Naxçıvan Dövlət Universiteti Çankırı Karatekin Universiteti ilə ERASMUS+ proqramı çərçivəsində müəllim və tələbə mobilliyinə qeydiyyatı açıq elan edir.

Naxçıvan Dövlət Universiteti Çankırı Karatekin Universiteti ilə ERASMUS+ proqramı çərçivəsində müəllim və tələbə mobilliyinə qeydiyyatı açıq elan edir.