Məmmədov Şükür Aloş oğlu

dos

Mən 1959-cu ildə Cəlil Məmmədquluzadə adına Cəlilkənd orta məktəbinə daxil olub, 1969-cu ildə oranı bitirmişəm. Həmin il Bakı Düvlət Universitetinin tarix fakültəsinə daxil olmuşam və 1974-cü ildə təhsilimi başa vurmuşam. 1976-1980-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Aspiranturasında qiyabi təhsil almışam. 1987-ci ildən tarix üzrə fəlsəfə doktoru, 1994-ci ildən dosentəm. 1974-cü ildən əmək fəaliyyətinə başlamışam, Şərur rayon Düdəngə kənd orta məktəbində tarix müəllimi işləmişəm. 1979-cu ilən bu günə qədər Naxçıvan Dövlət Universitetində müxtəlif kafedralarda  tarix, fəlsəfə, dövlət və hüquq tarixi dərslərini aparmışam. 2005-ci ildən bu günə qədər «Dövlət və hüquqi təlimlər» kursu üzrə mühazirələr aparıram. Müxtəlif vaxtlarda universitetdə dekan müavini, dekan, kafedra müdiri vəzifələrində işləmişəm.

Ailəliyəm, iki övladım, dörd nəvəm var.

Hüquq fənləri kafedrasının dosenti  Ş.A.Məmmədovun elmi işləri barədə hesabatı

Kitablar

1.Məmmədov Ş.A.(prof. İ.M.Hacıyevlə birgə) Türk dünyasının alim və şair Hökmdarları. Bakı, «Gorgud»2000. 60 s.

2.Məmmədov Ş.A.(prof. İ.M.Hacıyevlə birgə) Nahçıvan və Nahçıvanlılar. Bakı, «Elm», 2001.280 s.

3.Məmmədov Ş.A. Gədim Şərg dövlətlərində qanunnamələr və siyasi-Hügugi təlim- lər. BakI, Az TU-nin mətbəəsi, 2010, 96s

4.Məmmədov Ş.A. Düvlət və Hügugi təlimlər. Nahçıvan, «İdeya», 2013, 288 s.

5.Məmədov Ş.A HH əsr Azərbaycanda düvlət və Hügugi təlimlər. Bakı, «Elm və təhsil», 2014. 156 s.

6.Məmmədov Ş.A. Heydər Əliyevin düvlətçilik və Hügug təlimi. Bakı, «Elm və təhsil», 2014. 77 s.

Tədris-metodiki işləri

1.Dövlət və Hüquqi təlimlər fənni üzrə metodiki göstərişlər.  Naxçıvan, 2012, 32 s.

2.Azərbaycan Respublikasının Konstitusiası və Hüququnun əsasları fənni üzrə  metodiki göstərişlər. Naxçıvan, 2016, 20 s.

3.Xarici ölkələrin konstitusiya Hüququ fənni üzrə metodiki göstərişlər. Nahçıvan, 2016, 24 s.

Tədris etdiyi fənnə dair elmi məqalələri

1.Məmmədov Ş.Nizamülmülkin«Siyasətnamə» əsəri dövlət idarəçiliyi, siyasət və Hüquq Haqqında.//Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. Naxçıvan, NDU-“Qeyrət”, 2012, № 1 (45)

2.Heydər Əliyevin dövlət və Hüquq təlimində sosial ədalət və Humanizm məgamları. //Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. Naxçıvan, NDU-“Qeyrət”, 2013,№ 2

3.Heydər Əliyev dövlət müstəqilliyi Haqqında. NDU-nin «elmi əsərlərinin» xüsusi buraxılışı. № 1(50),  Naxçıvan 2013.

4.Məmmədov Ş. Nəriman Nərimanovun dövlət və Hüquq təlimində milli dövlətçilik konsepsiyası.//Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. Naxçıvan, NDU-“Qeyrət”,  2014, № 2

5.Məmmədov Ş. İbn Həldunun dövlətçilik təlimi.//Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. Naxçıvan, NDU-“Qeyrət”, 2015, № 6

6.Məmmədov Ş. Nəsirəddin Tusinin dövlət və Hüquq təlimi // Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. Naxçıvan, NDU-“Qeyrət”, 2015, № 6 (7

7.Məmmədov Ş. Feodalizmin son mərhələsində Səfəvilər imperiyasında müxalifətçi siyasi-hüquqi təlimlər// Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. Naxçıvan, NDU-“Qeyrət”, 2015,

Ümumiyyətlə isə dos. Ş.A. Məmmədovun indiyə qədər ölkə daxilində və xaricində tarixin və siyasətin müxtəlif istiqamətləri üzrə 60-dan artıq elmi məqaləsi çap olunmuşdur. Haliyyədə isə həcmi 300 səhifədən artıq olan növbəti kitabı nəşrə hazırlanır.