Naxçıvan Dövlət Universiteti müəlliminin elmi məqaləsi Estoniyanın Tallin şəhərində dərc olunub

Naxçıvan Dövlət Universiteti müəlliminin elmi məqaləsi Estoniyanın Tallin şəhərində dərc olunub

Naxçıvan Dövlət Universiteti “Biologiya” kafedrasının dosenti Zərövşən Babayevanın “Bioloji təhsilin müasir problemləri: qarşıda duran vəzifələr” adlı elmi məqaləsi Estoniyanın Tallin şəhərində II Beynəlxal elmi-praktik konfransının “SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION: TOPICAL ISSUES AND MODERN ASPECTS”( Elm, təhsil, innovasiya: Mövzu və müasir aspektlər” – seriyasında nəşr olunub. Məqalədə bioloji təhsilin keyfiyyə­ti­nin yüksəl­dil­mə­si və müasir dün­ya stan­­­­dart­la­rı səviy­yəsinə qal­­dı­rılması, modern texnologiya və proqramlardan istifadənin zərurətindən, qarşıda duran vəzifələrdən bəhs edilir. Həmçinin, artıq dünyada ixtisaslaşmış təhsilin deyil, fərdi yanaşma və müşahidə ilə öyrənənlərin dəyərləndirilməsinin ön plana çıxarılmasının əhəmiyyəti göstərilib. Məqalədə birlikdə öyrən­mə­nin də­qiq­ləşdirilməsi, şərait yaratmaq, dəyişməyə hazır ol­maq, gənc nəslin təkmilləş­mə­si, yeni dünyaya hazırlanması, fərqli formata istiqamət­lən­di­ril­məsi tövsiyə edilir.