Naxçıvan Dövlət Universitetinin adı Böyük Britaniyada GMC (General Medical Council) siyahısına daxil edilib

Naxçıvan Dövlət Universitetinin adı Böyük Britaniyada GMC (General Medical Council) siyahısına daxil edilib

Azərbaycanda tibb təhsili həyata keçirən ali təhsil müəssisəsi kimi Naxçıvan Dövlət Universitetinin adı bu günədək “World Directory of Med Schools” siyahısında olsa da, artıq GMC (General Medical Council) siyahısına da daxil edilib. Universitetin Tibb ixtisasında təhsil alan tələbələrinin uzmanlıq təhsillərini xarici ölkələrdə almaları üçün diplomun tanıdılması xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bu baxımdan artıq Naxçıvan Dövlət Universitetinın diplomu Böyük Britaniyada tanınır və “acceptable overseas qualification” statusu alıb.

Leave a Reply

Your email address will not be published.