Əməkdaşların nəzərinə

Əməkdaşların nəzərinə

Naxçıvan Dövlət Universitetinin əməkdaşları üçün keçiriləcək attestasiya suallarını əhatə edəcək mövzular