Naxçıvan Dövlət Universitetinin müəllimi UNESCO-nun muxtar respublika üzrə ilk üzvü seçilib

Naxçıvan Dövlət Universitetinin müəllimi UNESCO-nun muxtar respublika üzrə ilk üzvü seçilib

Naxçıvan Dövlət Universiteti Pedaqoji fakültəsinin dekan müavini, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Taleh Xəlilov UNESCO-ya üzv seçilib.

Qeyd edək ki, BMT-nin elm, təhsil və mədəniyyət üzrə ixtisaslaşmış qurumu olan UNESCO 1945-ci il noyabr ayının 16-da yaradılıb. Qurumun əsas məqsədi irqindən, cinsindən, dinindən və dilindən aslı olmayaraq təhsil, elm və mədəniyyət sahələri üzrə xalqaların əməkdaşlığının genişləndirmək yolu ilə sülhün və təhlükəsizliyin möhkəmlənməsinə kömək etməkdir. Ölkəmiz bu təşkilata 1992-ci il 3 iyun tarixində üzv qəbul edilib.

Məlumat üçün onu da bildirək ki, Taleh Xəlilov Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə UNESCO-ya seçilən ilk üzvdür.