Mehdi Səma Hikmət qızı

 İngilis dili və tərcümə kafedrasının müəllimi

 

              Mehdi Sema Hikmət qızı 1992-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası  Ordubad rayon Bist kəndində anadan olmuşdur.2014-cü ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Beynəlxalq münasibətlər və xarici dillər fakültəsinin İngilis dili müəllimliyi ixtisasını bitirmişdir.2016-ci ildə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “İbtidai sinif müəllimliyi və ibtidai sinifdə tədris metodiki və metodologiyası” ixtisası üzrə magistr dərəcəsi almışdır.2017-ci ildə müsabiqə yolu ilə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “İngilis dili və tərcümə”kafedrasına müəllim təyin edilmişdir. “İngilis dilinin tədrisi prosesində tələbələrin özünütəhsil hazırlığının formalaşmasının imkan və yolları” adlı dissertasiya işi üzərində işləyir.

 

Dərc  olunmuş elmi əsərləri:

  1. Tələbələrin özünü təhsil fəaliyyətinin formalaşmasında müəllimin rolu. Naxçıvan Müəllimlər İnsitutu, “Xəbərlər” cild 13 №3  2017
  2. Ali məktəb tələbələrinin özünütəhsili yeni təhsil paradiqmaları

konteksındə. Naxçıvan Dövlət Universiteti,“Elmi əsərlər”, №5 (86) II cild, “Qeyrət” nəşriyyatı, Naxçıvan, 2017

  1. Xarici dillərin tədrisi prosesində tələbələrin özünütəhsil hazırlığı. Naxçıvan Dövlət Universiteti,“Elmi əsərlər”, №1 (90), “Qeyrət” nəşriyyatı, Naxçıvan, 2018
  2. Qeyri-dil ixtisaslarında xarici dillərin öyrədil­məsi zamanı tələbələr­də motivasiyanın inkişaf etdirilməsi məsələləri. Naxçıvan Dövlət Universiteti,“Elmi əsərlər”, №5 (94), “Qeyrət” nəşriyyatı, Naxçıvan, 2018
  3. İnternet tələbələrin özünütəhsil texnologiyasının vasitəsi kimi. Pedaqoji Universitetin Xəbərləri “ Riyazi və təbiət elmləri seriyası “№4, C.66, 2018
  4. Mətni redaktə etmə tələbələrin müstəqil işlərinin təşkili vasitəsi kimi, Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi əsərlər 2020 № 4 (105) İSSN 2224-5529
  5. Tələbələrin ingilis dili üzrə özünütəhsili fərdi təlim fəaliyyətinin əsası kimi, Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi əsərlər №1/110, 2021