Naxçıvan Dövlət Universitetinin müəllimi magistri ilə birgə beynəlxalq konfransda çıxış edib

Naxçıvan Dövlət Universiteti “Biologiya” kafedrasının dosenti, Zərövşən Babayeva və magistrant Lalə Həsənli “Müasir Dünya Çağırışları: İnsan Hüquqları, Sosial Təminat və Rifahın Tənzimlənməsi, Müasir Multikultural Dünya” mövzusunda keçirilən onlayn beynəlxalq konfransda iştirak ediblər. “Müasir dövrdə elmi-bioloji dünyagörüşün formalaşdırılmasının aktuallığı” adlı məqalədə qeyd olunub ki, dünyagörüşünün formalaşdırılması və fundamental biliklərin verilməsi üçün nəzəriyyə və təcrübənin birləşdirilməsi vacibdir. Həmçinin tədqiqatda bildirilib ki, üzvi dünyanın inkişafında dialektik kateqoriyalar, təkamül təlimi, hüceyrə, genetika və seleksiya, sistemdə yeni həyat şəraitinə uyğunlaşma, müxtəlif sahələr üzrə yayılma, imkan və reallıqlar öyrədilməlidir. Eyni zamanda məqalədə təhsil sahəsində elmi biliklərin tədrisinin nəzəri fəaliyyətdən çıxıb yeni, yaradıcı bacarıq və vərdişlərin meydana çıxmasına yönləndirilməsi məsələləri açıqlanıb. Konfransda ölkəmizlə bərabər Türkiyə, Gürcüstan, İtaliya, Rumıniya, Əfqanıstan, Ukrayna və s ölkə universitetlərindən olan nüfuzlu ziyalılarının da elmi məqalələri dinlənilib.