Mustafyeva Nurlana İslam qızı

 

1979-cu ildə Şahbuz rayon Kükü kəndində anadan olub. 1986-ci ildə Kükü kənd tam orta məktəbinə daxil olub, 1997-ci ildə bitirmişdir. 1997-ci ildə Azərbaycan Pedoqoji Universitetinin Coğrafiya ixtisasına qəbul olmuş, 2001-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin coğrafiya ixtisasını bitirmişdir. 2002-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Azərbaycanın fiziki coğrafiyası” üzrə magistra şöbəsinə qəbul olunmuş və 2004-cü ildə magistratura şöbəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2012-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetində doktoranturaya qəbul olmuşdur.

2001-ci ildə Şahbuz rayonunun Qızıl Qışlaq kənd tam orta məktəbində coğrafiya fənnini tədris etmiş, 2003-cü ildə Şahbuz qəsəbə məktəbində, 2008-ci ildə Şahbuz rayon 1 nömrəli məktəbində müəllim işləmişdir. 2009-cu ildən Naxçıvan Dövlət Üniversitetində tam ştat müəllim işləyir. Hazırda NDU-də Naxçıvan Mr-nin fiziki coğrafiyası, Xarici ölkələrdə iqtisadi və sosial coğrafiya fənlərini tədris edir.

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər

  1. Использование аерокосмицеских данных сцелю экологицесково районирования водохранилища «Гидроузла Аракс» Azərbaycan coğrafiya cəmiyyətinin əsərləri. XIV cild , 2009. Səh.337-339.    Bababəyli N.S, Süleymanova G.S, İmat.F.M, Özdemir M.H
  2. Çanaqçlçayın hidroqrafik xüsusiyyətləri. NDU nun xəbərləri 2010. Bababəyli Y.N.
  3. Orta Arazboyu düzənlikdə suvarma irriqasiya eroziyası. NDU nun xəbərləri 2011. Qurbanov Ə.K, Bektaşi E.M. səhv. 64-65
  4. Arpaçay su anbarının hidroloji xüsusiyyəti. NDU nun xəbərləri. 2012. Səh.63-67. N2-49
  5. Araz su qovşağı sunianbarı sistemində bəzi metalların ekoloji monitorinqi. NDU nun xəbərləri. 2012. Bababəyli Y.N