Naxçıvan Dövlət Universiteti “Biologiya” kafedrasının müəllimi beynəlxalq konfransda iştirak edib

Naxçıvan Dövlət Universiteti “Biologiya” kafedrasının dosenti, pedaqogika üzrə elmlər doktoru Zərövşən Babayeva Avstraliyanın Melburn şəhərində “Beynəlxalq forum: Problemlər və elmi həllər” VIII konfransında iştirak edib. “Biologiyanın tədrisində müasir kurs konsepsiyası” adlı elmi məqalə ilə çıxış edən müəllif müasir təhsildə istifadə edilən yeniliklərdən danışıb. Məqalədə bioloji təhsil də daxil olmaqla, tədrisə fərqli yanaşma, dünyagörüşünün maddiliyi, dialektika qanunlarının ümumi mahiyyəti müzakirə olunub. Müəllif öyrənmə prosesində öyrədənlə öyrənən arasında xüsusi ünsiyyət modeli haqda məlumat verib. Məqalədə həmçinin təlim prosesində, xüsusilə biologiyanın tədrisinin keyfiyyətinin artırılmasında mühüm amilləri nəzərə çatdırılıb. Qeyd olunub ki, bilik, bacarıq və vərdişləri inkişaf etdirmək üçün əvvəlcə onların məzmununu inkişaf etdirmək vacibdir. Kurikulum islahatları ilə əlaqədar tədris prosesində aparılan keyfiyyət dəyişikliklərinə də nəzər salan müəllif məqalədə bütün praktik bacarıqların həyata keçirilməsindəki məqsədin biliyin gücü və davamlılığının artırılması və öyrənilən biliklərin praktikaya tətbiqindən ibarət olduğunu bildirib.