Xəlilov Mahir Xanlar oğlu

  Naxçıvan Dövlət Universiteti İncəsənət fakültəsi

                            Təsviri incəsənət kafedrasının baş müəllimi, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru

                                            

1960-cı ildə Qərbi Azərbaycanın Göycə mahalının, Basarkeçər rayonunun kəndində anadan olmuşdur. 1982-ci ildə V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun “Bədii qrafika” fakültəsinə daxil olmuş, 1987-ci ildə həmin fakültəni bitirmiş, həmin il Təhsil Nazirliyinin təyinatı ilə Y.H.Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutuna müəllim göndərilmişdir. 2006-cı ildə təsviri sənətin tədrisilə bağlı dissertasiya müdafiə etmiş, pedaqoji elmlər namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 2010-cu ildən Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvüdür. 

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. Tədris müəssisələrində dekorativ tətbiqi sənədin tədrisinə dair. Bakı: 1998, 50s.
 2. Təsviri sənət məşğələlərində şagirdlərin bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin formalaşdırılması. Naxçıvan: Məktəb, 2014, 70 s.
 3. Məktəbdə bədii tərtibat. Naxçıvan 2018

        Məqalələr

 1. Şagirdlərin bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin formalaşdırılmasında qrafika sənətinin imkanları. “İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə” jurnalı, 2000, №1
 2. Şagirdlərin bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin formalaşdırılmasında təsviri sənət dərslərinin digər fənlərlə qarşılıqlı əlaqəsi. 2000, № 6
 3. Şagirdlərin bədii yaradıcılıq qabiliyyətinin formalaşdırılmasında incəsənət haqqında müsahibənin rolu (XIII əsr miniatürləri əsasında). “Təhsil, mədəniyyət və incəsənət” jurnalı.2003, №1
 4. Təsviri sənət dərslərində kompozisiyanın imkanları. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər”i. 2005, №1
 5. Təsviri sənət dərslərində şagirdlərin bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin formalaşdırılması imkanları. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər”i. 2005, №3
 6. Təsviri sənət dərslərində şagirdlərin bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin formalaşdırılmasının pedaqoji əsasları. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin “Elmi əsərlər”i. 2005, №5
 7. Təsviri sənət dərslərində şagirdlərin bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin formalaşdırılmasının psixoloji əsasları. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin “Elmi əsərlər”i. 2006, №2
 8. Təsaviri sənət dərslərində müsahibənin imkanları. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər”i. 2005, №4
 9. Təsviri sənətin digər fənlərlə əlaqələndirilməsi zamanı şagirdlərin bədii yaradı-cılıq qabiliyyətinin formalaşdırılması. NMİ-nin “Xəbərlər”i. 2008 №3
 10. Dərsdənkənar işlər zamanı şagirdlərin təsviri sənət üzrə bədii yaradıcılıq qabi-liyyətlərinin formalaşdırılması yolları. NMİ-nin “Xəbərlər”i. 2008 № 4
 11. Təsviri sənət dərslərində yeni təlim metodlarının  tətbiqi. Respublika konfransı, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu – 2015
 12. Bəhruz Kəngərlinin yaradıcılığında portret janrı. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu 2015, cild 11, №1
 13. Bəhruz Kəngərlinin yaradıcılıq yanğısı. Naxçıvan və doğu abidələri uluslararası sempoziumu (dünü, bugünü və yarını). 11 – 12 may 2015. İbrahim Çeçen Universiteti  beynəlxalq konfrans

         Tezislər

 1. Ümumtəhsil məktəblərində mövcud əmək təlimi proqramının təhlili. NDPİ  IX elmi konfransın tezisi. 1988
 2. Ümumtəhsil məktəblərinin I sinfində mövcud əmək təlimi proqramının təhlili. NDPİ  X elmi konfransın tezisi. 1989
 3. XVI əsr Azərbaycan miniatürlərində musiqi lövhələri. NDPİ  XI elmi konfransın tezisi. 1990
 4. Şagirdlərin bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsində  dekorativ tətbiqi sənətin rolu. Gənc aspirant və dissertantların elmi konfransının tezisləri. Bakı: 2001

Proqram.

 1. Bakalavr hazırlığı üçün Məktəbdə bədii tərtibat  fənnindən proqram.  Naxçıvan -2018.

         Rəssamı olduğu kitablar .

 1. Ş.Ə.Məmmədov İ.M.Hacıyev Türk dünyasının alim və şair hökmdarları .  Bakı-1998
 2. Eyvazlı Bu köç hara gedir.   Naxçıvan -2005 Ə.Qədimov  Qütsi Vənəndi