Naxçıvan Dövlət Universiteti əməkdaşlarının 2023-cü ildə nəşr olunmuş İmpakt faktorlu nəşrləri

Naxçıvan Dövlət Universiteti əməkdaşlarının 2023-cü ildə nəşr olunmuş İmpakt faktorlu nəşrləri

Universitetin Tibb fakültəsinin dekanı, tibb üzrə fəlsəfə doktoru İlhamə Mustafayevanın “Vaxtından qabaq mərkəzi mənşəli cinsi yetişkənliyi olan qızlarda hormonal statusun xüsusiyyətləri” (Features of changes in hormones in girls with central precocious puberty) mövzusundakı məqaləsi SCOPUS elmmetrik bazasına daxil olan “Azərbaycan Tibb Jurnalı”ndə nəşr olunub.

Kollektivimiz adından İlhamə xanımı təbrik edirik!

Leave a Reply

Your email address will not be published.