Məmmədova Rübabə İbrahim qızı

İngilis dili və metodika kafedrasının baş müəllimi

 

               1968-cı il aprelin 3-də Culfa rayon Xanağa kəndində anadan olub. 1987-ci ildə SSRİ-nin 50 illiyi adına APXDİ-nin hazırlıq şöbəsinə dinləyici kimi qəbul olub, 1988-ci ildən 1993-cü ilədək həmin institutun ingilis dili fakültəsində təhsil alıb. 1993-cü ildən 2011-ci ilədək Naxçıvan MR-da müxtəlif orta məktəblərdə ingilis dili müəllimi kimi fəaliyyət göstərib. 2008-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universiteti beynəlxalq münasibətlər və xarici dillər fakültəsi ingilis dili və metodika kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışır. Naxçıvan Dövlət Universitetində  və Bakı şəhərində keçirilən yerli və beynəlxalq ixtisasartırma kurslarında iştirak etmiş, Britaniya konsulluğunun “Gələcəyə aparan uğurlu yol” (Bridge to Future Success) adlı layihəsi xətti ilə Naxçıvan Dövlət Universitetində “İngilis dili” kafedrasının əməkdaşları ilə birlikdə 29-31 oktyabr  2010-cu il tarixində təlim keçmiş, həmçinin, 10.04-2011-01.07-2011-ci il tarixdə  Britaniya Konsulluğunun təşkil etdiyi “TKT -online course”-da iştirak etmiş, kursu uğurla başa vurmuş və yüksək dərəcəli sertifikat almış, 2013-cü ildə TEMPUS layihəsi çərçivəsində Lənkəran Dövlət Universitetində dil və tərcümə üzrə keçirilən treininqlərdə iştirak etmiş və sertifikatlar almış, 2013-cü ildə tələbələrlə Azərbaycan Dillər Universiteti və Amerika Səfirliyinin birgə  təşkil etdiyi Online kurslarında   iştirak  etmişdi,  bir proqram və bir neçə məqalə müəllifidir.

Dərc olunmuş elmi əsərlər:

  1. “Kanada variantının formalaşmasının əsas yolları” Naxçıvan NDU “QeyrətElmi əsərlər 2014 (5 səh)
  2. “Tərcümə prosesində Cerunddan isdifadə qaydaları” Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu “Xəbərlər” Məktəb nəşriyyat 2009 (5 səh)
  3. Tələbələrin səhvlərinin düzəldilməsi yolları Azərbaycan Dillər Universiteti Məqalələr toplusu. Ali məktəbdə xarici dilin tədrisi: Reallıqlar və perspektivlər , 2013 (9 səh).
  4. “İnformasiya texnologiyaları” ixtisası, ali təhsilin bakalavr pilləsi üçün “Praktik ingilis dili” fənni üzrə proqram” Naxçıvan, NDU “Qeyrət” nəşriyyatı, 2017-ci il.
  5. “Xarici dilin tədrisində oyunlardan istifadə” NDU Elmi Əsərlər 2019
  6. “Xarici dilin tədrisində orijinal materiallardan istifadə”. NDU-nun “Elmi Əsərlər”, 2019-cu il, 5(102),