Naxçıvan Dövlət Universitetinin Təsviri incəsənət kafedrasının müəllimi Toğrul Cəfərlinin “Estetik təfəkkürümüzü məşğul edən Xurşidbanu Natəvan məqamı” adlı məqaləsi Mədəniyyət jurnalında dərc edilib.

Naxçıvan Dövlət Universitetinin Təsviri incəsənət kafedrasının müəllimi Toğrul Cəfərlinin “Estetik təfəkkürümüzü məşğul edən Xurşidbanu Natəvan məqamı” adlı məqaləsi Mədəniyyət jurnalında dərc edilib.

Leave a Reply

Your email address will not be published.