Naxçıvan Dövlət Universiteti əməkdaşlarının 2023-cü ildə nəşr olunmuş İmpakt faktorlu nəşrləri

Naxçıvan Dövlət Universiteti əməkdaşlarının 2023-cü ildə nəşr olunmuş İmpakt faktorlu nəşrləri

Naxçıvan Dövlət Universitetinin Meliorasiya və ekologiya mühəndisliyi kafedrasının baş müəllimi Leyla İbrahimovanın “İqlim amilinin dağ geosistemlərinin inkişafına və yaranan ekoloji problemlərə təsiri” adlı məqaləsi Rusiyanın Tula Dövlət Universitetinin “Web of Science” elmmetrik bazasına daxil olan “Proceedings of the Tula States University-Sciences of Earth” jurnalında nəşr olunub.

Leyla müəlliməni kollektivimiz adından təbrik edirik.

Leave a Reply

Your email address will not be published.