxçıvan Bölməsi İncəsənət  Dil  və Ədəbiyyat  İnstitutu, 2015. səh.125-130

4. Mərdanova X.A. Görkəmli bəstəkar Qənbər Hüseynlinin ömür yolu və yaradıcılıq irsi .Naxçıvan, NDU,”Qeyrət nəşriyyat” 2020 Humanitar elmlər seriyası. №4 (105) 3 səh

5. Mərdanova X.A. Səid Rüstəmovun yaradıcılığında Azərbaycan Xalq çalğı alələri orkestri. Kiev /Ukraine Civilizational Bridges Between People and Cultures.23 Aprel 2022

                                                                                             PROQRAM

1. Mərdanova X.A. Xalq Çalğı Alətləri iə tanışlıq Naxçıvan, NDU,”Qeyrət” 2016, 12səh.