[ultimate_heading main_heading=”Mirzəyeva Xədicə Kamal qızı” main_heading_color=”#1e73be” sub_heading_color=”#1e73be” spacer=”line_only” spacer_position=”bottom” line_height=”1″ line_color=”#1e73be” margin_design_tab_text=””][/ultimate_heading]

1987-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 2004-2008-ci illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Alman dili ixtisası üzrə təhsil almışdır. 2009-cu ildə  Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Pedqogika nəzəriyyəsi və tarixi” ixtisası üzrə magistr təhsili almış və 2011-ci ildə həmin ixtisası fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.  2009-2019-cu illərdə  Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi kitabxanasında çalışmış və bu müddətdə iki kitabın tərtibçisi olmuşdur. 2019-cu ilin oktyabr ayından Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Beynəlxalq münasibətlər və xarici dillər ” fakultəsinin “Beynəlxalq münasibətlər” kafedrasında baş laborant işləyir.

Dərc olunmuş elmi əsərlər

  1. Məmməd Araz poeziyasında vətəndaşlıq tərbiyəsi məsələləri- Naxçıvan Dövlət Universiteti. Magistrantların II Regional elmi konfransının materialları. Naxçıvan, NDU-“Qeyrət”, 2011, 4 s.
  2. Məmməd Araz yaradıcılığındakı mənəvi tərbiyə ideyalarının gənclərin əxlaqi kamilləşməsində rolu – Naxçıvan Dövlət Universiteti. Magistrantların III Regional elmi konfransının materialları. Naxçıvan, NDU-“Qeyrət”, 2012, 4 s.