Naxçıvan Dövlət Universitetində “Fizika və astronomiyanın müasir problemləri” adlı onlayn respublika konfransı keçirilib

Naxçıvan Dövlət Universitetində “Fizika və astronomiyanın müasir problemləri” mövzusunda vebinar təşkil edilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan universitetin rektoru Elbrus İsayev qeyd edib ki, elmin inkişafı strategiyasının işlənilməsi istiqamətində müasir fizikanın və ona bağlı olan elmlərin tətbiqi sahələr ilə əlaqəsinin aydınlaşdırılması və bu əlaqələrin müəyyənləşdirilməsi yollarının axtarılması zərurəti gündəmdədir. Rektor elmin müxtəlif sahələrinin kəsişməsində aparılan tədqiqatların səmərəliliyinin artmasına öz töhvəsini verəcək bu cür vebinarların əhəmiyyətini önə çəkib. Qeyd edilib ki, ali təhsil ocağında bakalavr üzrə “Fizika” və “Fizika müəllimliyi”, magistratura üzrə “Fizika fənninin tədrisi, metodikası və metodologiyası”, “Yarımkeçiricilər fizikası”, doktorantura üzrə isə “Nəzəri fizika”, “Yarımkeçiricilər fizikası”, “Bərk cisimlər fizikası” ixtisasları üzrə kadr hazırlığı həyata keçirilir. Elbrus İsayev bu ixtisaslar üzrə təhsil alan tələbələrin müvafiq laboratoriyalarda keçdikləri təcrübi dərslərin əhəmiyyətindən danışıb və konfransın işinə uğurlar arzulayıb.

“Aerokosmik üsulların ətraf mühitin və zəlzələlərin öyrənilməsində istifadə edilməsi” mövzusunda çıxışında  AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, texnika üzrə elmlər doktoru, professor Fuad Hacızadə uzaqdan aerokosmik, həmçinin hava üsulları  və kosmik metodlar barəsində məlumat verib.

Dünyanın ən böyük rəsədxanalarından biri AMEA N. Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının icraçı direktoru, professor Nəriman İsmayılov qeyd edib ki, rəsədxananın elmi fəaliyyətində ulduzlarda baş verən fiziki dəyişkənliklərin kompleks tədqiqi əsas yer tutur. Bu sahədə əsas tədqiqatlar ulduz atmosferlərində və qalaktikalarda baş verən qeyri-stasionar proseslərin öyrənilməsinə yönəlib. Bildirilib ki, tədqiqatlar əsasən rəsədxanadakı ulduz teleskoplarında alınmış müşahidə materialları əsasında aparılır.

Naxçıvan Dövlət Universiteti fizika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Xanəli Həsənov daşıyıcı raketlərin hərəkətinin spesifik xüsusiyyətlərini təhlil edib.

“Asteroid-komet təhlükəsi problemi” mövzusunda çıxışında AMEA Naxçıvan Bölməsi fizika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Qulu Həziyev yerin kosmik cisimlərlə-kometlər, asteroidlər, meteroidlərlərlə toqquşma təhlükəsi ilə bağlı anlayışın 1980-ci ildə irəli sürüldüyünü diqqətə çatdırıb. Bildirilib ki, hazırda astronomlar belə asteroidləri müntəzəm sürətdə müşahidə edirlər.

Vebinar iştirakçıları tərəfindən maraqla qarşılanan məruzələrin sonunda mövzu ilə bağlı suallar cavablandırılıb.

Konfransın “Fizikanın aktual problemləri” və “Astronomiyanın müasir problemləri” adlı iki bölmə iclasında Bakı Dövlət Universiteti, AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, AMEA Naxçıvan Bölməsi Təbii Ehtiyatlar İnstitutu, AMEA Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası, AMEA-nın  Fizika İnstitutu, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Gəncə Dövlət Universiteti, AMEA Naxçıvan Bölməsi Batabat Astrofizika Rəsədxanasını əməkdaşları elmi mövzularla çıxış ediblər.